Khunnas Marathi Status | Marathi Status

 


Khunnas Marathi Status | Marathi Status
Khunnas Marathi Status | Marathi Status


Khunnas marathi status For WhatsAppअनुभव सांगतो शांतता चांगली

 कारण

शब्दाने लोक नाराज होतात.त्या लोकांना डोक्यावर घेऊन

कधीच मिरवू नका

ज्यांची लायकी आपल्या

पायथ्याला पण बसण्याची नसते.


 


काही माणसं स्वतः ला काय

समजतात के माहीत इतका

Attitude.
ATTITUDE नाही

आमच्यात पण! !

self respect

नावाची गोष्ट जरा

जास्तच आहे.
एकदा मनातून उतरलेली व्यक्ती

स्वतःच्या थोबाडीत मारून घेतली तरी

आम्हाला काही फरक पडत नाही...


हद्दीत राहायचे नाहीतर

आपण जिद्दीत उतरल्यावर

भल्या-भल्यानां रद्दीच्या भावात विकत असतो🎊


 

Marathi status on life


 


भिडायची लायकी नसेल तर

नडायची खाज पण ठेवू नका👊


कोणतेही क्षेत्र असूद्या

आपण नेहमी Top लाच राहणार

समजल का केळ्या..


नाराज तर नाराज

प्रत्येकाची मन जपायचा ठेका

नाही घेतलाय आपण!!!!!


तुम्ही बोलतांना सहज बोलून

जाता म्हणून

कोलतांना आम्ही पण सहज कोलून जातो.😎

Marathi status on life


प्रत्येक भूकणाऱ्याला

दगड नाय मारत बसायचं

काहींना बिस्कीट टाकून

पुढे जायचे.🙏


समोरच्याला कदर नसताना

चांगले वागणे म्हणजे

मूर्खपणा!


तुम्ही दुसऱ्यासाठी काम करून

दुसऱ्याला मोठे करा आम्ही

स्वतःसाठी काम करून स्वतःला

मोठे करणार.


इमानदारी गेली तेल लावत

आता जसे तुम्ही तसे आम्ही😃लक्षात ठेवा

जितकी इज्जत देता येते

त्याच्या दुप्पट काढता पण येते🔥


तुम्ही सरड्याला रंग बदलताना

बघितलं असेल,आम्ही तर माणसं

रंग बदलताना बघीतली आहेत.


काही_लोकांना#माझी

जरा_जास्तच_#माहिती असते

बहुतेक #कामधंदे _सोडून

माझाच #अभ्यास _करतात.👿


आयुष्यात कधी कधी असं पण

वाटत काही माणसं भेटलीच

नसती तर बरं झालं असत.


सांगून ठेवतो

                 पटवणार तर 👸तुलाच....


सत्य कायम टोचत

कारण त्यामध्ये पॉइंट

असतो.


Attitude Status for boysएकटे चालायला शिकून घ्या

जरूर नाही काल जे तुमच्या सोबत होते

ते आजही असतील....!


वाईट दिवसात सगळ्यांनी 

मज्जा घेतली

पण लक्षात ठेवा

दिवस बदलायला वेळ नाही लागत.


आम्ही फक्त भुकत नाही कुत्र्या

सारख आम्ही तर दहशत करतोरे

वाघासारखी..


सध्या स्वतःच्या टार्गेट वर काम

चालू आहे

म्हणून टीका करणाऱ्या

निर्लज्ज लोकांना

उत्तर द्यायला time नाही.


ज्यांचा स्टेटस, स्टोरी,पोस्ट मी

बघत नाही त्यांनी समजुन जावं तुमची

लायकी-इज्जत माझ्या नजरेत 30

सेकंदाची पण नाही!


आम्ही कोणाची वाट बघत नाही

जे आले त्यांना नमस्कार आणि जे

गेले त्यांना राम राम.🙏


Kadak Status in Marathi/कडक स्टेटस मराठीमध्ये


मला वाईट समजणाऱ्यानी स्वतःह

किती चांगले आहेत याचा विचार

केला तर बर होईल.


लोकांनी मला विचारलं

तू खूप बद्दललास रे

मी सहज उत्तर दिले

लोकांच्या आवडीनुसार जगणं सोडलं आहे😜


लोकांना आपण का खटकतो

आपण वाईट वागतो म्हणून

नाही

तर त्यांच्या मनासारखे वागत नाही म्हणून!


मी फक्त एकाच ठिकाणी चुकलो

ज्यांची #लायकी नव्हती

त्यांना जवळ केलं.🔥


गैरसमज वाढत गेले की

लोकांना ते पण ऐकू येतं......

जे आपण

कधी बोललोच नाही!बरं झालं की लोक बोलायचे बंद

झाले

जे आधी कामापूरतेच बोलत होते.


अपेक्षा तर PASSWORD बनवण्याची

होती पण काही लोकांची लायकी

ही OTP एवढीच मर्यादित

निघाली.😑


लोक का जळतात

ह्याचा विचार मी नाही करत

लोक अजून कसे जळतिनं

याचा मी विचार करतो.😂


कर्मा गेला तेल लावत...

ज्यांनी माझं वाईट केलं,

त्यांना आपण बरबादच करून सोडणार🤘


लोक म्हणतात की पैसा बोलतो

म्हणजे जर तुमच्याजवळ पैसा असेल

ना तरच समोरचा आदराने बोलतो.


अनुभवाने एक गोष्ट शिकवली

कोणी कोणाचं नसतं

सगळे स्वार्थासाठी गोड बोलतात.
आयुष्यात कोणाला नाव ठेवताना

हे पाहावं कि आपण किती पाण्यात आहोत.👍लूक तसा साधाच आहे

पण सध्या

भल्यानां वेड लावून सोडतो.


Respect वयानुसार नाही तर

#वागण्यानुसार देतो आपण....


माघार घेतली म्हणून कमी समजू नका

     कारण वाघ चार पावले मागे जातो ते

झेप घेण्यासाठी🐅🐯


एकदा मनातुन माणुस उतरला की नंतर

तो कुठेही झक मारू दे मला नाही

फरक पडत.


डोकं गरम आहे

कृपया distrub करू नका.


वेळेनीं बरोबर दाखवून दिल कि

         लोक कशी आहे आणि

आम्ही त्यांना काय समजत होतो.😢


 


 


Marathi Attitude Status on life


गर्दीत उभ राहून माज करण

कोणाला पण जमतं खरी हिम्मत

तर त्यांच्यात असते जो पूर्ण

गर्दीच्या विरुद्ध उभा राहतो.पाण्यासारखा स्वभाव आहे आपला

गरम सोबत गरम

थंड सोबत थंड .


आयुष्याचा एक नियम बनवा

जे तुम्हाला विसरले

तुम्ही त्यांना विसरा🙏


जे#लोक_ आम्हाला# फोनमध्ये

block_करतात_आम्ही त्यांना

#आयुष्यातुन_block करतो ....

ते पण कायमच.............!


सवय नाहीये मला

पाठीमागून

बोलण्याची दोन शब्द जास्त

बोलेल पण तोंडांवर बोलेल.🤐


आम्ही खूप भारी तर नाही

पण कोणापेक्षा कमी पण नाही

जे आहे ते real आहे.


शेठ तुमचं तरी डोकं

खराब आहे

मी तर माणूसच खराब आहे .😎


सगळ्यांना चांगलं समजायचे

सोडून द्या

लोक बाहेरून दिसतात तसे

आतून नसतात.


जत्रा संपल्यावर देव आणि गरज

संपल्यावर माणूस बदलायची

सवय आम्हाला नाही.


बिनधास्त माझी बदनामी करा,

मला नाव ठेवा

मला वाईट म्हणा

फक्त तुम्ही चांगले असाल तरच....✌👊


कोणत्याच गोष्टीचा माज नसावा

कारण

वेळ प्रत्येकाला संधी देते.


परके तर हवा देतात

आग तर आपलेच लावतात.


ज्यांच्याशी बोलणं टाळतोय त्यांनी

समजून जावं तुमची लायकी कळाली.✌


तुम्हाला आमच्यापेक्षा कोणीतरी

भारी भेटलय

So पुढील वाटचालीस शुभेच्छा💐


कामाशिवाय आठवण आली

तरच

संपर्क साधा.......!


माझ्यावर जळणार जरी

खूप

असेल तरी मला काही फरक पडत

नाही कारण माझ्यावर मरणारे ही

तितकेच आहेत..


Facebook and Whatsapp Attitude status in marathi


जे गरजेपुरतं जवळ येतात

त्यांना आजपासून लांबूनच

🙏नमस्कार🙏


प्रत्येकाची एक खराब वेळ असते

आणि मी त्याच

वेळेचा गुलाम आहे सध्या!


पाठीमागे लोक काय बोलतात त्याच

दुःख नाही

गर्व त्यागोष्टी चे आहे कि

ताकद नाही कोणाची

तोडांवर बोलायची.😈


Love Attitude status in Marathi 😘


आपली ओळख अशी आहे की,

मनाने भोळा आणि नियत साफ

पण जर डोकं सटकल तर सगळ्यांचा

बाप @


 

Khunnas marathi status


आई शपथ

स्वतःला इतकं perfect

बनवणार कि लोक बोलायला काय

बघायला तरसतील.


माणूस मळका असला तरी चालेल

पण जळका असू नये.
आमचं तोंड जरी कडू असले तरी

आम्ही मनानी साफ आहोत

तुमच्यासारखे नाही

तोंडावर एक आणि मागे एक.....


अनुभव शिकवतो

कोणासोबत कस बोलायचं

आणि कोणाला कसं

कोलायच।


माझा स्वभाव असा आहे की,

जर मी कोणाला थोडं जरी दुखावलं

तरी

तरी दिवस भर मी तेच विचार करत बसतो

कि मला असं बोलायला नको हवं होतं.


वेळेने बरोबर दाखवून दिलं की

लोक कशी आहे आणि

आम्ही त्यांना काय समजत होतो!!!!


चुकी असेल तर 10 वेळा sorry

बोलेन पण

चुकीचे नसेल तर माझ्याकडून बोलण्याची

पण अपेक्षा ठेवू नका.


#ना_कोणाच्या_#अभावामुळे_जगतो

✌ना_कोणाच्या_प्रभावामुळे #जगतो

🔥आरे_जिंदगी _आमची#आहे

#बस_आम्ही_आमच्या 👊रुबाबात जगतो.😎


⚡कोणाच्या बद्दल हि चुकीच्या अफवा

पासर्वणाऱ्यासाठी महत्वाचा सल्ला⚡

आयुष्यात कोणालाही बदनाम करू नका🙏....

जास्त फरक नाही पडणार

पण त्यावरून तुमची लायकी नक्की समजलं...!


आपण पण पध्दत बदलली

आता

जे आपल्यासाठी आपण त्यांच्यासाठी👍
आयुष्य एकदाचं मिळतं

ते स्वत:च्या पद्धतिने जगतो आपण

आणि ते ही " रॉयल" !


वेळ येऊ दे रे फक्त

उत्तर हि देणार आणि हिशोब हि करणार.👊


Attitude Marathi Status for Boys and girls👌


#Respect__ला__Respect✓✓

#आणि

°°#Attitude__ला 😉😉°°#Attitude

#तो__पण__डबल😎

🔥#तु__भारी🙏#तुझ्या__घरी💥

 😎😎@ #😈आटिट्युड स्टेटस


जुनी सवय आहे एक वेळ सगळ्यांच्या

मागे राहील पण कोणांच्या

पुढे पुढे करणार नाही.


कोणी सोडून गेलं आम्हाला फरक पडत

नाही ओ शेठ,

कालपण रुबाबात होतो आणि आजपण.😎 


सगळे पर्याय संपतात तेव्हा

लोक आमचा शोध सुरू

करतात.👍💯


Also Read : Udo Bola Udo Ambabai Maulicha Ho Lyrics

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
close button