Top 30 Marathi Ukhane For Female Griha Pravesh | गृहप्रवेश उखाणे

लग्नानंतर Griha Pravesh करताना उखाणे घेण्याची परंपरा आहे. गृहप्रवेश करताना उखाणे घेण्यास सांगितले जाते आपल्याला गृहप्रवेश उखाणे पाठ नसतील तर ह्या पोस्ट मध्ये 30+ गृहप्रवेश उखाणे दिले आहेत हे गृहप्रवेश उखाणे घेऊन सासरच्यां समोर इम्प्रेशन पाडु शकता
Table Of Contents(toc)

Marathi Ukhane For Female Griha Pravesh 

माझ्या धान्याचे माप आज शिगोशीग भरले,

म्हणून …….. रावांची मी सौभाग्यवाती झाले
सुखी ठेवोत सर्वांना, ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश…
__ रावांचे नाव घेऊन, करते गृहप्रवेश
जमले आहेत सगळे, ….. च्या दारात…
….. रावांचे नाव घेते, येऊ द्या ना घरात.
गुलाबाच्या झाडाला कळ्या येतात दाट
………. नाव घेते सोडा माझी वाट
सासरे आहेत प्रेमळ, सासुबाई आहेत हौशी,
…… चे नाव घेते प्रवेश करण्याच्या दिवशी.
खमंग चिवड्यात घालतात, खोबऱ्याचे काप…
__रावांच नाव घेऊन, ओलांडते मी माप
रुपेरी सागरावर चंदेरी लाट,
……….रावानच नाव घेते सोडा माझी वाट
माझ्या जीवनरुपी अंगणात काढीन रांगोळीच्या सुबक रेषा
…राव त्यात विविध रंग भरावे हीच माझी मनिषा
आई बापाने वाढवले मैत्रिणीने घडवले
………. चं नाव घ्यायला ………. अडवले
सर्वांपुढे नमस्कारासाठी, जोडते दोन्ही हात…
__रावांचे नाव घेते, पण सोडा माझी वाट
हंड्यावर हंडे सात त्यावर ठेवली परात
……….- बसले दारात मी जाऊ कशी घरात

Gruha Pravesh Ukhane – गृहप्रवेश उखाणे – Marathi Ukhane For Female Griha Pravesh

जरतारी पैठणीवर शोभे, कोल्हापुरी साज…
….. च नाव घेऊन, गृहप्रवेश करते आज
माहेरी साठवले, मायेचे मोती…
….. च नाव घेऊन, जोडते नवी नाती
लग्न झाले आता,आमची बहरू दे संसारवेल…
….. च नाव घेते, वाजवून __च्या घराची बेल
हंसराज पंक्षी दिसतात हौशी,
……….रावाचे नाव घेते सत्यनारायनाच्या दिवशी
….. ची लेक झाली, ….. ची सून…
….. च नाव घेते, गृहप्रवेश करून !
हिरव्या शालुला जरिचे काठ
…..चे नाव घेते, सोडा माझी वाट
नाचत नाचत वाजत-गाजत, आली आमची वरात…
….. रावांचे नाव घेते, …..च्या दारात
उंबरठयावरचं माप पायांनी लोटते
………. रावांच्या घरात भाग्याने प्रवेश करते
माहेरी साठवले, मायेचे मोती…
__च नाव घेऊन, जोडते नवी नाती
जरतारी पैठणीवर शोभे, कोल्हापुरी साज… 
__च नाव घेऊन, गृहप्रवेश करते आज

Gruhapravesh ukhane | Griha Pravesh Ukhane | गृहप्रवेश उखाणे

आमच्या दोघांचे स्वभाव, आहेत Complementary… 
__ रावांचे नाव घेऊन करते, घरात पटकन Entry
नवे नवे जोडपे, आशीर्वादासाठी वाकले…
….. रावांसोबत, मी सासरी पाऊल टाकले.
__ची लेक झाली, __ ची सून…
__ च नाव घेते, गृहप्रवेश करून!
हिरव्या हिरव्या जंगलात, झाडी घनदाट…
__रावांचे नाव घेते, सोडा माझी वाट
लग्न झाले आता,आमची बहरू दे संसारवेल…
__ रावांचे नाव घेते, वाजवून __च्या घराची बेल
गृहप्रवेश करतांना साठविले मायेचे मोती भरभर,
….. च्या हातात हात देउन झाले मी निर्भर
गुलाबाच्या झाडाला कळ्या येतात दाट
….. नाव घेते सोडा माझी वाट
उंबरठ्यावरती माप देते, सुखी संसाराची चाहूल…
__च्या जीवनात टाकले मी, आज पहिले पाऊल
चिवड्यात घालतात खोबऱ्याचे काप
………. रावां समवेत ओलांडते माप
या पोस्ट्स पण वाचा
आम्ही आशा करतो की या पोस्ट मध्ये दिलेले गृहप्रवेश उखाणे तुम्हाला आवडले असतील. तुम्हाला हे गृहप्रवेश उखाणे आवडेल असेल तर आपल्या मित्र-मैत्रिणी आणि नातेवाईका सोबत शेअर करा
Rate this post

Leave a Comment

error: Content is protected !!