सर्व मराठी विरुद्धार्थी शब्द | Virudharthi Shabd In Marathi PDF

Virudharthi Shabd हे मराठी व्याकरणा मधील महत्त्वाचे भाग आहे. Police Bharti, Mpsc आणि इतर परीक्षा मध्ये मराठी व्याकरणा मधील अनेक प्रश्न येतात जसे Virudharthi Shabd , मराठी म्हणी, Marathi Vakprachar, मराठी समानार्थी शब्द , विभक्ती, आणि असे अनेक प्रश्न येतात.

Table Of Contents(toc)

आता Police Bharti चेच उदाहरण घेऊ पोलीस भरती मध्ये 25 मार्क चे मराठी व्याकरण म्हणजेच Marathi Grammar असते. आता पोलीस भरती मध्ये Marathi Grammar किती मार्क्स चे असेल ते त्या - त्या जिल्ह्यातील Sp ठरवतात.


Virudharthi Shabd In Marathiविरुद्धार्थी शब्द म्हणजे काय ? (Virudharthi Shabd Mhanje Kay ?)  

मराठी मध्ये Virudharthi Shabd आणि  इंग्रजी मध्ये Opposite Words असे म्हंटल जाते पन तुम्हाला माहीत आहे विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे काय ? जर तुम्हाला माहित असेल तर चांगली गोष्ट आहे पण ज्यांना माहीत नाही त्यांना सांगतो virudharthi Shabd म्हणजे एखाद्या शब्दाच्या उलट अर्थाचा दुसरा शब्द म्हणजे ' विरुद्धार्थी शब्द ' होय. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर जसे : 

 • "दिवस" चे विरुद्धार्थी काय आहे  "रात्र" आहे 

जेंव्हा दिवस होतो तेव्हा रात्र पण होते म्हणजेच दिवस चे विरुद्धार्थी शब्द रात्र आहे अजून एक एक उदाहरणातून सांगतो " गरीब" चे विरुद्धार्थी शब्द हे "श्रीमंत" आहे  

विरुद्धार्थी शब्द लिहिताना दोन शब्दांमध्ये फुलीचे ( x )  चिन्ह देतात.

उदा : 

 • दिवस × रात्र
 • गरिब × श्रीमंत
 • खरे × खोटे
 • देव × राक्षस
 • पुरुष × स्त्री


तुम्हाला Virudharthi Shabd pdf Download करायची असेल तर पोस्ट च्या सर्वात खाली Download Link  दिली आहेे
सतत विचारले जाणारे विरुद्धार्थी शब्द

विरुद्धार्थी शब्द (virudharthi shabd)
शांती × गोधळ, गरदा
मुऊ × कडक
धाकटा × मोठा
उष्ण × थंड
मालक × नोकर
संध्याकाळ × पहाट
सुबोध × दुर्बोध
प्रचिती × NA
कृपा × अवकृपा
बिकट × सोपे
सहिष्णू × असहिष्णु
प्रकाश × अंधार
दुमत × एकमत
दुवा × शाप
उंच × लहान
तिमिर x प्रकाश, उजेड
बरे × वाईट
संक्षिप्त × प्रदीर्घविरुद्धार्थी शब्द यादी (Marathi Virudharthi Shabd List)

 1. पलीकडे x अलीकडे
 2. ऐटदार x केविलवाणा
 3. सौजन्य x उद्धटपणा
 4. चढाई x माघार
 5. मित्र x शत्रू
 6. धनवंत x निर्धन, कंगाल
 7. सुप्रसिद्ध x कुप्रसिद्ध
 8. गढूळ x स्वच्छ
 9. गुळगुळीत x खरखरीत, खडबडीत
 10. वापर x गैरवापर 
 11. दयाळू x जुलमी
 12. थोडे x जास्त
 13. सुशिक्षित x अशिक्षित
 14. बंद x उघडा
 15. उदार x कंजूष
 16. स्वस्थ x बेचैन
 17. तीक्ष्ण x बोथट
 18. धिटाई x भित्रेपणा, भ्याडपणा
 19. उगवणे x मावळणे
 20. रिकामे x भरलेले
 21. खंडन x मंडन
 22. अवघड x सोपे
 23. श्रीमंत x गरीब
 24. ठळक x पुसट
 25. जर x तर
 26. अपेक्षाभंग x अपेक्षापूर्ती
 27. सुदैवी x दुर्दैवी
 28. प्रत्यक्ष x अप्रत्यक्ष
 29. सतर्क x बेसावध
 30. उत्तम x क्षुद्र
 31. दीन x रात
 32. इलाज x नाइलाज 
 33. भिकारी x सावकार 
 34. स्वागत x निरोप 
 35. ताजी x शिळी
 36. व्यवस्थित x अव्यवस्थित 
 37. निद्रा x जागृती
 38. उदासवाणा x उल्हासित
 39. रक्षक x मारक
 40. इथली x तिथली        
 41. पुढची x मागची
 42. सज्जन x दुर्जन
 43. इमानी x बेइमानी
 44. निंदा x स्तुती
 45. प्राचीन x अर्वाचीन
 46. उलट x सुलट   
 47. सुंदर x कुरूप
 48. बसणे x उठणे 
 49. पात्र x अप्रात्र

Also Read: Samanarthi Shabd Hindi Virudharthi Shabd In Marathi


 1. आशा x निराशा 
 2. धीट x भित्रा
 3. प्रेमळ x रागीट
 4. प्रकाश x अंधार
 5. शिक्षा x शाबाशकी
 6. बंडाळी x सुव्यवस्था
 7. सुटका x अटक
 8. देशभक्त x देशद्रोही
 9. रुडू x हसू
 10. जबाबदार x बेजबाबदार
 11. जोश x कंटाळा
 12. लक्ष x दुर्लक्ष
 13. उच्च x नीच
 14. बिघात x दुरुस्ती 
 15. लहानपण x मोठेपण
 16. हळू x जलद
 17. गद्य x पद्य
 18. महान x क्षुद्र
 19. समान x असमान
 20. घाऊक x किरकोळ
 21. भरभर x सावकाश
 22. हसतमुख x रडततोंड 
 23. रूपवान x कुरूप
 24. भारतीय x अभारतीय
 25. महाल x झोपडी
 26. सावकाश x पटकन
 27. भूक x तहान
 28. अस्त x प्रारंभ
 29. आत x बाहेर
 30. नम्रता x उद्धटपणा
 31. सानुली x मोठी
 32. लवकर x उशिरा
 33. सोय x गैरसोय
 34. इष्ट x अनिष्ट
 35. स्तुती x निंदा
 36. आडवे x उभे
 37. शिखर x पायथा
 38. अती x अल्प
 39. हिम्मत x भय
 40. पौर्णिमा x अमावास्या
 41. ओली x सुकी
 42. भांडण x सलोखा
 43. सुरक्षित x असुरक्षित
 44. घट्ट x सैल, पातळ
 45. अवजड x हलके
 46. हलके x जड
 47. उपाय x निरुपाय
 48.  माघारा x सामोरा
 49.  जीत x हार
 50. अतिवृष्ट x अनावृष्टी

विरुद्धार्थी शब्द मराठी


 1. सावध x बेसावध
 2. राग x लोभ
 3. क्षमा x शिक्षा
 4. नाजूक x राठ 
 5. निर्मळ x मळकट
 6. शिस्त x बेशिस्त 
 7. जय x पराजय
 8. फसवी x स्पष्ट  
 9. आकाश x पाताळ
 10. गरम x थंड
 11. शिकारी x सावज
 12. सकाळ x संध्याकाळ
 13. पक्की x कच्ची
 14. ओला x सुका
 15. आदर x अनादर
 16. सुभाषित x कुभाषित  
 17. दीर्घ x ऱ्हस्व
 18. सरळ x वाकडा    
 19. तिरपा x सरळ
 20. शहर x खेडे
 21. सदाचार x दुराचार
 22. प्रिय x अप्रिय
 23. धूसर x स्पष्ट
 24. दुरित x सज्जन 
 25. म्हातारा x तरुण
 26. प्रचंड x चिमुकला
 27. धाडस x भित्रेपणा
 28. विद्यार्थी x शिक्षक
 29. आला x गेला
 30. विद्वान x अडाणी
 31. उतरणे x चढणे
 32. अडचण x सोय
 33. शक्य x अशक्य
 34. थोर x लहान
 35. उचित x अनुचित
 36. माता x पिता  
 37. तेजी x मंदी
 38.  x जराग्रस्त                
 39.  विरोध x पाठिंबा
 40.  स्वच्छ x घाणेरडा
 41.  फिकट x गडद
 42.  फुलणे x कोमेजणे
 43.  गुणी x अवगुणी
 44.  मंजुळ x कर्कश
 45.  उंच x बुटका
 46.  लांबी x रुंदी
 47.  न्याय x अन्याय
 48.  मंद x प्रखर
 49.  उजेड x काळोख
 50.  आरंभ x शेवट 
 51.  अग्रज x अनुज
 52.  उत्कर्ष x अपकर्ष, अधोगती
 53.  दिवस x रात्र
 54.  सार्थ x व्यर्थ
 55.  फायदा x तोटा
 56.  थोरला x धाकटा
 57.  पायथा x शिखर
 58.  नेहमी x क्वचित
 59.  अनाथ x सनाथ
 60.  मधुर x कडवट
 61.  आता x नंतर        
 62.  स्वस्त x महाग
 63.  जड x हलके
 64.  उभे x आडवे
 65.  अतिवृष्टी x अनावृष्टी
 66.  शत्रू x मित्र
 67.  नीती x अनीती
 68.  विश्वास x अविश्वास
 69.  भूषण x दूषण
 70.  भसाडा x मंजुळ
 71.  मोकळे x बंदिस्त
 72.  मुका x बोलका
 73.  विष x अमृत
 74.  यश x अपयश 
 75.  समाधान x असमाधान
 76.  चढणे x उतरणे
 77.  अवखळ x गंभीर
 78.  स्वार्थी x निःस्वार्थी
 79.  चिमुकला x थोरला
 80.  उदास x प्रसन्न
 81.  अंथरूण x पांघरूण
 82.  मऊ x टणक 
 83.  कृत्रिम x नैसर्गिक, स्वाभाविक
 84.  पडका x धडका
 85.  कर्कश x संजुल
 86.  शेवट x सुरवात
 87.  आनंद x दु:ख        
 88.  शाप x वर
 89.  ताल x बेताल
 90.  मृत्यू x जीवन
 91.  जागरूक x निष्काळजी
 92.  उधार x रोख
 93.  धूर्त x भोळा 
 94.  विलंब x त्वरा
 95.  याचक x दाता  
 96.  हजर x गैरहजर
 97.  बलाढ्य x कमजोर
 98.  सभ्य x असभ्य
 99.  नुकसान x फायदा
 100.  गुणगान x निदा
 101.  शुद्ध x अशुद्ध
 102.  आतुरता x उदासीनता 
 103.  उपकार x अपकार
 104.  कठीण x सोपे
 105.  जगणे x मरणे
 106.  झोपडी x महाल
 107.  प्रगती x अधोगती 
 108.  तरुण x म्हातारा
 109.  खूप x कमी 
 110.  कष्टाळू x कामचोर
 111.  निर्भय x भयभीत
 112.  स्वदेश x परदेश
 113.  जन्म x मृर्यू
 114.  समृद्धी x दारिद्र्य  
 115.  कोवळा x जून, निबर
 116.  गोरा x काळा
 117.  गोड x कडू
 118.  निर्बंध x मोकळीक
 119.  तहान x भूक 
 120.  सार्वजनिक x खाजगी 
 121.  अनुकूल x प्रतिकूल
 122.  विसरणे x आठवणे   
 123.  आवश्यक x अनावश्यक
 124.  माया x द्वेष
 125.  तारक x मारक
 126.  उत्साह x निरुत्साह
 127.  नफा x तोटा
 128.  सान x थोर
 129.  श्वास x निःश्वास 
 130.  काळा x पांढरा
 131.  हिरमुसलेला x उत्साही
 132.  खरे x खोटे
 133.  टंचाई x विपुलता
 134.  हुशार x मठ्ठ
 135.  ग्राहक x विक्रेता
 136.  सत्य x असत्य
 137.  मान x अपमान
 138.  हार x जीत
 139.  बाहेर x आत
 140.  साहसी x भित्रा
 141.  उन्नती x अवनती     
 142.  उधळ्या x कंजूष, काटकसरी 
 143.  लक्ष x दुलर्क्ष
 144.  गारवा x उष्मा 
 145.  योग्य x अयोग्य
 146.  आहे x नाही        
 147.  स्वहित x परमार्थ
 148.  हसणे x रडणे
 149.  तुरळक x दाट
 150.  चपळ x सुस्त
 151.  छोटेसे x मोठेसे
 152.  क्रूर x दयाळू
 153.  शीतल x उष्ण
 154.  आळशी x उद्योगी
 155.  डावा x उजवा
 156.  नेता x अनुयायी  
 157.  यशस्वी x अयशस्वी
 158.  आंधळा x डोळस
 159.  उदार x अनुदार, कृपण
 160.  अचूक x चुकीचेअटक x सुटका
 161.  स्वाधीन x पराधीन
 162.  गुरु x शिष्य
 163.  अमूल्य x कवडीमोल
 164.  जिवंत x मृत
 165.  प्रामाणिकपणा x लबाडी
 166.  प्रारंभ x अंत
 167.  पांढरा x काळा
 168.  लय x प्रारंभ  
 169.  वेगात x हळूहळू
 170.  पहिला x शेवटचा
 171.  गंभीर x अवखळ, पोरकट
 172.  उपदेश x बदसल्ला
 173.  बेसावध x सावध
 174.  काळोख x प्रकाश, उजेड
 175.  विशेष x सामान्य
 176.  मूर्ख x शहाणा 
 177.  खाली x वर
 178.  सामुदायिक x वैयक्तिक     
 179.  बरोबर x चूक 
 180.  चंचल x स्थिर
 181.  पुष्कळ x थोडे
 182.  चवदार x बेचव
 183.  धर्म x अधर्म
 184.  दृष्ट x सुष्ट   
 185.  रेखीव x खडबडीत
 186.  नवे x जुने
 187.  बहुमान x अपमान
 188.  माथा x पायथा
 189.  साम्य x फरक
 190.  बुद्धिमान x निर्बुद्ध
 191.  सुख x दु:ख
 192.  कीर्ती x अपकीर्ती
 193.  गुण x अवगुण
 194.  तीव्र x सौम्य
 195.  आदर्श x अनादर्श
 196.  स्वार्थ x परमार्थ
 197.  तेजस्वी x निस्तेज
 198.  पूर्व x पश्चिम
 199.  पाप x पुण्य
 200.  अपेक्षित x अनपेक्षित
 201.  जास्त x कमी
 202.  जाणे x येणे
 203.  श्रेष्ठ x कनिष्ठ
 204.  चांगले x वाईट
 205.  कळस x पाया
 206.  जेवढा x तेवढा
 207.  भक्कम x कमकुवत
 208.  खादाड x मिताहारी
 209.  किमान x कमाल
 210.  कर्णमधुर x कर्णकटू
 211.  स्पष्ट x अस्पष्ट 
 212.  जागृत x निद्रिस्त
 213.  निर्दयता x सहृदयता, सदयता
 214.  गुप्त x उगड
 215.  अधोगती x प्रगती, उन्नती
 216.  हिशेबी x बेहिशेबी
 217.  हित x अहित 
 218.  दुःख x सुख
 219.  लांब x जवळ
 220.  भरती x आहोटी   
 221.  धडधाकट x कमजोर
 222.  सरस x निरस
 223.  उदघाटन x समारोप
 224.  फार x कमी
 225.  अधिक x उणे       
 226.  लबाड x भोळा
 227.  पराक्रमी x भित्रा
 228.  दया x राग 
 229.  चल x अचल, स्थिर
 230.  भाग्यवंत x दुर्भागी
 231.  भयंकर x सौम्य
 232.  भरती x ओहोटी
 233.  फुकट x विकत 
 234.  उमेद x मरगळ
 235.  बंधन x मुक्तता
 236.  कौतुक x निंदा
 237.  गौण x मुख्य
 238.  अचल x चल
 239.  संवाद x विसंवाद
 240.  शीत x अशीत
 241.  होकार x नकार
 242.  चूक x बरोबर
 243.  भय x अभय
 244.  येईल x जाईल
 245.  बेसूर x सुरेल  
 246. शकून x अपशकून
 247. ऐच्छिक x अनैच्छिक, अपरिहार्य
 248. खुळा x शाहाणा
 249. सूर्योदय x सूर्यास्त
 250. चोर x गोलीस
 251. अलीकडे x पलीकडे    
 252. स्थिर x अस्थिर
 253. शंका x खात्री  
 254. कडू x गोड
 255. इच्छा x अनिच्छा
 256. जिंकणे x हरणे
 257. परवानगी x बंदी
 258. प्रेम x द्वेष
 259. कायदेशीर x बेकायदेशीर
 260. उशिरा x लवकर
 261. राजा x रंक 
 262. ओळख x अनोळख
 263. कृपा x अवकृपा 
 264. जलद x हळू
 265. कच्चा x पक्का
 266. उत्तेजन x विरोध
 267. थंडी x उष्मा
 268. कीव x राग 
 269. ओबडधोबड x गुळगुळीत    
 270. दोषी x निर्दोषी, निर्दोष
 271. अर्धवट x पूर्ण
 272. जागणे x झोपणे
 273. निश्चित x अनिश्चित
 274. अशक्य x शक्य 
 275. लाडके x नावडते
 276. मैत्री x दुश्मनी
 277. परका x स्वकीय
 278. आधी x नंतर
 279. निर्जीव x सजीव
 280. कृतज्ञ x कृतघ्न
 281. अशक्त x सशक्त
 282. निःशस्त्र x शस्त्रधारी
 283. भले x बुरे
 284. अभिमान x दुरभिमान
 285. उच x नीच
 286. गमन x आगमन
 287. उद्धट x नम्र
 288. कल्याण x अकल्याण
 289. तिरके x सरळ
 290. देव x दानव, दैत्य
 291. लबाडी x प्रामाणिकपणा
 292. निष्काम x सकाम 
 293. झोप x जाग
 294. खरेदी x विक्री
 295. आज्ञा x अवज्ञा
 296. कंटाळा x उत्साह 
 297. मालक x नोकर
 298. सुरुवात x शेवट
 299. खोल x उथळ
 300. मिटलेले x उघडलेले
 301. इकडे x तिकडे
 302. आस्था x अनास्था
 303. हीन x दर्जेदार
 304. मान्य x अमान्य 
 305. एकदा x अनेकदा
 306. सतेज x निस्तेज
 307. भडक x सौम्य
 308. गाव x शहर
 309. हिंसक x अहिंसक
 310. जवळची x लांबची
 311. उघडे x बंद
 312. विचार x अविचार
 313. प्रश्न x उत्तर
 314. कडक x नरम
 315. प्रमाण x अप्रमाण
 316. आकर्षण x अनाकर्षण
 317. भयभीत x निर्भय
 318. निराश x उत्साही
 319. ऊन x सावली
 320. नोकर x मालक
 321. शेंडा x बुडखा
 322. इहलोक x परलोक
 323. अरुंद x रुंद
 324. आवडते x नावडते
 325. अब्रू x बेअब्रू
 326. प्रतिकार x सहकार
 327. दुष्ट x सुष्ट
 328. आठवण x विस्मरण
 329. मोठा x लहान
 330. टिकाऊ x ठिसूळ
 331. ग्राह्य x त्याज्य
 332. डौलदार x बेढप 
 333. वृद्ध x तरुण
 334. वेडा x शहाणा
 335. मौन x बडबड
 336. थंड x गरम
 337. आघाडी x पिछाडी
 338. बाल x वृद्ध
 339. द्वेष x प्रेम
 340. भव्य x चिमुकले
 341. आयात x निर्यात
 342. माय x बाप
 343. नीटनेटका x गबाळ्या
 344. आजादी x गुलामी
 345. असतो x नसतो
 346. पूर्ण x अपूर्ण
 347. दुष्काळ x सुकाळ
 348. अंत x प्रारंभ
 349. शूर x भित्रा   
 350. खात्री x शंका
 351. जुने x नवे
 352. छोटी x मोठी
 353. अबोल x वाचाळ
 354. चिरंजीव x अल्पजीवी  
 355. जमा x खर्च 
 356. कबूल x नाकबूल
 357. अल्लड x पोक्त
 358. ग्रामीण x शहरी
 359. दाट x विरळ
 360. निमंत्रित x आगंतुक 
 361. रोड x सुदृढ
 362. मृदू x कठीण
 363. रुचकर x बेचव
 364. अर्थ x अनर्थ 
 365. लोभी x निर्लोभी
 366. अंधकार x प्रकाश
 367. सोपे x कठीण
 368. सुगंध x दुर्गंध
 369. कोरडा x ओला
 370. वाकडे x सरळ
 371. उपयोगी x निरुपयोगी
 372. कृश x स्थूल
 373. भान x बेभाम
 374. सेवक x मालक
 375. चढ x उतार
 376. लेचापेचा x भक्कम
 377. बुद्धिमान x ढ
 378. आशीर्वाद x शाप
 379. ताजे x शिळे
 380. स्वतंत्र x परतंत्र


Download Marathi Virudharthi Shabd Pdf 

Marathi Virudharthi Shabd Pdf Download link खाली दिली आहे. 

Preview
Download Virudharthi Shabd Pdf(download)
हे पण वाचा : Vakprachar In Marathi


Also Read : Samanarthi Shabd In Marathi

 
निष्कर्ष

या पोस्ट मध्ये मी तुम्हाला Marathi Virudharthi Shabd बद्दल थोडी माहिती दिली आहे. वर दिलेली विरुद्धार्थी शब्द ची लिस्ट तुम्ही तुमच्या मोबाईल किंवा कॉम्पुटर/लॅपटॉप वर  कॉपी करून व pdf स्वरूपात तुमच्या जवळ ठेवा तुम्हाला याचा नक्की फायदा होईल.

Marathi Virudharthi Shabd या पोस्ट मध्ये काही चुका व अजून काही शब्द तुम्हाला माहीत असलेले Virudharthi Shabd टाकायचे राहिले असतील तर आम्हाला Comment Box मध्ये नक्की कळवा.
close button