मूळ संख्या 1 ते 1000 पर्यंत | Mul Sankhya, Chart, Pdf | Prime Numbers

नमस्कार मंडळी आज च्या Mul Sankhya या नवीन पोस्ट मध्ये आपले स्वागत मंडळी तुम्हाला तर माहीतच आहे mpsc, police bharti आणि इतर स्पर्धा परीक्षा मध्ये ank ganit वर प्रश्न विचारले जातात आणि त्यात mul sankhya वर एक ते चार प्रश्न तरी येतात आणि तुम्ही इतके तरी मूर्ख नाही की एक दोन मार्क असेच सोडून द्याल.

मित्रानो mpsc, police bharti, आणि इतर स्पर्धा परीक्षा मूळ संख्या वर प्रश्न विचारले जातात तर तुम्हाला या प्रश्नांची उत्तरे देता आली पाहिजेत.

मी तुम्हाला या पोस्ट मध्ये mul sankhya 1 to 1000, mul sankhya pdf, mul sankhya chart देणार आहे तर तुम्ही ही पोस्ट नीट ध्यान देऊन वाचा चला तर सुरू करूया 😀.


Table Of Contents(toc)


मूळ संख्या - Mul Sankhya, Chart, Pdf 

Mul SankhyaMul Sankhya Mahanje Kay ? मित्रानो मूळ संख्या म्हणजे म्हणजे जी संख्या दोन संख्याच्या गुणकारातून बनत नाही त्या संख्येला ला मूळ संख्या म्हणतात.


 • मूळ संख्येची व्याख्या : ज्या संख्येला फक्त 1 आणि फक्त त्याच संख्येने भाग जातो त्या संख्येस मूळ संख्या (Prime Number) असे म्हणतात. 

उदाहरणात : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 या मूळ संख्या आहेत.चला तर मित्रानो तुम्ही एका प्रश्नांचे उत्तर द्या 1 ही मूळ संख्या आहे की संयक्त संख्या आहे ? तर मित्रानो 1 ही मूळ संख्या ही नाही आणि संयक्त संख्या ही नाही.

चला तर 1 - 1000 पर्यंत चया मूळ संख्या पाहुव्या 😉

1 - 1000 Mul Sankhya Chart 

विध्यार्थी मित्रानो मी तुम्हाला 1 ते 1000 पर्यंत च्या सर्व मूळ संख्या आणि त्या किती आहेत चला पाहू. 😃


1 - 100 Mul Sankhya 

1 - 100 मध्ये 25 मूळ संख्या आहेत.

 • 1 - 100 Mul Sankhya पुढील प्रमाणे आहेत : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 971 - 200 Mul Sankhya

1 - 200 मध्ये 46 मूळ संख्या आहेत.

 • मूळ संख्या पुढील प्रमाणे आहेत : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199


1 - 300 Mul Sankhya

1 - 300 मध्ये 62 मूळ संख्या आहेत की आहे.

 • मूळ संख्या पुढील प्रमाणे आहेत : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293


1- 400 Mul Sankhya

1 - 100 मध्ये 78 मूळ संख्या आहेत की आहे.

 • मूळ संख्या पुढील प्रमाणे आहेत : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397
1 - 500 Mul Sankhya 

1 - 500 मध्ये 95 मूळ संख्या आहेत की आहे.

 • मूळ संख्या पुढील प्रमाणे आहेत : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499

1 - 600 Mul Sankhya

1 - 100 मध्ये 109 मूळ संख्या आहेत की आहे.

 • मूळ संख्या पुढील प्रमाणे आहेत : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599

1 - 700 Mul Sankhya

1 - 100 मध्ये 125 मूळ संख्या आहेत की आहे.

 • मूळ संख्या पुढील प्रमाणे आहेत : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 6911 - 800 Mul Sankhya

1 - 100 मध्ये 139 मूळ संख्या आहेत की आहे.

 • मूळ संख्या पुढील प्रमाणे आहेत : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797
1- 900 Mul Sankhya

1 - 900 मध्ये 154 मूळ संख्या आहेत की आहे.

 • मूळ संख्या पुढील प्रमाणे आहेत : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 8871 - 1000 Mul Sankhya Chart

1 - 1000 मध्ये 168 मूळ संख्या आहेत की आहे.


2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541
547 557 563 569 571 577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 673 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 809
811 821 823 827 829 839 853 857 859 863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 941
947 953 967 971 977 983 991 997 -Mul Sankhya Pdf Download

मित्रानो तुम्हाला मूळ संख्या pdf download करण्यास काही अडचण येऊ नये म्हणून मी तुमच्यासाठी download steps दिल्या आहेत त्या तुम्ही follow करून ही pdf download करू शकता.

 • Step 1: click to generate download link button वर click करा.
 • Step 2: 30 सेकेंड प्रतीक्षा करा.
 • Step 3: Download File Button वर क्लीक करा downloading सुरू होईल.


Download File
Mul sankhya Full information Video

मित्रानो तुम्हाला काही समजले नसेल तर तुम्ही खाली दिलेला video पाहू शकता. तुम्हाला हा video पाहिल्या नंतर कसलाच प्रश्न राहणार नाही. खाली दिलेल्या video ला play करून निवांत पाहा. 😉


तुम्हाला आमच्या या पोस्ट्स पण आवडतील 


🌹 Vakprachar In Marathi


🌹 Samanarthi Shabd In Marathi


🌹 Shabd Samuh Badal Ek Shabd


🌹 Virudharthi Shabdh In Marath


🌹 Marathi Mhani V Arth


🌹 Dhvani Darshak Shabdhनिष्कर्ष

मित्रानो मी तुम्हाला मूळ संख्या chart, pdf, mul sankhya video आणि त्यांची बेरीज किती येते तेही सांगितले आहे आणि तुम्हाला ही पोस्ट आवडली असेल अशी आशा आहे.

तुम्ही ही पोस्ट तुमच्या मित्रांना शेअर करा आणि आमच्या वेबसाईट ला bookmark करून ठेवा जने करून तुम्ही आमच्या वेबसाईटवर सहज पोहचू शकाल धन्यवाद😀🙏.

close button