1760 मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ व वाक्यात उपयोग 2021 PDF | Vakprachar In Marathi | Vakprachar Vakyat Upyog

नमस्कार मित्रांनो या पोस्ट मध्ये मी तुम्हाला Marathi Vakprachar यादी देणार आहे. आणि सोबतच Marathi Vakprachar Arth Ani Vakyat Upyog कसे करायचे हे ही या पोस्ट मध्ये सांगणार आहे. 

आणि तुम्ही 1001 मराठी Vakprachar ची यादी pdf स्वरूपात फ्री डाउनलोड करू शकता. Pdf डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला पोस्ट च्या शेवटी दिलेले डाउनलोड बटन वर क्लीक करायचे आहे आणि Vakprachar Pdf Download होण्यास सुरू होईल.


Also Read: Samanarthi Shabd Hindi 



Also Read: 7 12 कसा शोधयचा



Table Of Contents(toc)


वाक्प्रचार - Vakprachar

वाक्प्रचारामुळे भाषा सुंदर होते पण कमीत कमी शब्दांमुळे आपला आशय व्यक्त करण्याची सोय ही होते. वाक्प्रचार म्हणजे भाषेतील संप्रदाय एखाद्या सर्वपरिचिते लोककथेत एक संदर्भात आलेले एखादे वाक्य आपल्या वैशिष्ट्यामुळे भाषेत रूढ होऊन जाते. विशिष्ट शब्दहसमूहाला तो विशिष्ट अर्थ लक्षणेने कायमचा चिटकून बसतो. त्यास शब्दहसमूहाचा खरा अर्थ कोणताही असो पण लक्षणिक अर्थच रूढ होऊन जातो.


वाक्प्रचार म्हणजे काय ?

Vakprachar/Vakyaprachar म्हणजे काही शब्दसमूहांचा मराठी भाषेत वापर करताना त्यांचा नेहमीचा अर्थ न राहता, त्यांना दुसरा अर्थ प्राप्त होतो, त्यांना वाक्प्रचार म्हणतात.यालाच कोणी वाक्संप्रदाय असेही म्हणतात. 


वाक्प्रचार परीक्षेच्या दृष्टीने का गरजेचे आहे?

विद्यार्थी मित्रांनो जे मूल-मुली शाळेत आहेत व हे police bharti, mpsc, Psi sti, aso व अन्य इतर परीक्षेची तयारी करत असतील त्यांच्यासाठी वाक्प्रचार पाठ असणे महत्त्वाचे आहे. 

कारण परीक्षेत खालील शब्दसमुहाचा वाक्यात उपयोग कराखालील वाक्यप्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा अश्या प्रकारचे प्रश्न येतात तेव्हा तुम्हाला या प्रश्नांचे उत्तरे द्यायला आले पाहिजेत. कारण एक मार्कने तुम्ही यशस्वी होणार की अपयशी हे ठरते.



Vakprachar Definition In Marathi

नेहमीच्या अर्थापेक्षा वेगळ्या व विशिष्ट अर्थाने भाषेत रूढ झालेल्या शब्द समूहास वाक्प्रचार म्हणतात.



मराठी वाक्प्रचार यादी (Vakprachar List)


Vakprachar In Marathi



हात हलवत परत येणे

अर्थ : काम न होता परत येणे


बस्ती घेणे

अर्थ : धक्का घेणे घाबरणे


भगीरथ प्रयत्न करणे

अर्थ : चिकाटीने प्रयत्न करणे


धिंडवडे निघणे

अर्थ : फजिती होणे


मती गुंग होणे

अर्थ : आश्चर्य वाटणे


कंपित होणे

अर्थ : कापणे थरथरणे



बोचणी लागणे

अर्थ : एखादी गोष्ट मनाला लागून राहते


काळजाचे पाणी पाणी होणे

अर्थ : अति दुःखाने मन विदारण होणे


उलटी अंबारी हाती येणे

अर्थ : भीक मागण्याची पाळी येणे


अंगद धरणे

अर्थ : लठ्ठ होणे


जोपासना करणे

अर्थ : काळजीपूर्वक संगोपन करणे


हात ओला होणे

अर्थ : फायदा होणे


आंदण देणे

अर्थ : देऊन टाकणे


आगीत तेल ओतणे

अर्थ : भांडण किंवा वाद विकोपाला जाईल असे करणे


ताळ्यावर आनने

अर्थ : योग्य समज देणे


कात्रीत सापडणे

अर्थ : दोन्ही बाजूंनी संकटात सापडले


कंबर कसणे

अर्थ : एखाद्या गोष्टीसाठी हिम्मत करून तयार होणे


पाढा वाचणे

अर्थ : सविस्तर हकीकत सांगणे


गळ्यातील ताईत

अर्थ : अतिशय प्रिय


लांछनास्पद असणे

अर्थ : लाजिरवाणी असणे


चित्त विचलित होणे

अर्थ : मूळ विषयाकडे लक्ष दुसरीकडे जाणे



सर्वस्व पणाला लावणे.

अर्थ : सर्व शक्य मार्गांचा अवलंब करणे.


साखर पेरणे.

अर्थ : गोड गोड बोलून आपलेसे करणे.


सामोरे जाणे.

अर्थ : निधड्या छातीने संकटास तोंड देणे.


साक्षर होणे.

अर्थ : लिहिता-वाचता येणे.


साक्षात्कार होणे.

अर्थ : आत्मिक ज्ञान प्राप्त होणे; खरेखुरे स्वरूप कळणे.





बत्तर बाळ्या होणे

अर्थ : चिंध्या होणे नासधूस होणे


दोन हातांचे चार हात होणे

अर्थ : विवाह होणे


नक्राश्रू ढाळण

अर्थ : अंतर्यामी आनंद होत असताना बाह्यतः दुःख दाखवणे


घाम गाळणे

अर्थ : खूप कष्ट करणे


आयोजित करणे

अर्थ : सिद्धता करणे प्रभावित होणे छाप पडणे


धाबे दणाणणे

अर्थ : खूप घाबरणेे


हशा पिकणे

अर्थ : हास्य स्फोट होणे


आकाश पाटणे

अर्थ : चारी बाजूंनी संकटे येणे


धारवाडी काटा

अर्थ : बिनचूक वजनाचा काटा


रियाज करणे

अर्थ : सराव करणे


डोळ्यांत खुपणे

अर्थ : सहन न होणे


हसता हसता पुरेवाट होणे

अर्थ : अनावर हसू येणे


कानाडोळा करणे

अर्थ : दुर्लक्ष करणे


अठरा गुणांचा खंडोबा 

अर्थ : लबाड माणूस


पाहुणचार करणे

अर्थ : आदरातिथ्य करणे


वरदान देणे

अर्थ : कृपाशीर्वाद देणे


आज लागणे

अर्थ : झळ लागणे


डोळे लावून बसणे

अर्थ : खूप वाट पाहणे


अंगाचा तिळपापड होणे

अर्थ : अतिशय संताप येणे


धूम ठोकणे

अर्थ : वेगाने पळून जाणे


सुळकांडी मारणे

अर्थ : सूर मारणे


घडी भरणे

अर्थ : विनाश काळ जवळ येऊन ठेपणे


तोंड काळे करणे

अर्थ : दृष्टीआड होणे नाहीसे होणे


बाबरने

अर्थ : गोंधळणे


अटकेपार झेंडा लावणे

अर्थ : फार मोठा पराक्रम गाजवला


सांजावने

अर्थ : संध्याकाळ होणे


उखळ पांढरे होणे

अर्थ : पुष्कळ फायदा होणे


Marathi Vakprachar With Meaning And Sentence


भानावर येणे

अर्थ : परिस्थितीची जाणीव होणे शुद्धीवर येणे


नाकाने कांदे सोलणे

अर्थ : स्वतःचे दोष असूनही उगाच बढाया मारणे


डोळे दिपवले

अर्थ : थक्क करून सोडले


ग्राह्य धरणे

अर्थ : योग्य आहे असे समजणे


कानउघाडणी करणे

अर्थ : कठोर शब्दात चूक दाखवून देणे


दिस बुडून जाणे

अर्थ : सूर्य मावळणे


नाक मुरडणे

अर्थ : नापसंती दाखवणे


घोडे मारणे

अर्थ : नुकसान करणे


हातात कंकण बांधणे

अर्थ : प्रतिज्ञा करणे


सांगड सांगड घालने

अर्थ : मेळ साधने


भान ठेवणे

अर्थ : जाणीव ठेवणे


गट्टी जमणे

अर्थ : दोस्ती होणे


अडकित्त्यात सापडणे

अर्थ : पेचात सापडणे


जीवावर उड्या मारणे

अर्थ : दुसऱ्यावर अवलंबून राहून चैन करणे


दाद मागणे

अर्थ : तक्रार करून किंवा गार्हाणे सांगून न्याय मागणे


उताणे पडणे

अर्थ : पराभूत होणे


आखाडे बांधणे

अर्थ : मनात आराखडा किंवा अंदाज करणे


केसाने गळा कापणे

अर्थ : वरकरणी प्रेम दाखवून कप्तान एखाद्याचा घात करणे


चाहूल लागणे

अर्थ : मागोवा लागणे


तारांबळ होणे

अर्थ : घाईगडबड होणे


डाव साधने

अर्थ : संधीचा फायदा घेऊन कार्य साधने योजलेल्या युक्तीने इष्ट वस्तू मिळविणे


मनाने घेणे

अर्थ : मनात पक्का विचार येणे


काळ्या दगडावरची रेघ

अर्थ : खोटे न ठरणारे शब्द


त्राटिका

अर्थ : कजाग बायको


जिवाचे रान करणे

अर्थ : खूप कष्ट सोसणे


सही ठोकणे

अर्थ : निश्चित करणे


अपूर्व योग येणे

अर्थ : दुर्मिळ योग येणे


सारसरंजाम असणे

अर्थ : सर्व साहित्य उपलब्ध असणे हाडीमांसी भिनने अंगात मुरणे


स्तंभित होणे

अर्थ : आश्चर्याने स्तब्ध होणे


विसावा घेणे

अर्थ : विश्रांती घेणे


हट्टाला पेटणे

अर्थ : मुळीच हट्ट न सोडणे



हमरीतुमरीवर येणे

अर्थ : जोराने भांडू लागणे


खाल्ल्याघरचे वासे मोजणे 

अर्थ : उपकार करणार याचे वाईट चिंतेने


दुःखावर डागण्या देणे

अर्थ : झालेल्या माणसाला वाईट वाटेल असे बोलून आणखी दुःख देणे धरणे धरणे हट्ट धरून बसणे



Marathi Vakprachar List With Meaning


देणे-घेणे नसणे

अर्थ : संबंध नसणे


कटाक्ष असणे

अर्थ : कल असणे


चेहरा खोलने

अर्थ : आनंद होणे


हात चोळणे

अर्थ : चरफडणे


तळपायाची आग मस्तकात जाणे

अर्थ : अतिशय संताप होणे


सहभागी होणे

अर्थ : सामील होणे


संधान बांधने

अर्थ : जवळीक निर्माण करणे


ओक्साबोक्शी रडणे

अर्थ : मोठ्याने आवाज करत रडणे


पदरमोड करणे

अर्थ : दुसऱ्यासाठी स्वतःचा पैसा खर्च करणे


आकांडतांडव करणे

अर्थ : रागाने आदळआपट करणे


जमीनदोस्त होणे

अर्थ : पूर्णपणे नष्ट होणे


बाजार गप्पा

अर्थ : निंदानालस्ती


विरोध दर्शवणे

अर्थ : प्रतिकार करणे


बोल लावणे

अर्थ : दोष देणे


बोळ्याने दूध पिणे

अर्थ : बुद्धिहीन असणे


मात करणे

अर्थ : विजय मिळवणे


गळ्याशी येणे

अर्थ : नुकसानीबाबत अतिरेक होणे


तोंडात बोट घालने

अर्थ : आश्चर्यचकित होणे


भाऊबंदकी असणे

अर्थ : नात्यां नात्यात भांडण असणे


जीवाची मुंबई करणे

अर्थ : अतिशय चैनबाजी करणे


डाव येणे

अर्थ : खेळात राज्य येणे


अनमान करणे

अर्थ : संकोच करणे


ओढा असणे

अर्थ : कल असणे


जीवावर उदार होणे

अर्थ : प्राण देण्यास तयार होणे


स्वर्ग दोन बोटे उरणे

अर्थ : आनंदाने गर्वाने अतिशय फुगून जाणे


मधून विस्तव न जाणे

अर्थ : अतिशय वैर असणे


मन मोकळे करणे

अर्थ : सुखदुःखाच्या गोष्टी बोलून दाखविणे


हाय खाणे

अर्थ : धास्ती घेणे


मत्सर वाटणे

अर्थ : काळजी घेणे


उराशी बाळगणे

अर्थ : मनात जतन करुन ठेवणे


वजन पडणे

अर्थ : प्रभाव पडणे


नाकाशी सूत धरणे

अर्थ : आता मरतो की घटकेने मरतो अशी स्थिती निर्माण होणे


साशंक होणे

अर्थ : शंका येणे


घर डोक्यावर घेणे

अर्थ : अतिशय गोंगाट करणे


वाट तुडवणे

अर्थ : रस्ता कापणे


सर्वस्व पणाला लावणे 

अर्थ : सर्व शक्य मार्गांचा अवलंब करणे


जीव भांड्यात पडणे

अर्थ : काळजी दूर होणे


दक्षता घेणे

अर्थ : काळजी घेणे


पायमल्ली करणे

अर्थ : उपमर्द करणे


आपल्या पोळीवर तूप ओढणे

अर्थ : स्वतःचा फायदा करून घेणे


साक्षर होणे

अर्थ : लिहिता-वाचता येणे


मनावर ठसण

अर्थ : मनावर जोरदारपणे बिंबणे


गर्भगळीत होणे

अर्थ : अतिशय घाबरणे


फाटे फोडणे

अर्थ : उगाच अडचणी निर्माण करणे


गुण्यागोविंदाने रहाणे

अर्थ : प्रेमाने एकत्र रहाणे


पाणी सोडणे

अर्थ : आशा सोडणे


बेत आखणे

अर्थ : योजना आखणे


दाती तृण धरणे

अर्थ : शरणागती पत्करणे


खाजवुन खरुज काढणे

अर्थ : मुद्दाम भांडण करू उकरून काढणे


घोडे पेंड खाणे

अर्थ : अडचण निर्माण होणे


कोपरापासून हात जोडणे

अर्थ : काही संबंध न राहण्याची इच्छा प्रकट करणे


उखाळ्या-पाखाळ्या काढणे

अर्थ : एकमेकांची उणीदुणी काढणे किंवा दोष देणे


Vakprachar In Marathi | Vakprachar Vakyat Upyog
Vakprachar In Marathi | Vakprachar Vakyat Upyog



मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ व वाक्यात उपयोग


जंग जंग पछाडणे

अर्थ : निरनिराळ्या रीतींनी प्रयत्न करणे कमालीचा प्रयत्न करणे


भर असणे

अर्थ : जोर असणे


खडा टाकून पहाणे

अर्थ : अंदाज घेणे


सूतोवाच करणे

अर्थ : पुढे घडणार्या गोष्टींची प्रस्तावना करणे


बोलाफुलाला गाठ पडणे

अर्थ : दोन गोष्टींची सहजासहजी एक वेळ जमून येणे


खडे फोडणे

अर्थ : दोष देणे


मशागत करणे

अर्थ : मेहनत करून निगा राखणे


गंगेत घोडे न्हाने

अर्थ : कार्य तडीस गेल्यावर समाधान वाटणे


गुमान काम करणे

अर्थ : निमूटपणे काम करणे


गाजावाजा करने

अर्थ : प्रसिद्धी मिळविण्याचा प्रयत्न करणे


हात न पसरणे

अर्थ : न मागणे


डोळे खिळून राहणे

अर्थ : एखाद्या गोष्टीकडे सारखे बघत राहणे


कावरा बावरा होणे

अर्थ : बाबरने


काट्याने काटा काढणे

अर्थ : एका शत्रूच्या सहाय्याने दुसर्या शत्रूचा पराभव करणे


हातपाय गळणे

अर्थ : धीर सुटणे


जळफळाट होणे

अर्थ : रागाने लाल होणे


घर धुवून नेणे

अर्थ : सर्वस्वी लुबाडणे


लक्ष वेधून घेणे

अर्थ : लक्ष ओढून घेणे


नाकावर राग असणे

अर्थ : लवकर चिडणे


आकाशाला गवसणी घालने

अर्थ : आवाक्याबाहेरची गोष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे


विरस होणे

अर्थ : निराशा होणे उत्साहभंग होणे


अंगावर काटे उभे राहणे

अर्थ : भीतीने अंगावर शहारे येणे


फटफटती सकाळ होणे

अर्थ : पोटात कावळे ओरडत भुकेने व्याकूळ होणे


निद्राधीन होणे

अर्थ : झोपणे


खितपत पडणे

अर्थ : क्षीण होत जाणे


जीव खाली पडणे

अर्थ : काळजी मुक्त होणे


नाक घासणे

अर्थ : स्वतःची कार्य साधण्यासाठी दुसर्याचे पाय धरणे


छाननी करणे

अर्थ : तपास करणे


व्रत घेणे

अर्थ : वसा घेणे


खालील वाक्यप्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा



Vakprachar In Marathi | Vakprachar Vakyat Upyog
VakyPrachar In Marathi | Vakprachar Vakyat Upyog



डोळे भरून पहाणे

अर्थ : समाधान होईपर्यंत पाहाने


उन्हाची लाही फुटणे

अर्थ : अतिशय कडक ऊन पडणे


द्राविडी प्राणायाम करणे

अर्थ : सोपा मार्ग सोडून कठीण मार्गाने जाणे


वनवन करणे

अर्थ : खूप भटकणे


पार पाडणे

अर्थ : सांगता करणे


हंबरडा फोडणे

अर्थ : मोठ्याने रडणे


गाशा गुंडाळणे

अर्थ : एकाएकी निघून जाणे एकदम पसार होणे


हीच काय दाखविणे

अर्थ : बळ दाखवून किंमत लक्षात आणून देणे


आभाळाला कवेत घेणे

अर्थ : मोठे काम साध्य करणे


उत्पात करणे

अर्थ : विध्वंस करणे


चारी दिशा मोकळ्या होणे

अर्थ : पूर्ण स्वातंत्र्य मिळणे


किरकिर करणे

अर्थ : एखाद्या गोष्टीबाबत सतत तक्रार करणे


उसने बळ आनने

अर्थ : खोटी शक्ती दाखविणे


डोळ्यांवर कातडे ओढणे

अर्थ : जाणून बुजून दुर्लक्ष करणे


सूड घेणे

अर्थ : बदला घेणे


दगा देणे

अर्थ : फसवणे


पुढील वाक्यप्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा


तोंडचे पाणी पळणे

अर्थ : अतिशय घाबरले भयभयीत होणे


रवाना होणे

अर्थ : निघून जाणे


पोटाला चिमटा घेणे

अर्थ : पोटाला न खाता राहणे


डाळ शिजणे

अर्थ : थारामानी मिळणे आणि सोया जुळणे मनाजोगे काम होणे


वारसा देणे

अर्थ : वडिलोपार्जित हक्क सोपवणे


नाकी नऊ येणे

अर्थ : मेटाकुटीला येणे फार त्रास होणे


पाण्यात पाहणे

अर्थ : अत्यंत द्वेष करणे


दातास दात लावून बसणे

अर्थ : काही न खातो उपाशी राहणे


तजवीज करणे

अर्थ : तरतूद करणे




बुचकळ्यात पडणे

अर्थ : गोंधळून जाणे


धडपड करणे

अर्थ : खूप कष्ट करणे


विडा उचलणे

अर्थ : निश्चय किंवा प्रतिज्ञा करणे


साक्षात्कार होणे

अर्थ : आत्मिक ज्ञान प्राप्त होणे खरेखुरे स्वरूप कळणे


बडेजाव वाढवणे

अर्थ : प्रौढी मिरवणे


सुताने स्वर्गाला जाण

अर्थ : थोडा सुगावा लागताच संपूर्ण गोष्टीचे स्वरूप तर्काने जाणण्याचा प्रयत्न करणे


यक्षप्रश्न असणे

अर्थ : महत्त्वाची गोष्ट असणे


मोहाला बळी पडणे

अर्थ : एखाद्या गोष्टीच्या आसक्ती मध्ये वाहून जाणे


दातखिळी बसणे

अर्थ : बोलणे अवघड होणे


खायचे वांदे होणे

अर्थ : उपासमार होणे, खायला न मिळणे


अंगावर मूठभर मांस चढणे

अर्थ : धन्यता वाटणे


दिशा फुटेल तिकडे पडणे

अर्थ : सैरावैरा पळणे


डोळ्याला डोळा न भिडवणे

अर्थ : घाबरून नजर न देणे


बाहू स्फुरण पावणे

अर्थ : स्फूर्ती येणे


उसने बळ आणणे

अर्थ : खोटी शक्ती दाखविणे


पादाक्रांत करणे

अर्थ : जिंकणे


Vakprachar In Marathi | Vakprachar Vakyat Upyog
Vakprachar In Marathi | Vakprachar Vakyat Upyog



अभिलाषा धरणे

अर्थ : एखाद्या गोष्टीची इच्छा बाळगणे


लळा लागणे

अर्थ : ओढ वाटणे


तोंडावाटे ब्र न काढणे

अर्थ : एकही शब्द न उच्चारणे


दबा धरून बसणे 

अर्थ : टपून बसणेे


बळ लावणे

अर्थ : शक्ती खर्च करणे


कापरे सुटणे

अर्थ : घाबरल्यामुळे थरथरणे


हरभऱ्याच्या झाडावर चढणे

अर्थ : खोटी स्तुती करून मोठेपणा देणे


मनात मांडे खाणे

अर्थ : व्यर्थ मनोराज्य करणे


बत्तीशी रंगवणे

अर्थ : जोराने थोबाडीत मारणे


भडभडून येणे

अर्थ : हुंदके देणे गलबलले


लष्कराच्या भाकर्या भाजणे

अर्थ : दुसऱ्यांच्या उठाठेवी करणे


पाठीशी घालने

अर्थ : संरक्षण देणे


टेंभा मिरविणे

अर्थ : दिमाख दाखवणे


मराठी भरारी मारणे

अर्थ : झेप घेणे


नाक मुठीत धरणे

अर्थ : अगतिक होणे


उदास होणे

अर्थ : खिन्न होणे


तडीस नेणे

अर्थ : पूर्ण करणे


अग्निदिव्य करण

अर्थ : कठीण कसोटीला उतरणेे


तोंड ढाकणे

अर्थ : बोलणे


पदरात घालने

अर्थ : सुख पटवून देणे स्वाधीन करणे


नाव मिळवणे

अर्थ : कीर्ती मिळवणे


समजूत काढणे

अर्थ : समजावणे हेवा वाटणे


आभाळ कोसळणे

अर्थ : एकाएकी फार मोठे संकट येणे


पुंडाई करणे

अर्थ : दांडगाईने वागणे


उध्वस्त होणे

अर्थ : नाश पावणे


राईचा पर्वत करणे

अर्थ : शुल्लक गोष्टीला उगाच मोठे स्वरूप देणे


लौकिक मिळवणे

अर्थ : सर्वत्र मान मिळवणे


जीव वरखाली होणे

अर्थ : घाबरणे


काण फुंकणे

अर्थ : दुसऱ्याच्या मनात किल्मिष निर्माण करणे


संभ्रमित होणे

अर्थ : गोंधळणे


विदीर्ण होणे

अर्थ : भग्न होणे मोडतोड होणे


अंग काढून घेणे

अर्थ : संबंध तोडणे


ललकारी देणे

अर्थ : जयघोष करणे


देखभाल करणे

अर्थ : जतन करणे


मागमूस नसणे

अर्थ : थांगपत्ता नसणे


चक्कर मारणे

अर्थ : फेरफटका मारणे


जम बसने

अर्थ : स्थिर होणे


बोटावर नाचवणे

अर्थ : आपल्या इच्छेप्रमाणे दुसऱ्याला वागायला लावणे


उसंत मिळणे

अर्थ : वेळ मिळणे


दाढी धरणे

अर्थ : विनवणी करणे


वाटाण्याच्या अक्षता लावणे

अर्थ : स्पष्टपणे नाकारले


अट्टहास करणे

अर्थ : आग्रह धरणे


कसं लावणे

अर्थ : सामर्थ्य पणाला लावणे


चाहूल लागणे

अर्थ : एखाद्याचे अस्तित्व जाणवणे


निष्प्रभ करणे

अर्थ : महत्व कमी करणे


हातभार लावणे

अर्थ : सहकार्य करणे


हाताला हात लावणे

अर्थ : थोडीदेखील मेहनत न घेता फुकटचे श्रेय घेणे


नजरेत भरणे

अर्थ : उठून दिसणे


हातचा मळ असणे

अर्थ : सहजशक्य असणे


मिशांना तूप लावणे

अर्थ : उगीच ऐट दाखवणे


बेत हाणून पाडणे

अर्थ : बेत सिद्धीला जाऊ न देणे


वकील पत्र घेणे

अर्थ : एखाद्याची बाजू घेणे


प्रतिष्ठापीत करणे

अर्थ : स्थापना करणे


कंठस्नान घालने

अर्थ : ठार मारणे


कुंपणानेच शेत खाणे

अर्थ : ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे अशा विश्वासातील माणसाने फसवणे


कानावर हात ठेवणे

अर्थ : माहीत नसल्याचा बहाणा करणे


तोंडीलावणे

अर्थ : जेवताना चाखण्यासाठी एखादा पदार्थ देणे


प्रेरणा मिळणे

अर्थ : स्फूर्ती मिळणे


मिशीवर ताव मारणे

अर्थ : बढाई मारणे


डोळ्यात तेल घालून रहाणे

अर्थ : अतिशय जागृत रहाणे


खंड न पडणे

अर्थ : एखादे कार्य करताना मध्ये न थांबणे


कपाळमोक्ष होणे

अर्थ : मरण पावणे


घालून-पाडून बोलणे

अर्थ : दुसऱ्याच्या मनाला लागेल असे बोलणे


पोटात घालने

अर्थ : क्षमा करणे


बहिष्कार टाकणेे

अर्थ : वाळीत टाकणे नकार देणे


डोक्यावर मिरी वाटणे

अर्थ : वरचढ होणे


साखर पेरणे

अर्थ :गोड गोड बोलून आपलेसे करणे


नाक ठेचणे

अर्थ : नक्शा उतरवणे


पहारा देणे

अर्थ : राखण करणे


नाव कमावणे

अर्थ : कीर्ती मिळवणे


जिवावर उठणे

अर्थ : जीव घेण्यास उद्युक्त होणे


दत्त म्हणून उभे राहणे

अर्थ : एकाएकी हजर होणे


डोळे निवणे

अर्थ : समाधान होणे


ब्रम्हा करणे

अर्थ : बोभाटा करणे सगळीकडे प्रसिद्ध करणे


चतुर्भुज होणे

अर्थ : लग्न करणे


हात धुवून पाठीस लागणे

अर्थ :चिकाटीने एखाद्या गोष्टीच्या मागे लागणे


वेड घेऊन पेडगावला जाणे

अर्थ : मुद्दाम ढोंग करणे


कूच करने

अर्थ : वाटचाल करणे


लवलेश नसणे

अर्थ : जराही पत्ता नसणे जराही न होणे


सामोरे जाणे

अर्थ : निधड्या छातीने संकटास तोंड देणे


पाणी पाजणे

अर्थ : पराभव करणे


बादरायण संबंध असणे

अर्थ : ओढून ताणून लावलेला संबंध असणे


वाट लावणे

अर्थ : विल्हेवाट लावणे, मोडून तोडून टाकणे


तोंडाला पाणी सुटणे

अर्थ : लालसा उत्पन्न होणे


हात मारणे

अर्थ : ताव मारणे भरपूर खाणे


खूणगाठ बांधणे

अर्थ : निश्चय करणे


Vakprachar In Marathi 

प्रश्नांची सरबत्ती करणे

अर्थ : एक सारखे प्रश्न विचारणे


तारांबळ उडणे

अर्थ : अतिशय घाई होणे


भरभराट होणे

अर्थ : प्रगती होणे समृद्धी होणे


जिभेला हाड नसणे

अर्थ : वाटेल ते बेजबाबदार पणे बोलणे जिवात जिव येणे काळजी नाहीशी होऊन पुन्हा धैर्य येणे


परिसीमा गाठणे

 पराकोटीला जाणे काळ्यापाण्याची शिक्षा मरेपर्यंत कैद होणे


भारून टाकणे

अर्थ : पूर्णपणे मोहून टाकणे


नजर वाकडी करणे

अर्थ : वाईट हेतू बाळगणे


हाऊस मागवणे

अर्थ : आवड पुरवून घेणे


दप्तरी दाखल होणे

अर्थ : संग्रही जमा होणे


धारातीर्थी पडणे

अर्थ : रणांगणावर मृत्यू येणे


पडाव पडणे

अर्थ : वस्ती करणे


दातांच्या कन्या करणे

अर्थ : अनेक वेळा विनंती करून सांगणे


गाडी पुन्हा रुळावर येणे

अर्थ : चुकीच्या मार्गावरून पुन्हा पूर्ववत मार्ग योग्य मार्गाला येणे


प्रस्ताव ठेवणे

अर्थ : ठराव मांडणे


रोज ठेवणे चिडणे

अर्थ : नाराजी असणे


अजरामर होणे

अर्थ : कायमस्वरूपी टिकणे


रस असणे

अर्थ : अत्यंत आवड असणे


प्राण कानात गोळा करणे

अर्थ : ऐकण्यासाठी अतिशय उत्सुक होणे


गाजावाजा करणे

अर्थ : खूप प्रसिद्धी मिळविण्याचा प्रयत्न करणे


पोटात शिरणे

अर्थ : मर्जी संपादन करणे


नसती बिलामत येणे 

अर्थ : नसती कटकट ओढणे


चिंता वाहने

अर्थ : आस्था असणे


सख्या नसणे

अर्थ : प्रेमळ नाते नसणे 


चौदावे रत्न दाखवणे

अर्थ : मार देणे


पाठिंबा देणे

अर्थ : दुजोरा देणे


पार पाडणे

अर्थ : पूर्ण करणे


नजर करणे

अर्थ : भेटवस्तू देणे 


पाठ न सोडणे

अर्थ : एखाद्या गोष्टीचा पिच्छा पुरवणे


डोळे फाडून पहाणे तीक्ष्ण नजरेने पाहणे 

अर्थ : आश्चर्यचकित होऊन पाहणे


सहीसलामत सुटणे

अर्थ : दोष न येता सुटका होणे


आकाशाची कुराड

अर्थ : आकस्मिक संकट


टाके ढीले होणे

अर्थ : अतोनात श्रम झाल्यामुळे अंगी ताकत न रहाणे



Vakprachar Vakyat Upyog



वाचा बसणे

अर्थ : एक शब्द येईल बोलता न येणे


नूर पातळ होणे

अर्थ : रूप उतरणे


अन्नास मोताद होणे

अर्थ : आत्यंतिक दारिद्र्यात जगणे


अप्रूप वाटणे

अर्थ : आश्चर्य किंवा कौतुक वाटणे


डोळ्यात प्राण आणणे

अर्थ : एखाद्या गोष्टीसाठी अतिशय आतुर होणे


झुंज देणे 

अर्थ : लढा देणे, संघर्ष करणे


कारवाया करणे

अर्थ : कारस्थाने करणे


आड येणे

अर्थ : अडथळा निर्माण करणे


कणिक तिंबणे

अर्थ : खूप मार देणे


मात्रा चालणे

अर्थ : योग्य परिणाम होणे


फंदात न पडणे

अर्थ : भानगडीत न अडकणे


कायापालट होणे

अर्थ : स्वरूप पूर्णपणे बदलणे


टिकाव लागणे

अर्थ : निभाव लागणे


तोंडाला पाने पुसणे

अर्थ : फसवणे


जीव अधीर होणे

अर्थ : उतावीळ होणे


पाळत ठेवणे

अर्थ : लक्ष ठेवणे


अमलात आणणे

अर्थ : कारवाई करणे


डोक्यावर घेणे

अर्थ : अति लाड करणे


वणवण भटकणे

अर्थ : एखादी गोष्ट मिळविण्यासाठी खूप फिरणे


अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होणे

अर्थ : थोड्याशा यशाने चढून जाणे


संभ्रमात पडणे

अर्थ : गोंधळात पाडणे


विसंवाद असणे

अर्थ : एकमेकांशी न जमणे


थुंकी झेलणे

अर्थ : खुशामत करण्यासाठी लाचारी पत्करणे


हूल देणे

अर्थ : चकवणे


वड्याचे तेल वांग्यावर काढणे

अर्थ : एकाचा राग दुस-यावर काढणे


हात टेकणे

अर्थ : नाइलाज झाल्याने माघार घेणे


झाकले माणिक

अर्थ : साधा पण गुणी मनुष्य


धूळ चारणे

अर्थ : पूर्ण पराभव करणे


थांब न लागणे

अर्थ : कल्पना न येणे


कट करणे

अर्थ : सख्य नसणे मैत्री नसणे


बस्तान ठोकणे

अर्थ : मुक्काम ठोकणे


उदास होने

अर्थ :  खिन्न होणे


देहातून प्राण जाणे

अर्थ : मरण येणे


बारा वाजले

अर्थ : पूर्ण नाश होणे


अन्नास लावणे

अर्थ : उपजीविकेचे साधन मिळवून देणे


आंबून जाणे

अर्थ : भेटून जाणे थकणे विपर्यास होणे


आकाश पाताळ एक करणे

अर्थ : फार मोठ्याने आरडाओरड करून थैमान घालने


उपोषण करणे

अर्थ : लंघन करणे उपाशी राहणे


डोळ्यात धूळ फेकणे

अर्थ : फसवणूक करणे


राम म्हणणे

अर्थ : शेवट होणे मृत्यू येणे


श्रीगणेशा करणे

अर्थ : आरंभ करणे


प्रत्यय येणे

अर्थ : प्रचीती येणे


प्रघात पडणे

अर्थ : रीत असणे


कहर करणे

अर्थ : अतिरेक करणे


कुत्रा हाल न खाणे

अर्थ : अतिशय वाईट स्थिती येणे


कपाळ फुटणे

अर्थ : दुर्दैव ओढवणे


जिव थोडा थोडा होणे

अर्थ : अतिशय काळजी वाटणे


धडा करणे जिवाच्या धडा करणे

अर्थ : पक्का निश्चय करणे


प्रतिबंध करणे

अर्थ : अटकाव करणे


उच्छाद मांडला

अर्थ : धिंगाना घालने


लष्टक लावणे

अर्थ : झंझट लावणे, निकड लावणे


तगादा लावणे

अर्थ : पुन्हा पुन्हा मागणी करणे


गळ्यात पडणे

अर्थ : एखाद्याला खूपच भीड घालने


गळ घालने

अर्थ : अतिशय आग्रह करणे


पाचवीला पुजणे

अर्थ : त्रासदायक गोष्टींची कायमची सोबत असणे


नक्शा उतरवणे

अर्थ : गर्व उतरवणे


पाचवीला पूजले

अर्थ : एखादी गोष्ट जन्मापासून असणे


डोळा चुकवणे

अर्थ : अपराधी भावनेमुळे नजरेला नजर देणं टाळणे


आकाश ठेंगणे होणे

अर्थ : अतिशय आनंद होणे


एक घाव दोन तुकडे करणे

अर्थ : ताबडतोब निर्णय घेऊन गोष्ट निकालात काढणे


ऊहापोह करणे

अर्थ : सर्व बाजूंनी चर्चा करून साधकबाधक विचार करणे


पुनरुज्जीवन करणे

अर्थ : पुन्हा उपयोगात आणणे


खसखस पिकणे

अर्थ : मोठ्याने हसणे


पोटात कावळे काव काव करणे

अर्थ : अतिशय भूक लागणे


विहरणे

अर्थ : संचार करणे


आत्मसात करणे

अर्थ : मिळवणे अंगी बाणवणे


ब्रह्म करणे

अर्थ : भटकंती करणे


गुजराण करणे

अर्थ : निर्वाह करणे


मनात घर करणे 

अर्थ : मनात कायमचे राहणे


अत्तराचे दिवे लावणे

अर्थ : भरपूर उधळपट्टी करणे


प्रतिष्ठान लाभणे

अर्थ : मान मिळवणे


प्रक्षेपित करणे

अर्थ : प्रसारित करणे


उंबराचे फूल

अर्थ : क्वचित भेटणारी व्यक्ती


गळ्यात धोंड पडणे 

अर्थ : आधीच एक  असताना दुसरी  जबाबदारी अंगावर पडणे


सोन्याचे दिवस येणे

अर्थ : अतिशय चांगले दिवस येणे


शंभर वर्ष भरणे

अर्थ : नाश होण्याची वेळी घेणे


डोळे फिरले

अर्थ : खूप घाबरणे


इतिश्री करणे

अर्थ : शेवट करणे


शब्द जमिनीवर पडू न देणे

अर्थ : दुसऱ्याच्या इच्छेनुसार लगेच कार्यवाही करणे


देखरेख करणे

अर्थ : राखण करणे


जीव टांगणीला लागणे

अर्थ : चिंताग्रस्त होणे


जीव गहाण ठेवणे

अर्थ : कोणत्याही त्यागास तयार असणे


उचलबांगडी करणे

अर्थ : एखाद्याला जबरदस्तीने हलवणे


खळखळ करणे

अर्थ : नाखुशीने सतत नकार देणे टाळाटाळ करणे


छातीत धस्स देशी गोळा येणे

अर्थ : अचानक खूप घाबरणे


निक्षून सांगणे

अर्थ : स्पष्टपणे सांगणे


राम नसणे

अर्थ : अर्थ नसणे


कसून मेहनत करणे

अर्थ : खूप नेटाने कष्ट करणे


पिंक टाकणे 

अर्थ : थुंकणे


कागदी घोडे नाचवणे

अर्थ : लेखनात शूरपणा दाखविणे


अर्धचंद्र देणे

अर्थ : हकालपट्टी करणे


विचलित होणे

अर्थ : मनाची चलबिचल होणे


डोक्यावर खापर फोडणे

अर्थ : एखाद्यावर निष्कारण ठपका ठेवणे


दात धरणे

अर्थ : वैर बाळगणे


खो घालने

अर्थ : विघ्न निर्माण करणे


पाळी येणे

अर्थ : वेळे येणे


पदरात घेणे

अर्थ : स्वीकारणे


पोटावर पाय देणे

अर्थ : उदर निर्वाहाचे साधन काढून


पाणी मुरणे

अर्थ : कपटाने काहीतरी लपवून ठेवणे गुप्त कट शिजवत असणे


काट्याचा नायटा होणे

अर्थ : शुल्लक गोष्टीचा भयंकर परिणाम होणे


कोडकौतुक होणे

अर्थ : लाड होणे


पाणी पडणे

अर्थ : वाया जाणे


ज्याचे नाव ते असणे

अर्थ : उपमा देण्यात उदाहरण नसणे


गढून जाणे

अर्थ : मग्न होणे गुंग होणे


मधाचे बोट लावणे

अर्थ : आशा दाखवणे


ठाण मांडणे

अर्थ : एका जागेवर बसून राहणे


जीव मुठीत धरणे

अर्थ : मन घट्ट करणे


तळहातावर शीर घेणे

अर्थ : जीवावर उदार होणे


वेसन घालने

अर्थ : मर्यादा घालने


डोळ्यांचे पारणे फिटणे

अर्थ : पूर्ण समाधान होणे


उंटावरून शेळ्या हाकणे

अर्थ : मनापासून काम न करणे दूरवरून निर्देश देणे स्वतः सामील न होता सल्ले देणे


पदरी घेणे

अर्थ : स्वीकार करणे


बेत करणे

अर्थ : योजना आखणे


डोके खाजविणे

अर्थ : एखाद्या गोष्टीचा विचार करणे


डोळे वटारणे

अर्थ : रागाने बघणे


फिदा होणे

अर्थ : खुश होणे


आवर्जून पाहणे

अर्थ : मुद्दामहून पाहण


राबता असणे

अर्थ : सतत ये-जा असणे


कोंबडे झुंजवणे

अर्थ : दुसऱ्यांचे भांडण लावून आपण मजा पाहणे


तोंडून अक्षरं न फुटणे

अर्थ : घाबरून न बोलणे


समरस होणे

अर्थ : गुंग होणे


अंगाची लाही होणे

अर्थ : खूप राग येणे


चितपट करणे

अर्थ : कुस्ती हरविणे


तगून राहणे

अर्थ : मुखोद्गत असणे


पाऊल वाकडे पडणे

अर्थ : वाईट मार्गाने जाणे


अंगी ताठा भरणे

अर्थ : मग्रुरी करणे


बारा गावचे पाणी पिणे

अर्थ : विविध प्रकारचे अनुभव घेणे


रुची निर्माण होणे

अर्थ : गोडी निर्माण होणे


चार पैसे गाठीला बांधणे

अर्थ : थोडीफार बचत करणे


रक्ताचे पाणी करणे

अर्थ : अतिशय मेहनत करणे


झळ लागणे

अर्थ : थोडाफार दुष्परिणाम भोगावा लागणे


भान नसणे

अर्थ : जाणीव नसणे


मान्यता पावणे

अर्थ : सिद्ध होणे


काळीज उडणे

अर्थ : भीती वाटणे


दात ओठ खाणे

अर्थ : द्वेषाची भावना दाखवणे


चुरमुरे बाळा खात बसणे

अर्थ : खजील होणे


ताट वाढणे

अर्थ : जेवायला वाढणे


कानशिलं ची भाजी होणे

अर्थ : मारून मारून कानशिलांच्या आकार बदलणे


उन्मळून पडणे

अर्थ : मुळासकट कोसळणे


सपाटा लावणे

अर्थ : एक सारखे वेगात काम करणे


अन्नास जागणे

अर्थ : उपकाराची आठवण ठेवणे


निवास करने

अर्थ : रहाणे


प्राणाला मुकले

अर्थ : जीव जाणे मरण येणे


मनोरथ पूर्ण होणे

अर्थ : इच्छा पूर्ण होणे


माशा मारणे

अर्थ : कोणताही उद्योग न करणे


घोडे पुढे धामटणे

अर्थ : स्वतःच्या फायद्यासाठी पुढे सरसावणेे


मिनतवारी करणे

अर्थ : दादा पुता करणे


आतल्या आत कुढणे

अर्थ : मनातल्या मनात दुःख करणे


अंथरूण पाहून पाय पसरणे

अर्थ : एपती नुसार खर्च करणे


अंगावर काटा येणे

अर्थ : भीती वाटणे


साद घालने

अर्थ : मनातल्या मनात दुःख करणे


अभंग असणे

अर्थ : अखंड असणे


तिलांजली देणे

अर्थ : सोडणे त्याग करणे


पराचा कावळा करणे

अर्थ : मामुली गोष्टीला भलतेच महत्त्व देणे


राख होणे

अर्थ : पूर्णपणे नष्ट होणे


हात देणे

अर्थ : मदत करणे


हात झाडून मोकळे होणे

अर्थ : जबाबदारी अंगावर टाकले की व जबाबदारी टाकून टाकून मोकळे होणे


वाचा बंद होणे

अर्थ : तोंडातून एक शब्दही बाहेर न पडणे


मन सांशक होणे

अर्थ : मनात संशय वाटू लागणे


पायाखाली घालने

अर्थ : पादाक्रांत करणे


पुढाकार घेणे

अर्थ : नेतृत्व करणे


हातावर शीर घेणे

अर्थ : जिवावर उदार होऊन किंवा प्राणांचीही पर्वा न करणे


जीवाला घोर लागणे

अर्थ : खूप काळजी वाटणे




अंगाला होणे

अर्थ : अंगाला छान बसणे


नांगी टाकणे

अर्थ : हातपाय गाळणे


टक लावून पाहणे

अर्थ : एकसारखे रोखून पाहणे


तोंड भरून बोलणे

अर्थ : खूप स्तुती करणे


उदक सोडले

अर्थ : एखाद्या वस्तूवरील आपला हक्क सोडून देणे


कुणकुण लागणे

अर्थ : चाहूल लागणे


हवालदील होणे

अर्थ : हताश होणे


वठणीवर आणणे

अर्थ : ताळ्यावर आणणेे


नाळ तोडणे

अर्थ : संबंध तोडणे


छोटे शाई चालवणे

अर्थ : दांडगाई करणे


पोटाची दमडी  वळणे

अर्थ : खायला न मिळणे


डांगोरा पिटणे

अर्थ : जाहीर वाच्यता करणे


स्वप्न भंगणे

अर्थ : मनातील विचार कृतीत न येणे


हस्तगत करणे

अर्थ : ताब्यात घेणे


बस्तान बसणे

अर्थ : पसंती मिळणे अनुकूलता लाभणे


प्राणावर उदार होणे

अर्थ : जिवाची पर्वा न करणे


मनावर बिंबवणे

अर्थ : मनावर ठसवणे


अनभिज्ञ असते

अर्थ : एखाद्या विषयाचे मुळीच ज्ञान असणे


रक्षणाची काळजी घेणे

अर्थ : योगक्षेम चालविणे


मूग गिळणे

अर्थ : उत्तर न देता गप्प राहणे


प्रचारात आणणे

अर्थ : जाहीरपणे माहिती देणे


संपवणे

अर्थ : संपन्न होणे


खडे चारणे

अर्थ : शरण येण्यास भाग पाडणे


माशी शिंकणे

अर्थ : अडथळा येणे


अठराविश्वे दारिद्र्य असणे

अर्थ : पराकोटीचे दारिद्र्य असणे


ठसा उमटवणे

अर्थ : छाप पाडणे


फुटाण्यासारखे उडणे

अर्थ : झटकन राग येणेवाक्प्रचार


जीव मेटाकुटीस येणे

अर्थ : त्रासाने अगदी कंटाळून झाली


दगडावरची रेघ

अर्थ : खोटे न ठरणारे शब्द


उष्टे हाताने कावळा न हाकण

अर्थ : कधी कोणाला यत्किंचितही मदत न करणे


हुडहुडी भरणे

अर्थ : थंडी भरणे


लहान तोंडी मोठा घास घेणे

अर्थ : आपणास न शोभेल अशाप्रकारे वरचढपणा दाखवणे


तोंड देणे

अर्थ : मुकाबला करणे, सामना करणे


वाऱ्यावर सोडणे

अर्थ : अनाथ करणे


दातखिळी बसणे

अर्थ : बोलती बंद होणे


धुडगूस घालने

अर्थ : गोंधळ घालून करणे


कणव असणे

अर्थ : आस्था किंवा करून असणे


दुमदुमून जाणे

अर्थ : निनादून जाणे


उताणा पडणे

अर्थ : पराभूत होणे


बट्ट्याबोळ होणे

अर्थ : विचका होणे


कच्छपी लागणे

अर्थ : नादी लागणे


प्राप्त करणे

अर्थ : मिळवणे


टाहो फोडणे

अर्थ : मोठ्याने आकांत करणे


काका वर करणे

अर्थ : आपल्याजवळ काही नाही असे दाखवणे




पोटात ठेवणे

अर्थ : गुप्तता ठेवणे


वाक्यात उपयोग करा मराठी


कंठशोष करण

अर्थ : ओरडून गळा सुकवणे उगाच घसाफोड करून खूप समजावून सांगणे


परिपाठ असणे

अर्थ : विशिष्ट पद्धत असणे नित्यक्रम असणे


नाकाला मिरच्या झोंबणे

अर्थ : एखाद्याचे वर्म काढल्यामुळे त्याला राग येणे


जीव की प्राण असणे

अर्थ : प्राणाइतके प्रिय असणे


अवाक होणे

अर्थ : आश्चर्यचकित होण


भंडावून सोडले

अर्थ : त्रास देणे


राब राब राबणे

अर्थ : सतत खूप मेहनत करणे


हातावर तुरी देणे

अर्थ : डोळ्यांदेखत फसवून निसटून जाणे


खापर फोडणे

अर्थ : एखाद्यावर निष्कारण ठपका ठेवणे


घोकंपट्टी करणे

अर्थ : अर्थ लक्षात न घेता केवळ पाठांतर करणे


मराठी वाक्प्रचार व अर्थ


पोटात ब्रह्मराक्षस उठणे

अर्थ : खूप खावेसे वाटणे


(ads1)


वंचित रहाणे

अर्थ : एखादी गोष्ट न मिळणे


धन्य होणे

अर्थ : कृतार्थ होणे


दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी पिणे

अर्थ : दुसऱ्याच्या तंत्राने किंवा सल्ल्याने चालणे


शिगेला पोचणे

अर्थ : शेवटच्या टोकाला जाणे


ताटकळत उभे राहणे

अर्थ : वाट पाहणे


हाता पाया पडणे

अर्थ : गयावया करणे



गुण दाखवणे

अर्थ : निर्गुण दाखवून दुर्गुण दाखवणे


हसता हसता

अर्थ : पोट दुखणे खूप हसणे


पाठ दाखवणे

अर्थ :पळून जाणे


लक्ष्मीचा वरदहस्त असणे

अर्थ : लक्ष्मीची कृपा असणे श्रीमंती असणे


दडी मारणे

अर्थ : लपून राहणे


बांधणी करणे

अर्थ : रचना करणे


शहानिशा करणे

अर्थ : एखाद्या गोष्टीबाबत चौकशी करून खात्री करून घेणे


प्रतिकार करणे

अर्थ : विरोध करणे





Also Read : Mul Sankhya






Also Read :  पोलीस भरती ची संपूर्ण माहिती


Marathi Vakprachar Pdf Free Download कसे Download करायचे ? 

Marathi Vakprachar Pdf Free Download करण्यासाठी खाली दिलेल्या Download लिंक वर क्लीक करा. Downloading  सुरू होईल 


Download PDF(download)



Also Read : Samanarthi Shabd In Marathi


Also Read : Marathi Virudharthi Shabd


Join Telegram

आमच्या टेलिग्राम चॅनल वर जॉईन होण्यासाठी खाली दिलेल्या जॉइन वर क्लीक करा. 

आमचे Telegram Channel Subscribe करण्याचे फायदे.

  • वर्तमानपत्र pdf मध्ये
  • नोट्स
  • महत्वाच्या बातम्या
  • प्रश्नपत्रिका/सराव पेपर
  • मराठी व्याकरण


Subscribe Telegram Channel


वाक्प्रचार बद्दल काही प्रश्न (FAQ For Vakprachar In Marathi)


Q1. Vakyaprachar म्हणजे काय ? 


Vakyaprachar म्हणजे काही शब्दसमूहांचा मराठी भाषेत वापर करताना त्यांचा नेहमीचा अर्थ न राहता, त्यांना दुसरा अर्थ प्राप्त होतो, त्यांना वाक्प्रचार म्हणतात.यालाच कोणी वाक्संप्रदाय असेही म्हणतात. 



सतत विचारले जाणारे वाक्प्रचार

मित्रांनो मी तुम्हाला काहि महत्वाचे आणि सतत परीक्षेत विचारले जाणारे Vakaprachar/Vakyapracha दिले आहेत.


तगादा लावणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ : तगादा लावणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ : पुन्हा पुन्हा विचारणे

वाक्य : सावकाराने कर्ज घेतलेल्या व्यक्ती कडे पैश्यासाठी तगादा लावला.


निकाल लावणे वाक्प्रचाराचा अर्थ : सोक्षमोक्ष लावणे

वाक्य : खूप दिवस चालत असलेल्या केस चा वकील सुनील राणे यांनी योग्य तो निकाल लावला

अचंबित होणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ : आश्चर्यचकीत होणे

अचंबित होणे- अचानक भावाला आलेला पाहून वडील अचंबित झाले.


नजरेत भरणे वाक्यात उपयोग आणि अर्थ : शोभून दिसणे, उठून दिसणे
वाक्य : -----


आश्चर्य वाटणे वाक्यात उपयोग
आश्चर्य वाटणे अर्थ : या दिवाळीत गावामध्ये खुप फटाके फुटल्याने मला आश्चर्य वाटले.


अगतिक होणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ ?
अगतिक होने अर्थ : उपाय न चालने

खल करणे वाक्प्रचाराचा अर्थ ?
खल करणे - खोलवर चर्चा करणे.



निष्कर्ष

Vakyaprachar In Marathi या पोस्ट मध्ये तुम्हाला मला माहीत असलेले Vakya prachar मी दिले आहे जर तुम्हाला माहित असलेले मराठी वाक्यप्रचार या पोस्ट मध्ये नसेल तर मला कॉमेंट बॉक्स मध्ये कॉमेंट करून नक्की कळवा मी ते या पोस्ट ऍड करीन.

close button