🌸 501+ मराठी सुविचार | Marathi Suvichar Images, संग्रह, PDF

नमस्कार मंडळी आज मराठी सुविचार पोस्ट मध्ये आम्ही तुम्हाला short suvichar in marathi आणि सोबतच शालेय सुविचार संग्रह मराठी collection या पोस्ट मध्ये एकत्र देणात आहोत.

जर तुम्हाला मराठी सुविचार संग्रह pdf मध्ये download करायचे असेल तर आम्ही तुम्हाला या पोस्ट मध्ये पोस्ट च्या खाली मराठी सुविचार संग्रह pdf download link दिली आहे तेथून तुम्ही download करू शकता.

या पोस्ट मध्ये दिलेल्या सर्व मराठी सुविचार संग्रह ची pdf आपण अगदी सहज डाउनलोड करू शकता.

Table Of Contents(toc)

मराठी सुविचार (Marathi Suvichar)

🌸ज्या दिवशी यंत्र विचार करू लागेल त्या दिवशी माणूस संपलेला असेल !,🌸

🌸“खर्च करून उरलेल्या रकमेतून बचत करण्यापेक्षा, बचत करून उरलेल्या रकमेतून खर्च करा”….!!🌸

🌸थोडक्यात… गोष्ट छोटी-मोठी असेल महत्त्व मात्र सारखेच आहे!🌸

🌸जीवनात कोणतीही गोष्ट गरजे पेक्षा जास्त मिळाली की ती विष बनते,🌸

🌸सावलीची किंमत जाणून घायची असेल तर उन्हातच जावे लागेल।🌸

🌸जिभेचं वजन खुप कमी असतं; पण तिचा तोल सांभाळणं खुप कमी लोकांना जमतं!!🌸

🌸ज्यावेळी देवाचा राग येईल त्यावेळी ऍक्सिडेंटल हॉस्पिटल मधून चक्कर मारून या, स्वतःला नशीबवान समजाल !🌸

,🌸खर्च झाल्याचे दुःख नसते; हिशोब लागला नाही, की त्रास होतो..,🌸

,🌸मग ती ताकत असो गर्व असो, पैसा असो वा भूक असो!,🌸

🌸गर्दीतले सहभागी बनण्यापेक्षा गर्दीचे कारण बना!!🌸

🌸ब्लेड झाडे कापू शकत नाही तर कु-हाड केस कापू शकत नाही.🌸

🌸आशेचे निराशेचे असे अनेक प्रसंग येतात, पण विचारांचा भक्कम पाया असणारी माणसं कुठल्याही प्रसंगी ठामपणे उभी राहतात!!🌸

🌸जो पर्यंत तुम्हांला नेमकं काय करायचं आहे हे कळत नाही तोपर्यंत तुम्ही काहीही करत राहाल!,🌸

🌸साधं सोपं जगावं दिलखुश हसावं न लाजता रडावं राग आला तर चिडावं पण झालं गेलं तिथल्या तिथेच सोडावं!🌸

🌸एका जोक वर जर तुम्ही पुन्हा-पुन्हा हसू शकत नाही. तर मग ज्यांनी तुम्हाला दुखावलं आहे त्यांच्यासाठी का पुन्हा पुन्हा रडता?🌸

मराठी सुविचार संग्रह (Marathi Suvichar Collection)

मराठी सुविचार संग्रह PDF | Marathi Suvichar | Short Suvichar In Marathi

मराठी सुविचार
उशीरा दिलेला न्याय हा न दिलेल्या न्यायासारखा असतो.
ज्या चांगल्या बाबी आपण निर्माण केल्या नाहीत
त्या नष्ट करण्याचा आधिकार आपल्याला नाही
कधी कधी हक्क मागून मिळत नाहीत; ते मिळवावे लागतात.
मनात आणलं तर या जगात अश्यक्य असं काहीच नाही.
जगू शकलात तर चंदनासारखे जगा; स्वत: झीजा आणि इतरांना गंध द्या
दुःख हे कधीच दागिन्यासारखं मिरवू नका; वाटू शकलात तर आपला आनंद वाटा.
चुकतो तो माणूस आणि चुका सुधारतो तो देवमाणूस !
तुम्हाला मोठेपणी कोणं व्हायचंय ते आजच ठरवा….आत्ताच !
कुणीही चोरू शकत नाही अशी संपत्ती कमावण्याचा प्रयत्न करा.
हिंसा हे जगातलं सगळ्यात मोठं पाप आहे;
मग ती एखाद्या माणसाची असो वा पशुची !
बचत म्हणजे काय आणि ती कशी करावी हे मधमाश्यांकडून शिकावं
उद्याचा भविष्यकाळ वर्तमानाच्या त्यागातून निर्माण होत असतो.
आयुष्यात कुठलीच नाती ठरवून जोडता येत नाही.
आपल्याला जे आवडतात त्यांच्यावर प्रेम करण्यापेक्षा ज्यानां आपण
आवडतो त्यांच्यावर प्रेम करा.
प्राप्तीपेक्षा प्रयत्नांचा आनंद अधिक असतो.
आयुष्यात खरं प्रेम, खरी माया फ़ार दूर्मिळ असते.
अती अशा हे दुःखाचं मूळ कारण आहे.
रामप्रहरी जागा होतो त्यालाच प्रहरातला राम भेटतो
हे देवा, मला खूप खूप आव्हानं दे व ती पेलण्यासाठी प्रचंड शक्ती दे !
अत्तर सुगंधी व्हायला फ़ुले सुगंधी असावी लागतात.
तडजोड हे आयुष्याचं दुसरं नाव आहे.
टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण मिळत नाही.
खरी श्रीमंती शरीराची, बुध्दीची आणि मनाची
लक्षात ठेवा-आयुष्यात कुठलीच गोष्ट कायमची आपली नसते.
सहल म्हणजे माणसिक आनंदाची सामुहिक क्रिडा
देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे घेता घेता एक दिवस, देणाऱ्याचे हात घ्यावे !
जो चांगल्या वॄक्षाचा आधार घेतो त्याला चांगलीच सावली लाभते.
व्यर्थ गोंष्टींची कारणे शोधू नका; आहे तो परिणाम स्वीकारा.
आयुष्यात काय गमावलंत ह्यापेक्षा काय कमावलंत ह्याचा विचार करा.
आधी विचार करा; मग कृती करा.
फ़क्त स्वत:साठी जगलास तर मेलास आणि
स्वत:साठी जगून दुसऱ्यांसाठी जगलास तर जगलास !
तन्मयता नसेल तर; विद्वत्ता व्यर्थ आहे.
त्रासाशिवाय विद्या मिळणे अशक्य आहे. नव्हे,
त्रास कसा सहन करायचा हे शिकणे हीच विद्या !
जे आपले आहेत त्यांच्यावर कुणीही प्रेम करतं;
पण जे आपले नाहीत त्यांच्यावर प्रेम करणं हेच खरं प्रेम !
सर्वच प्रश्न सोडवून सूटत नाहीत; काही सोडून दिले की आपोआप सुटतात.
दुःखातील दुःखिताला सुख म्हणजे त्याच्या दुःखातला सहभाग होय.
प्रत्येक क्षण अपल्याला काही ना काही शिकवत असतो.
बाह्यशत्रूपेक्षा बऱ्याच वेळी अंतःशत्रूचीच अधीक भीती असते.
विचारवंत होण्यापेक्षा आचारवंत व्हा.
ज्याच्यामधे मानवता आहे तोच खरा मानव !
आपण जे पेरतो तेच उगवतं.
ज्या गोष्टींशी आपला काहीही संबंध नाही त्यात नाक खुपसले की तोटाच होतो.
तुम्ही किती जगलात ह्यापेक्षा कसं जगलात याला जास्त महत्त्व आहे.
शरीरमाध्यम खलु सर्वसाधनम ॥
ऎकावे जनाचे करावे मनाचे.
माणसाचा सगळ्यात मोठा सदगुण म्हणजे त्याची माणुसकी
शीलाशिवाय विद्या फ़ुकाची आहे
शिक्षक म्हणजे विद्यार्थ्याचा दुसरा पालकच.
कामात आनंद निर्माण केला की त्याचं ओझं वाटत नाही
क्रांती हळूहळू घडते; एका क्षणात नाही.
कधी कधी आपण ज्यांच्यावर खूप प्रेम करतो
तीच माणसं आपल्यापासून फार दूर जातात.
यश न मिळणे याचा अर्थ अपयशी होणे असा नाही.
रागाला जिकंण्याचा एकमेव उपाय – मौन !
चेहरा हा आपल्या व्यक्तीमत्त्वाचा आरसा असतो.
लखलखते तारे पाहण्यासाठी आपल्याला अंधारातच राहवं लागतं.
अश्रु येणं हे माणसाला ह्रदय असल्याचं द्योतक आहे.
आयुष्यात असं काहीतरी मिळवा जे तुमच्या पासून कुणीही चोरून घेऊ शकत नाही.
जो दुसऱ्यांना देतो त्याला देव देतो.
सृजनातला आनंद कल्पनेच्या पलीकडचा असतो.
आयुष्यातल्या कोणत्याही क्षणी क्रोधाचे गुलाम बनू नका.
जगण्यात मौज आहेच पण त्याहून अधिक मौज फ़ुलण्यात आहे
माणूस म्हणजे गुण व दोष यांचे मिश्रण आहे.
तुलना करावी पण अवहेलना करू नये.
तलवारीच्या जोरावर मिळवलेलं राज्य तलवार असेतोवरच टिकतं.
जो गुरुला वंदन करत नाही; त्याला आभाळाची उंची लाभत नाही.
काट्याविना गुलाबाचा कोमलपणा व्यर्थ असतो.
आयुष्यात भेटणारी सगळीच माणसे सारखी नसतात.
स्वत:च्या स्वार्थासाठी दुसऱ्याचा वापर कधी करु नका;
आणि स्वत:चा वापर कुणाला करु देऊ नका.
जगी सर्व सुखी असा कोन आहे; विचारी मना तुच शोधूनी पाहे.
आयुष्यात खूपदा बुध्दी जिंकते; ह्रदय हरतं पण बुध्दी जिंकूनही हरलेली असते
हसा, खेळा पण शिस्त पाळा.
लज्जा हा सौंदर्याचा अलंकार आहे.
मुक्या प्राण्यांवर सदैव प्रेम करा.
आपले सौख्य हे आपल्या विचारांवर अवलंबून असते.
जग भित्र्याला घाबरवते आणि घाबरवणाऱ्याला घाबरते.
बदलण्याची संधी नेहमी असते पण बदलण्यासाठी तूम्ही वेळ काढला का ?
अनुभवासारखा दुसरा गुरू नाही.
आयुष्यातला खरा आंनद भावनेच्या ओलाव्यात असतो.
शक्तीचा उपयोग नेहमी शहाणपणाने करा.
क्रोधाच्या मार्गाने ती वाया घालवू नका.
कुठल्याही कामाला अंतःकरणाचा उमाळा लागतो.
माणसाची चौथी मूलभूत गरज म्हण्जे पुस्तक.
एखाद्याला गुन्हेगार ठरविताना त्याच्या जागी स्वत:ला ठेवून बघा.
संभ्रमाच्या वेळी नेहमी आपल्या कर्तव्याला प्राधान्य द्या.
उद्याचं काम आज करा आणि आजचं काम आत्ताच करा.
केवळ ज्ञान असून उपयोग नाही, ते कसं आणि केव्हा वापरायचं याचंही ज्ञान हवं.
मनाची श्रीमंती ही कुठल्याही श्रीमंतीपेक्षा मोठी असते
शिकणाऱ्याला शिकवावं लागत नाही; तो स्वतःहून शिकतो.
अंथरूण बघून पाय पसरा.
मित्र परिसासारखे असावेत म्हणजे आयुष्याचं सोनं होतं.
सौंदर्य हे वस्तूत नसते; पाहणाऱ्याच्या दृष्टीत असते.
आयुष्य जगून समजते; केवळ ऎकून , वाचून , बघून समजत नाही.
जीवनातील प्रत्येक क्षणी शिकणं म्हणजे शिक्षण.
एकांतात मिळणाऱ्या क्षणांचं आपण काय करतो
यावर आयुष्याकडे पाहाण्याचा आपला दृष्टीकोन व्यक़्त होतो.
एक साधा विचारसुध्दा तुमचं आयुष्य उजळवू शकतो म्हणून नेहमी नवे विचार मिळवत रहा.
अपयशाने खचू नका; अधिक जिद्दी व्हा.
स्वतःला पुर्ण ज्ञानी समजणाऱ्याचा विकास खुंटला.
जे आपले नाही त्याच्यावर कधीच हक्क सांगू नका.
वाचन, मनन आणि लेखन म्हणजे अध्ययन.
मूर्खांना विवेक सागंणे हाही मूर्खपणाच !
तुम्ही जेवढं इतरांना द्याल तेवढंच, किंबहुना त्याच्या कित्येक पटीने देव तुम्हाला देईल.
गुणांचं कौतुक उशीरा होतं; पण होतं !
हक्क आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.
विद्या विनयेन शोभते ॥
अतिथी देवो भव ॥
जो स्वतःवर प्रेम करू शकत नाही तो जगावर काय प्रेम करणार !
स्वतःचा अवगुण शोधणं हीच गुणांची पूर्तता !
आयुष्यात सर्वात जास्त विश्वास परमेश्वरावर ठेवा.
स्वार्थरहीत आणि खरीखुरी सेवा हीच खरी प्रार्थना.
भाकरी आपल्याला जगवते आणि गुलाबाचं फ़ूल कशासाठी जगायचं हे शिकवते.
अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा.
काळजाची प्रत्येक जखम भरून येते कारण काळ दुःखावर मायेची फुंकर घालत असतो.
एका वेळी एकच काम आणि तेही एकाग्रतेने करा.
स्वतः जगा आणि दुसऱ्यालाही जगू द्या.
छंद आपल्याला आयुष्यावर प्रेम करायला शिकवतात.
स्वतःची चूक स्वतःला कळली की बरेच अनर्थ टळतात.
प्रत्येक बाबतीत दुसऱ्याच अनुकरण करु नका; स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करा.
काळ्याकुट्ट रात्रीनंतर सुर्य उगवतोचं.
निघून गेलेला क्षण कधीच परत आणता येत नाही.
आयुष्यात सगळ्याच गोष्टी आपल्याला जमतील असं नाही.
मूर्ख माणसे आपापसात संभाषण करू लागली की शहाण्या माणसाने मौन धारण करणे योग्य.
बाह्यसौंदर्यापेक्षा अंतर्गत सौंदर्य जास्त मोलाचं असतं.
जगाशी प्रामाणिक राहण्यापेक्षा आधी स्वतःशी प्रामाणिक रहा.
आवडतं तेच करू नका; जे करावं लागतं त्यात आवड निर्माण करा.
संकटं तुमच्यातली शक्ती, जिद्द पाहण्यासाठीच येत आसताच
सत्याने मिळतं तेच टिकतं.
प्रतिकूलतेतही अनुकूलता निर्माण करतो तोच खरा माणूस !
मित्राच्या मृत्यूपेक्षा मैत्रीचा मृत्यू अधिक दुःखदायक असतो.
जे झालं त्याचा विचार करू नका; जे होणार आहे त्याचा विचार करा.
चुकीचा व्यवहार माणसं तोडतो म्हणून तो सत्याने आणि सन्मानाने करा.
आयुष्यात प्रेम कारा ; पण प्रेमाचं प्रदर्शन करू नका.
स्वातंत्र्य म्हणजे संयम; स्वैराचार नव्हे.
परमेश्वराच्या आशीर्वादाशिवाय कुठलेही कार्य सिध्दीस जात नाही.
तुमची उक्ती आणि कृती यात भेद ठेवू नका.
आपल्यामुळे दुसऱ्याला दु:ख होईल असे कधीही वागू नका
परीक्षा म्हणजे स्वत:च्या आत डोकावून पाहण्याची संधी !
जग हे कायद्याच्या भीतीने चालत नाही ते सद्विचाराने चालते.
एकदा तुटलेलं पान झाडाला परत कधीच जोडता येत नाही.
सदगुणांना कधीच वार्धक्य येत नाही.
झाडावर प्रेम करणारा माणूस सदैव प्रसन्नच असतो.
अश्रुंनीच ह्र्दये कळतात आणि जुळतात.
पुढचा आपल्याशी चांगला वागेल या अपेक्षेने त्याच्याशी चांगलं वागू नका.
स्वातंत्र्य हा आपला जन्मसिध्द हक्क आहे पण त्याचा
स्वैराचार होऊ न देणं हे आपलं आद्यकर्तव्य आहे.
आपण चुकतो तिथे सावरतो तोच खरा मित्र !
आयुष्याच्या प्रवासात प्रवास अत्यावश्यक आहे.
वाहतो तो झरा आणि थांबते ते डबकं !
डबक्यावर डास येतात आणि झऱ्यावर राजहंस !!
एकमेकांची प्रगती साधते ती खरी मैत्री.
मनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा; ज्ञानाचा प्रकाश कुठुन कधी येईल सांगता येत नाही.
पोहरा झुकल्याशिवाय विहिरीतलं पाणी पोहऱ्यात जात नाही.
प्रायश्चित्तासारखी दूसरी शिक्षा नाही.
फ़ळाची अपेक्षा करुन सत्कर्म कधीच करु नये.
चांगला माणूस घडवणे हेच शिक्षणाचे खरे ध्येय आहे.
शिक्षण हे साधन आहे; साध्य नव्हे.
चिंता ही कुठल्याच दुःखावरचा उपाय होऊ शकत नाही.
काळ्याकुट्ट रात्रीनंतर उद्याची लख्ख पहाट असतेच.
सगळेच निर्णय मनाने घेऊ नका; काही निर्णय बुध्दीलाही घेऊ द्या.
खऱ्या विद्यार्थ्याला कधीच सुट्टी नसते.
सुट्टी ही त्याच्यासाठी नवं काहीतरी शिकण्याची संधी असते.
आपल्याला मदत करणाऱ्या माणसांशी नेहमी कृतज्ञ रहा.
दु:ख कवटाळत बसू नका; ते विसरा आणि सदैव हसत रहा.
समाधानी राहण्यातच आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं सुख आहे.
दुसऱ्यांच्या गुणाचं कौतुक करायलाही मन मोठं लागतं.
पाप ही अशी गोष्ट आहे जी लपवली की वाढत जाते.
सन्मित्र शिंपल्यातल्या मोत्यासारखे असतात.
चांगली कविता माणसाला संवेदनाक्षम बनवते.
मरावे परी कीर्तीरूपे उरावे.
प्रेम सर्वांवर करा पण श्रध्दा फ़क्त परमेश्वरावरच ठेवा.
तारूण्य म्हणजे जीवनाचा रचनाकाळ आहे
दुबळी माणसे रडगाणी सांगण्यासाठीच जन्माला आलेली असतात
नवं काहीतरी शिकण्यासाठी मिळालेला वेळ म्हणजे सुट्टी.
माणसाने आपल्या आयुष्यात सुख-दुःख मानापमान,प्रिय-अप्रिय ह्या गोष्टी समान समजाव्यात
केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहीजे.
नेहमी तत्पर रहा; बेसावध आयुष्य जगू नका.
आनंदी मन, सुदृढ शरीर आणि अध्यात्मिक श्रध्दा ह्या तिनही गोष्टी लाभणं म्हणजे अमृत मिळणं.
खिडकी म्हणजे आकाश नसतं.
स्वप्न आणि सत्य यात साक्षात परमेश्वर उभा असतो.
गर्वाचं घर नेहमीच खाली असतं.
प्रेमाला आणि द्वेषालाही प्रेमानेच जिंका.
कविता म्हणजे भावनांचं चित्र!
वैभव त्यागात असते, संचयात नाही.
उषःकाल कितीही चांगला असला तरी सूर्याला तिथे फार काळ थांबता येत नसतं
आयुष्यत आई आणि वडील यांना कधीच विसरु नका,
तुम्ही जिथे जाल तिथे तुमची गरज निर्माण करा.
जे घाईघाईने वर चढू पाहतात ते कोसळतात.
उलटा केलेला पिरॅमिड कधीच उभा राहू शकत नाही
ज्यादिवशी आपली थोडीही प्रगती झाली नाही तो दिवस फुकट गेला अस समजा.
उगवणारा प्रत्येक दिवस उमलणारा हवा.
कलेशिवाय जीवन म्हणजे सुगंधाशिवाय फूल आणि प्राणाशिवाय शरीर !
यश मिळवण्यासठी सगळ्यात मोठी शक्ती आत्मविश्वास.
दुःख हे बैलालासुध्दा कोकिळेसारखं गायला लावतं.
मरण हे अपरिहार्य आहे त्याला भिऊ नका.
परिस्थितिला शरण न जाता परिस्थितीवर मात करा.
तुम्ही आयुष्यात किती माणसे जोडली यावरुन तुमची श्रीमंती कळते.
तूच आहेस तूझ्या जीवनाचा शिल्पकार !
शरीराला आकार देणारा कुंभार म्हणजे व्यायाम.
प्रार्थना म्हणजे ईश्वराच्या जवळ जाण्याची शक्ती.
व्यायामामुळे बुध्दी आणि मन दोहोंचे सामर्थ्य प्रभावी होते.
गरिबी असूनही दान करतो तो ख्ररा दानशूर.
खर्च झाल्याचे दुःख नसते; हिशोब लागला नाही, की त्रास होतो..
येणाऱ्या संकटांवर मात कशी करता येईल याचा एवढा विचार करा की संकटाला ही
येण्यासाठी विचार करावा लागेल !
ज्या दिवशी यंत्र विचार करू लागेल त्या दिवशी माणूस संपलेला असेल
ज्यावेळी देवाचा राग येईल त्यावेळी ऍक्सिडेंटल
हॉस्पिटल मधून चक्कर मारून या, स्वतःला नशीबवान समजाल !

(ads1)

मराठी सुविचार संग्रह PDF Download

मराठी सुविचार संग्रह pdf डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या download button वर क्लीक करा.

मराठी सुविचार संग्रह Pdf(download)

मराठी सुविचार फोटो (Marathi Suvichar Images)

(ads1)

🌸स्वतः ला हसायच असेल तर दुसर्याला रडवण लगेच बंद करावं!🌸

म्हणुन शिवतंत्र सांगते जोडता नाही आले तर जोडू नका पण आपल्या लोकांना तोडू नका!🌸

🌸अशी एखादी तरी कला शिका जी तुमच्याकडे आहे म्हणून लोक तुमच्यासाठी वेडे होतील🌸

🌸एकदा मनातून उतरलेली व्यक्ती पुन्हा कितीही चांगली वागली तरी ही ती पाहिल्या सारखी मनात जागा कधीच मिळवू शकत नाही!🌸

🌸पैशासाठी काहीही करणार असाल तर काहीच करू नका कारण, तसं करून तुम्ही अपयशीच होणार आहात!🌸

🌸आनंदापेक्षाही मोठा असा एक आनंद आहे, तो त्यालाच मिळतो; जो स्वतःला विसरून इतरांना आनंदित करतो!🌸

🌸यशाचा विचार जर पुढे ठेवला तर मागे लागलेलं अपयश तसंच मागेच राहून जातं!🌸

🌸द्वेषाचा चष्मा काढला की, सर्व जग प्रेमळ दिसायला लागतं !🌸

🌸खुश होणं नाराज होणं हे केवळ तुमच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून आहे !🌸

नविन मराठी सुविचार (Navin Marathi Suvichar )

(ads1)

🌸ज्या ठिकाणी तुमच्या कल्पनेला वाव मिळत नाही. त्या ठिकाणी अजिबात वेळ वाया घालवू नका!🌸

🌸इमानदारी आणि मेहनत कधीच वाया जात नाही त्याचे फळ उशिरा का होईना पण भेटते जरूर!!🌸

🌸आपली इतरांशी बरोबरी करने योग्य नाही. कारण प्रत्येकाचा जीवन प्रवास हा वेगळा असतो!!

🌸जाळायला काहीच नसले, की पेटलेली काडीसुध्दा आपोआप विझते.🌸

🌸घरातच शत्रू निर्माण केल्यामुळे बाहेरचा शत्रू न लढताही जिंकतो,

🌸आयुष्य ही एक अशी ट्रेन आहे जी जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सुख दुःखाच्या फलाटांवर थांबते आणि आपल्याला अनुभवाचं तिकीट घेण्यासाठी प्रत्येक स्टेशनवर उतरायला भाग पडते!🌸

🌸उत्कृष्ट बदला घेणे म्हणजे स्वतःला सिद्ध करणे होय !🌸

🌸रात्र नाही स्वप्न बदलते, दिवा नाही वात बदलते, मनात नेहमी जिंकण्याची आशा असावी कारण नशीब बदलो ना बदलो पण वेळ नक्कीच बदलते!!🌸

🌸कोणतेही कार्य अडथळ्यावाचून पार पडत नाही.🌸

🌸यश मिळे पर्यंत गप्प बसून राहा. कारण सिंह जर ओरडत राहिला तर त्याला शिकार मिळणार नाही !🌸

🌸ज्यांना आपले यश पचत नाही, मग ते मित्र का असेनात त्यांना आयुष्यात स्थान देऊ नका!🌸

🌸स्वप्न म्हणजे काय? तर भळभळणाऱ्या जखमांवर केलेला उपाय!🌸

🌸यशस्वी होण्याचा सर्वात सोपा मार्ग स्वतःला काय करायला आवडतं ते शोधा!🌸

(ads1)

🌸पायाला जर ठेच लागली तर दोष दगडाचा नाही, तुमच्या बेजबाबदार चालण्याचा आहे!🌸

🌸जिंकणं आणि हारणं या दोन्हींसाठीही सारखीच ताकद लावावी लागते तर हरण्याच्या का मनात आणता?🌸

🌸शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करीत राहतात त्यांनाच यश प्राप्त होते!🌸

🌸पत्यांमधला ” जोकर ” आणि जवळच्या माणसांनी दिलेली ” ठोकर ” कधीही डाव बदलू शकतात!🌸

🌸दुसऱ्याकडे पाहून जगू नका. कालपर्यंत प्रौढी मिरवणारे आज परदेशात लपून बसलेले आहेत।🌸

🌸निर्जीव घड्याळ जर कुणासाठीच थांबत नसेल तर तुम्ही तरी का कुणासाठी थांबता?🌸

🌸जर तुम्ही कोणाला फसवण्यात यशस्वी झालात तर असं समजू नका की ती व्यक्ती किती मूर्ख होती, नीट समजून घ्या की त्या व्यक्तीचा तुमच्यावर किती विश्वास होता!🌸

🌸जीवनात हार कधीच मानु नका कारण पर्वतामधुन निघणार्या नदीने आजपर्यंत रस्त्यात कोणालाच विचारले नाही की समुद्र किती दुर आहे!🌸

🌸वेळ मौल्यवान आहे, मूर्ख लोकांसाठी तो खर्च करू नका !🌸

सुप्रभात मराठी सुविचार (Good Morning Marathi Suvichar)

❤️💯यशस्वी व्हायचं असेल तर

सुरुवात एकट्यानेच करावी लागते

जेव्हा तुम्ही जिंकू लागता

तेव्हा लोक आपोआप तुमच्या मागे येतात💯❤️

🙏🥀शुभ सकाळ🥀🙏

(ads1)

🌄सकाळच्या गारव्यात तुम्हाला मी आठवले,

मैत्रीचे एक पान मनामध्ये साठवले,

म्हणायचे होते ‘सुप्रभात’ म्हणून,

हे छोटेसे पत्र पाठवले🌸🌸

😊🌹🥀 सुप्रभात 🥀🌹😊

🌸🌸शुभ सकाळ म्हणजे केवळ

शुभेच्छा देण्याची औपचारिकता नव्हे तर

दिवसाच्या सुरवातीच्या पहिल्या मिनिटाला मी तुमची

काढलेली “आठवण” आहे☺️❤️

🙏🥀 शुभ सकाळ 🥀🙏

🌄सगळ्यांनी साथ सोडली,

तेव्हा माणुसकी कळली,

पावसात गरमा गरम चहा प्यायलो,

तेव्हा आयुष्याची मजा कळली

पैसे नसताना वेगळी किंमत,

पैसे असताना वेगळी किंमत,

तेव्हा माणूस म्हणून जगण्याची गम्मत कळली🌸🌸

🥀💫🌹 शुभ सकाळ 🌹💫🥀

🌄सुख ही एक मानसिक सवय आहे,

ती लावून घेणं आपल्याच हातात आहे.

तुम्ही स्वतःला जितकं सुखी समजाल,

तितकंच सुखी तुम्ही रहाल.

तुमच्या सुखी रहाण्यावर

केवळ तुमचाच अधिकार असतो.

इतर लोकं तुम्हाला दुःख देऊच शकत नाहीत

ही गोष्ट एकदा लक्षात आली

की जगणं फार सोपं होऊन जाईल🌸🌸

🙏🌸💫 शुभ सकाळ 💫🌸🙏

🌄देवाने प्रत्येकाच आयुष्य

कसं छान पणे रंगवलय

आभारी आहे मी देवाचा

कारण माझं आयुष्य

रंगवताना देवाने

तुमच्यासारख्या माणसांचा

रंग माझ्या आयुष्यात भरलाय🌸🌸

❤🙏शुभसकाळ🙏❤

🌄चिखलात पाय फसले तर नळा जवळ जावे

परंतु नळाला पाहून चिखलात जावु नये

तसेच जीवनात वाईट परिस्थिती

आली तर पैशांचा उपयोग करावा,

परंतु पैसा बघून वाईट मार्गावर जावु नये🌸🌸

😊 🙏शुभ सकाळ 🙏😊

(ads1)

🌄दिवा बोलत नाही

त्याचा प्रकाशच त्याचा परिचय देतो

त्याचप्रमाणे तुम्ही स्वतःविषयी काहीच बोलू नका

उत्तम कर्म करत रहा तेच तुमचा परिचय देतील

सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा🌸🌸

🌞🌹 शुभ सकाळ 🌹🌞

🌄क्षमा म्हणजे काय” ??

सुंदर उत्तर……-

चुरगळल्यानंतरही फुलांच्या

पाकळयांनी दिलेला

सुगंध म्हणजे

क्षमा….!👌🏻

🙏🥀शुभ सकाळ🥀🙏

🌸🌸 “माझ्यामुळे तुम्ही नाही ” तर “तुमच्यामुळे मी आहे”

ही वृत्ती ठेवा बघा किती माणसे तुमच्याशी जोडली जातात

आपलं जगणं दुसऱ्यासाठी जेवणातल्या मिठासारखं असावं

पाहिलं तर दिसत नाही, पण नसलं तर जेवणच जात नाही☺️❤️

🌺❤️🙏 शुभ सकाळ 🙏❤️🌺

🌄विहिरीचे पाणी सर्व पिकाला सारखेच असते तरी पण

कारल कडू .

ऊस गोड तर

चिंच आंबट होते

हा दोष पाण्याचा नाही तर बीजाचा आहे तसाच

भगवंत सुद्धा सर्वासाठी सारखाच आहे

दोष कर्माचा असतो🌸🌸

🌸🌻 शुभ सकाळ 🌻🌸

🌄हसतच कुणीतरी भेटत असतं,नकळत आपल्यापेक्षाही

आपलसं वाटत असतं, केंव्हा कोण जाणे मनात घर करुन राहत असतं,

ते जोपर्यंतजवळ आहे त्याला फूलासारखं जपायचं असतं,

दूर गेल्यावरही आठवण म्हणून मनात साठवायचं असतं,

याचचं तर नाव “मैत्री”असं असत🌸🌸

👌 सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 👌

💫🥀🙏 शुभ सकाळ 🙏🥀💫

🌸🌸​मुखी साखरेचा, गोडवा असावा​

​मनी कुणाचा, कधी द्वेष नसावा

​जोडावी माणसे, जपावी नाते​

​विसरून व्यवहारी, फायदे तोटे

​क्षणांचे मणी, अलगद ओवावे​

​आनंदी सुरांनी, मनास छेडावे☺️❤️

🍁🍃शुभ सकाळ 🍃🍂

good morning quotes marathi

🌸🌸प्रेमळ माणसं तुम्हाला कधी वेदना देतीलही,​

पण त्यांचा उद्देश फक्त तुमची

काळजी घेणं हाच असतो.​

जगातलं कटु सत्य हे आहे की

नाती जपणाराच नेहमी सर्वांपासून दुरावला जातो​..

तसे असले तरीही नाती जपण्यातच खरा आनंद आहे☺️❤️

🌸🌸”नम्रपणा”

हा गुण सर्व गुणांपेक्षा जास्त किमती व मौल्यवान आहे

तो ज्याच्याकडे आहे

त्याच्याभोवती कितीही बलाढ्य स्पर्धक असले,

तरी तो आयुष्यात नक्कीच यशस्वी होतो☺️❤️

💐🙏 शुभ सकाळ 🙏💐

🌄निर्मळ मनाने बनवलेली नाती

कधीच धोका देत नाही

म्हणून नात्यांमध्ये प्रेम निर्माण करा

नाती कधीच तुटत नाही🌸🌸

🙏🏻🥀🌹 शुभ सकाळ 🌹🥀🙏🏻

🌄कोणी तुमचा सन्मान करो अथवा ना करो

तुम्ही तुमचे कर्तव्य करीत चांगले काम करत रहा

नेहमी लक्षात ठेवा

करोडो लोक झोपेत असतात म्हणून

सूर्य आपला विचार कधीही बदलत नाह

सुर्योदय हा होतोच🌸🌸

🙏❤️🥀शुभ सकाळ🥀❤️🙏

🌄समजवण्यापेक्षा समजून घेण्यामध्ये

खरी परीक्षा असते, कारण

समजवण्यासाठी अनुभवाचा कस लागतो,

तर समजून घेण्यासाठी मनाचा

मोठेपणा लागतो आणि अशी मोठ्या मनाची

माणसे माझ्यासोबत आहेत

याचा मला अभिमान आहे🌸🌸

👌🌼 शुभ सकाळ 🌼👌

(ads1)

 

🌸🌸नाते कितीही वाईट असले तरी ते

कधीही तोडू नका कारण

पाणी कितीही घाण असले तरी ते

तहान नाही पण आग विझवू शकते

|| देव माझा सांगुन गेला

पोटा पुरतेच कमव ||

|| जिवाभावाचे मित्र मात्र

खुप सारे जमव ||

माणुस स्वता:च्या नजरेत चांगला पाहीजे

लोकांच काय ,लोक तर

देवात पण चुका काढतात☺️❤️

🙏🌹सुप्रभात🌹🙏

🌸🌸कोणतही फुल कधीच दुसऱ्या फुलांशी स्पर्धा करत नाही

कारण त्यांना पण माहीत असतं की निसर्गाने

प्रत्येकालाच वेगळं बनवलयं प्रत्येकाला काहीतरी सुंदर दिलयं

पाण्यापेक्षा “तहान” किती आहे याला जास्त किंमत असते

मृत्यू पेक्षा “श्वासाला”जास्त किंमत असते

या जगात नाते तर सर्वच जोडतात

पण नात्यापेक्षा” विश्वासाला ” जास्त किंमत असते☺️❤️

🙏❤️ शुभ सकाळ ❤️🙏

🌸🌸सुखासाठी जे काही कराल त्यात आनंद मिळेलच असे नाही

परंतु आनंदाने जे कांही कराल त्यात सुख नक्की मिळेल☺️❤️

🙏🌸💯 सुप्रभात 💯🌸🙏

🌸🌸जुन्या वाटेवर अडचणी आल्याशिवाय

नवीन वाटांचा शोध पण लागत नाही

जीवनात स्वतःला न पटणार्‍या गोष्टी

स्पष्टपणे जो नाकारतो

त्याला कधीच पश्चाताप करण्याची वेळ येत नाही☺️❤️

🥀💫🌼 शुभ सकाळ 🌼💫🥀

🌸🌸स्वतःला कधी दुसऱ्याबरोबर Compare करू नका,

कारण तुम्ही खूप छान आहात

आणि हे सत्य कोणीही बदलू शकत नाही☺️❤️

🙏💯 शुभ सकाळ 💯🙏

🌄सकाळच्या वेळी एकच इच्छा असावी,

आपली नाती ह्या वाऱ्यासारखी असावी,

जरी दिसत नसली तरी त्यात मायेची उब असावी,

शब्दातही वर्णता नाही येणार एवढी त्यात आपुलकी असावी,

कितीही असले गैरसमज तरीही शेवटपर्यंत ती नव्यासारखीच टिकावी,

आणि विश्वासाची साथ सदैव आपल्या नात्यात असावी🌸🌸

🙏🌹💫 शुभ सकाळ 💫🌹🙏

(ads1)

🌸🌸जिवनाला खळखळुन जगण्याचा

एक छोटासा नियम आहे

रोज काहितरी नविन लक्षात ठेवा

आणि काहितरी वाईट विसरा☺️❤️

💫🌼 सुप्रभात 🌼💫

❤️💯 सुख आहे सगळ्यांजवळ पण ते अनुभवायला वेळ नाही

इतरांकडे सोडा पण स्वतःकडे बघायला वेळ नाही

जगण्यासाठीच चाललेल्या धावपळीत आज जगायलाच वेळ नाही

सगळ्यांची नावं आणि नंबर मोबाईलमध्ये Save आहेत

पण चार शब्द बोलायला वेळ नाही💯❤️

🙏💯🥀 शुभ सकाळ 🥀💯🙏

🌄प्रयत्न माझा नेहमी एवढाच असेल,

चांगल्या माणसांची एक साखळी तयार व्हावी…

आपण जरी भेटत नसु दररोज,

पण आपले चांगले विचार नेहमी

नक्की भेटत राहतील एकमेकांना…

माझी माणसं हिच माझी श्रीमंती…!!

लोक म्हणतात जगण्यासाठी पैसा लागतो,

अहो पैसा तर व्यवहारासाठी लागतो…!!

जगण्यासाठी लागतात फक्त,

“प्रेमाची माणसं”

अगदी तुमच्यासारखी…!!🌸🌸

🙏🌼🌻 शुभ सकाळ 🌻🌼🙏

🌄वाटा वाटतात तितक्या सोप्या नसतात काही गोष्टी…

अनुभव म्हणजे काय हे तेव्हाच कळते..!

जेव्हा एखादी ठेच काळजाला लागते…🌸🌸

🌹🌸🥀 शुभ सकाळ 🥀🌸🌹

🌸🌸एखाद्याच्या चेह-यावर जाऊ नये

कारण प्रत्येक माणूस हा

बंद पुस्तका सारखा असतो

ज्याचे मुखपृष्ठ वेगळे आणि

आतील मजकूर काही वेगळाच असतो☺️❤️

🙏🌼 शुभसकाळ🌼🙏

🌸🌸सिंह बनून जन्माला आले तरी

स्वतःचे राज्य हे स्वतःच मिळवावे लागते

कारण ह्या जगात

नुसत्या डरकाळीला महत्व नाही..☺️❤️

🌹🙏😊 शुभ सकाळ 😊🙏🌹

🌄हसून पाहावं, रडून पाहावं

जीवनाकडे नेहमी डोळे भरुन पाहावं

आपण हजर नसतानाही

आपलं नाव कुणीतरी काढावं

प्रेम माणसावर करावं की

माणूसकीवर करावं

पण, प्रेम मनापासून करावं🌸🌸

🌹💮🥀 सुंदर सकाळ 🥀💮🌹

🌄हसत राहिलात तर संपूर्ण जग

आपल्याबरोबर आहे

नाहीतर डोळ्यातल्या अश्रूंना पण

डोळ्यामध्ये जागा नाही मिळत🌸🌸

🙏🥀💫 गुड मॉर्निंग 💫🥀🙏

🌸🌸सुखाची अपेक्षा असेल…

तर दुःख ही भोगावे लागेल…

प्रश्न विचारावयाचे असतील

तर उत्तर हि द्यावे लागेल…

हिशोब भावनांचा अन वेदनांचा कधीच

लावता येत नाही जगात…

जीवनात यश हवे असेल…

तर संकटांना सामोरे जावेच लागेल☺️❤️

😊🌼 शुभ सकाळ 🌼😊

🌄जिथे दान देण्याची सवय असते

तिथे संपत्तीची कमी नसते आणि

जिथे माणुसकीची शिकवण असते

तिथे माणसांची कमी नसते

डोक शांत असलं की सहसा निर्णय चुकत नाहीत

व भाषा गोड असली की माणसं तुटत नाहीत

🙏🌄 शुभ सकाळ 🌸🌸🙏

🌄लोक म्हणतात तू नेहमी

आनंदी असतो….?

मी म्हणालो दुसऱ्याच सुख

बघून मी जळत नाही

आणि माझं दुःख कुणाला

सांगत नाही🌸🌸

🙏❤️💫 शुभ सकाळ 💫❤️🙏

💯 लाखात एक सत्य 💯

🌄८४ लाख जीवांमध्ये फक्त माणूस पैसे कमावतो,

पण कुठलाचं जीव उपाशी रहात नाही.

आणि माणूस पैसे कमवून सुद्धा

त्याचे कधीच पोट भरत नाही..?🌸🌸

🙏💯 शुभ सकाळ 💯🙏

🌸🌸सावलीला फ़क्त कारण लागत

प्रकाश कशावर तरी पाडण्याचं

सुगंधालाही तेवढच कारण लागत

वाऱ्यावर स्वार होऊन उडण्याचं🌄

🌹🙏 शुभ प्रभात 🙏🌹

🌄 स्वतः साठी वेळ द्या, कारण

आपण आहोत तर जग आहे..

आणि अतिशय महत्वाचे,

दुसऱ्यासाठी वेळ द्या

कारण ते नसतील तर

आपल्या असण्याला काहीच अर्थ नाही☺️❤️

🙏💫शुभ सकाळ💫🙏

❤️🌹फुलाला वाढायला ज्याप्रकारे सूर्य

किरणांची आवश्यकता असते तसेच

मनुष्याला प्रगतीसाठी चांगल्या

विचारांची आवश्यकता असते..

तुमच्या गुणवत्तेवर किंवा क्षमतेवर

कोणी शंका घेत असेल तर

मुळीच कमीपणा वाटू देवू नका कारण लोक नेहमी

सोन्याच्या शुध्दतेवरच शंका घेतात,

लोखंडाच्या नाही🌹❤️

🌼💫 शुभ सकाळ 💫🌼

🌹🥀💫 सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 💫🥀🌹

🌄 इतरांना खाली पाडणारा व्यक्ती ताकदवान नसतो

पडलेल्यांना उचलणारा व्यक्ती खरा ताकदवान असतो

श्रीमंती ही वाऱ्यावर उडून जाते

कायम टिकनारी गोष्ट एकच

ती म्हणजे स्वभाव आणि माणुसकी🌸🌸

🙏💯🥀 शुभ सकाळ 🥀💯🙏

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🌹 माणसाने 🌹

🌹 “शिक्षणा”आधी “संस्कार” 🌹

🌹”व्यापारा” आधी “व्यवहार” 🌹

🌹 आणि 🌹

🌹”देवा”आधी “आईवडीलांना” 🌹

🌹 समजुन घेतले तर, 🌹

🌹 “जीवनात” कोणतीच 🌹

🌹 अडचण येणार नाही ! 🌹

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🌸🌸🌼 शुभ सकाळ 🌼☺️❤️

☺️❤️सराव तुम्हाला बळकट बनवतो.

दुःख तुम्हांला माणूस बनवते..

अपयश तुम्हांला विनम्रता शिकवते,

यश तुमच्या व्यक्तीमत्वाला

चमक देते परंतु फक्त

विश्वासच तुम्हांला पुढे चालण्याची

प्रेरणा देत असते🌄

🙏🌸 शुभ सकाळ 🌸🙏

🌄स्वप्न मोफतच असतात फक्त

त्यांचा पाठलाग करताना

किंमत मोजावी लागते

आयुष्यात कोणतिही

गोष्ट अवघड नसते फक्त

विचार Positive पाहिजेत🙏

🌻🌸💫 शुभ सकाळ 💫🌸🌻

❤️💯वडील देव आहेत आईची माया

धरणीमातेपेक्षाही महान आहे आणि वडीलांचे स्थान

आभाळापेक्षाही उंच आहे जगात कुणी कुणाला

आपल्यापेक्षा पुढे गेलेला बघू शकत नाही

परंतु एक आई वडीलच असे आहेत की,

जे आपल्या मुलाला आपल्यापेक्षाही

पुढे गेलेले पाहून आनंदी होतात💯❤️

💯❤️🙏शुभ सकाळ🙏❤️💯

🌄शब्दांमुळेच जुळतात मनमानाच्या तारा,

आणि शब्दांमुळेच चढतो एखाद्याचा पारा,

शब्दच जपून ठेवतात त्या गोड़ आठवणी,

आणि शब्दांमुळेच तरळते कधीतरी डोळ्यात पाणी..

म्हणूनच जो जीभ जिंकेल तो मन जिंकेल,

आणि जो मन जिंकेल तो जग जिंकेल…

आपला दिवस आनंदात जाओ🌸🌸

🥀🌻 शुभ सकाळ 🌻🥀

🌸🌸आयुष्य खूप लहान आहे

प्रेमाने गोड बोलत रहा

धन-दौलत कोण कोणाला देत नसत

फक्त माणुसकी जपत रहा

प्रसंग कोणताही असो सुखाचा की दुःखाचा

तुम्ही हाक द्या मी प्रेमाने साथ देईन☺️❤️

🌼🥀💯 शुभ सकाळ 💯🥀🌼

🌄आपण ज्याची इच्छा करतो प्रत्येकवेळी तेच आपल्याला

मिळेल असे नाही परंतु नकळत बऱ्याच वेळा

आपल्याला असं काहीतरी मिळतं ज्याची कधीच

अपेक्षा नसते यालाच आपण केलेल्या चांगल्या

कामाबद्धल मिळालेले आशिर्वाद असे म्हणतो🌸🌸

🙏☺️🌼 शुभ सकाळ 🌼☺️🙏

(ads1)

🌸🌸सुंदर दिवसाची सुंदर सुरुवात

नाजूक ऊन्हाची प्रेमळ साद

मंजूळ वाऱ्‍याची हळूवार हालचाल

रोज तुमच्या आयुष्यात येऊ दे सुंदर सकाळ🌄

🙏🌹😊 शुभ सकाळ 😊🌹🙏

🌄कपाळावरील रेषेत भाग्य शोधण्यापेक्षा

कपाळावरील घामातच भविष्य शोधल्यास

आयुष्यात कपाळावर हात टेकविण्याची कधीच

वेळ येणार नाही म्हणून नशिबवादी होण्यापेक्षा

प्रयत्नवादी व्हा यश तुमची वाट पाहात आहे🌸🌸

🙏🥀🌜 शुभ सकाळ 🌛🥀🙏

🌸🌸ह्या जगात प्रत्येक गोष्ट सुंदर आहे पण

ती तुमच्या विचारांवर आणि बघण्याच्या दृष्टिकोनावर

अवलंबून आहे जशी सकाळची शाळा

भरताना घंटेचा आवाज कर्कश वाटतो

पण त्याच घंटेचा

आवाज शाळा सुटताना कानाला मंजुळ वाटतो☺️❤️

🙏🌹 शुभ दिवस 🌹🙏

🌸🌸नाती आणि बर्फाचे गोळेे एक सारखेच असतात.

ज्यांना बनवणं सोप पण टिकवणं खूप अवघड असतं.

दोघांना वाचवण्यासाठी फक्त एकच उपाय कायम शीतलता ठेवा☺️❤️

🌼🙏 शुभ सकाळ 🙏🌼

💫🌼🌹 !! तुमचा दिवस छान जाओ !! 🌹🌼💫

🌸🌸समोरच्याने आपल्यावर ठेवलेला विश्वास

हीच आपली खरी कमाई आहे.

आणि तो विश्वास कायम निभावणे

हीच आपली जबाबदारी आहे..☺️❤️😑

😊🥀 शुभ सकाळ 🥀😊

🌸🌸समाधान म्हणजे एक प्रकारचे वैभव असुन,

ते अंतःकरणाची संपत्ती आहे…

ज्याला ही संपत्ती सापडते तो खरा सुखी होतो…

दुस-याचं हिसकावून खाणा-याचं पोट

कधी भरत नाही, आणि वाटून खाणारा कधी

उपाशी मरत नाही 🌸🌸

🌹🙏🌸 शुभ सकाळ 🌼🙏🌹

🌄सगळी दु:ख दूर झाल्यावर…

मन प्रसन्न होईल…

हा भ्रम आहे…

मन प्रसन्न करा…

सगळी दु:ख दूर होतील…! 🌸🌸

🙏❤️🌹 शुभ सकाळ 🌹❤️🙏

🌄तुम्ही एकटे आहात म्हणून तुम्हाला

यश मिळणार नाही,

अशी भीती कधीच बाळगु नका

कारण थव्याने उडणाऱ्या पक्षापेक्षा

गरुडाची झेप ही नेहमीच मोठी असते🌸🌸

🙏🥀💯 शुभ सकाळ 💯🥀🙏

❤️💯स्वभाव अशी गोष्ट आहे जो नेहमीसाठी सर्वांचा प्रिय बनवतो,

कितीही कोणापासून दूर व्हा परंतु चांगल्या स्वभावामुळे

कोणत्या ना कोणत्या क्षणी तुमची आठवण होतच असते म्हणूनच

स्वभावसुध्दा माणसाने कमावलेलं सर्वांत मोठं धन आहे 💯❤️

☺️🌹💯 शुभ सकाळ 💯🌹☺️

🌄थंडी क्षणांची पण गारवा कायमचा

ओळख क्षणांची पण आपुलकी कायमची

भेट क्षणांची पण नाती आयुष्यभराची

सहवास क्षणांचा पण ओढ कायमची

हीच खरी मैत्री मनांची🌸🌸

🌼🌹 शुभ सकाळ 🌹🌼

🍁🍃❤️ शुभदिवस ❤️🍃🍁

🌄सायंकाळी तो बाहेर निघाला,

रात्रभर चांदणीबरोबर खेळला.

सकाळ होताच गायब झाला,

माझ्या मनातला चंद्र…

माझ्या मनातच राहिला…

मनातच राहिला🌸🌸

❤️🙏🌹 सुप्रभात 🌹🙏❤️

🌄माणसाचां जन्म

हा प्रत्येक घराघरांत होतो.

परंतु माणुसकी ही ठराविक

ठिकाणीच जन्म घेते.

व माणुसकी जेथे जन्म घेते

तेथे परमेश्वराचे वास्तव्य असते🌸🌸

🙏❤️🥀 शुभ सकाळ 🥀❤️🙏

🙏👏🌹🍀सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 🍀🌹👏🙏

🌸🌸स्वतःसाठी वेळ द्या, कारण

आपण आहोत तर जग आहे..

आणि अतिशय महत्वाचे,

दुसऱ्यासाठी वेळ द्या , कारण

ते नसतील तर आपल्या असण्याला काहीच अर्थ नाही☺️❤️

🙏🌼 शुभ सकाळ 🌼🙏

🌄सुख -दु:ख हे परिस्थितीपेक्षा

माणसाच्या मन:स्थितीवर जास्त अवलंबून असते…..

कारण इतिहासातून शिका, वर्तमानात जागा,

भविष्यावर भरवसा ठेवा पण सर्वात महत्वाचे उत्सुकता सोडू नका😊😊

🙏🌸 शुभ सकाळ 🌸🙏

👌सुंदर ओळ👌

🌄देवाकडे काही मागायचे

असेल तर नेहमी आईचे स्वप्न

पूर्ण व्हावे हा आशीर्वाद मागा,

तुम्हाला कधी स्वत:साठी

काही मागयची गरज पडणार नाही

❤️🙏🥀शुभ सकाळ 🥀🙏❤️

🌄लाखो क्षण अपूर्ण पडतात आयुष्याला दिशा देण्यासाठी

आपली एक चूक कारणीभूत ठरते ते

दिशाहीन करण्यासाठी किती कष्ट घ्यावे लागतात

यशाचं शिखर चढण्यासाठी क्षणभर गर्व कारणीभूत ठरतो

वरून खाली पडण्यासाठी🌸🌸

🍀🔱 ❤️शुभ सकाळ ❤️ 🔱🍀

🌄आपुलकी असेल तर जिवन सुंदर

फुले असतील तर बाग सुंदर

गालातल्या गालात एक छोटस हसु असेल

तर चेहरा सुंदर आणि

नाती मनापासून जपली तरच आठवनी सुंदर🌸🌸

🙏❤️शुभ सकाळ ❤️🙏

🌄सर्वाना हसवा, पण कधी कुणावर हसू नका

सर्वांचं दुःख वाटून घ्या,पण कधी कुणाला

दुःखवू नका. सर्वांच्या वाटेवर दीप लावा,

पण कुणाचं हृद्य जाळू नका.

हीच जीवनाची रीत आहे,

जसे पेराल तसेच उगवेल🌸🌸

🙏💯 शुभ सकाळ 💯🙏

🙏🌹☺️ सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा ☺️🌹🙏

🙏🌹 सुंदर पहाट 🌹🙏

🌸🌸दुःखाचे डोंगर कोसळले तरी

आयुष्याने पुन्हा सावरायला शिकविले

सुखाचे पडणारे हळुवार चांदणे

आयुष्याने पुन्हा पाहायला शिकविले

फुलाच्या वाटेवरचा प्रीतीचा गंध

आयुष्याने पुन्हा घ्यायला शिकविले

आपल्यासारखी गोड माणसे भेटली

आणि आयुष्याने पुन्हा जगायला शिकविले☺️❤️

🙏🌹 शुभ सकाळ🌹🙏

🌄आपण आपल्या सोबत घेऊन फिरतो

ते आपलं अस्तित्व असतं आणि

जे आपल्या माघारी चर्चिल जातं

ते आपलं व्यक्तिमत्व असतं आणि

व्यक्तिमत्व जर स्वच्छ असेल

तर आपल्या अस्तित्वाला सुध्दा

नेहमी लोकांचा सलाम असतो

🙏🥀 शुभ दिवस 🥀🙏

🙏❤️सुंदर दिवसाच्या शुभेच्छा❤️🙏

🌄हसता-खेळता घालवुया

दिवसाचा प्रत्येक क्षण

भगवंताच्या नामस्मरणाने

ठेवुया प्रसन्न मन

आनंदाने फुलवुया

जीवनाचा सुंदर मळा

सद्विचारांच्या रंगाने

रंगवुया मनाचा फळा

सुर्योदयाच्या साक्षीने देऊ

सर्वाना शुभेच्छा

सुख-समाधान-शांती लाभो

हीच ईश्वर चरणी इच्छा🌸🌸

😊🥀 सुप्रभात 🥀😊

🌄जिवनात खरं बोलून “मन” दुखावलं तरी चालेल

पण खोट बोलून “आनंद” देण्याचा

कोणाला कधीच प्रयत्न करू नका कारण

त्यांच आयुष्य असतं फक्त तुमच्या “विश्वासांवर”🌸🌸

🌺🙏 !! शुभ सकाळ !! 🙏🌺

🙏🌻सुंदर पहाट🌻🙏

🌸🌸मंदिरातील घंटेला आवाज नाही

जोपर्यंत तुम्ही ती वाजवत नाही

कवितेला चाल नाही

जोपर्यंत तुम्ही ती गात नाही

त्याच प्रमाणे तुमच्या भावनांना सुधा किंमत नाही

जो पर्यंत तुम्ही त्या व्यक्त करत नाही

मन वळु नये,अशी श्रध्दा हवी

निष्ठा ढळू नये,अशी भक्ती हवी

सामर्थ्यँ संपू नये,अशी शक्ती हवी

कधी विसरु नये,अशी नाती हवी☺️❤️

🙏🌻शुभ सकाळ🌻🙏

🌸🌸 जिव्हाळायाचे ऋणानुबंध

असल्याशिवाय कोणी कोणाच्या

आयुष्यात येत नाही☺️❤️

🌹❤️🥀 सुप्रभात 🥀❤️🌹

🌄एखाद्या अडचणीत देवाने तुमचे

लगेच ऐकले कि तुमची श्रद्धा वाढते

उशिरा ऐकले कि, तुमची सहनशक्ती वाढते

पण ऐकलेच नाही तर

समजून जा की देवाला ठाऊक आहे

हि अडचण तुमची तुम्हीच सोडवू शकता

स्वतःवर विश्वास ठेवा🌸🌸

🙏❤️शुभ सकाळ❤️🙏

🌄चांगल्या लोकांच एक वैशिष्ट्य असतं

त्यांची आठवण काढावी लागत नाही

ते कायम आठवणीतच राहतात

तुमच्यासारखे….ღღ🌸🌸

🙏😊 Good Morning 😊🙏

🌄नारळ आणि माणूस

दर्शनी कितीही चांगले

असले तरीही नारळ

फोडल्याशिवायवआणि

माणूस जोडल्याशिवाय

कळत नाही🌸🌸

🙏💯शुभ सकाळ💯🙏

🌄 सुंदर काय असतं

कितीही गैरसमज झाले किंवा…

कितीही राग आला तरीही थोड्याच अवधीमध्ये

मनापासून सर्व माफ करून पुर्ववत होते…

ते नाते सुंदर..🌸🌸

🙏☺️❤️ शुभ सकाळ 🌸🌸🙏

🌄सफलता नेहमी चांगल्या

विचारातू येते,

चांगले विचार हे नेहमी चांगल्या

विचार असणा-या माणसांच्या

संगतीतून येतात,

आणि म्हणूनच मला अभिमान

व आनंद आहे की मी चांगले

विचार असणा-या लोकांच्या

संगतीत आहे🌸🌸

🙏🌹🥀 शुभ सकाळ 🥀🌹🙏

🌄चेहरा आणि पैसा पाहून आपल्याला

मैत्री किंवा नात

करायला आवडत नाही

आम्हाला फ़क्त “माणसे” महत्वाची आहे ..

ती पण तुमच्या सारखी🌸🌸

🙏🥀शुभ सकाळ 🥀🙏

🌄वेळ, मित्र आणि नाती

ह्या अशा तीन गोष्टी आहेत की, त्यांना किंमतीचे लेबल नसते.

पण ह्या हरवल्या की समजते, त्यांची किंमत किती मोठी असते🌸🌸

🌻❤️ शुभ सकाळ ❤️🌻

🌄 जो डोळयातील भाव ओळखून

शब्दातील भावना समजतो

तो मन जिंकून कायम हृदयात राहतो🌸🌸

🙏❤️🥀 शुभ सकाळ 🥀❤️🙏

🌄सत्य आणि स्पष्ट बोलणारा कडू वाटत असला

तरी तो धोकेबाज कधीच नसतो.

त्यामुळेच तर चांगल्या रस्त्याला गतिरोधक

आणि चांगल्या व्यक्तिला विरोधक हे असतातंच🌸🌸

🙏🌹 शुभ सकाळ 🌹🙏

🌄मानवी जीवन यशस्वी व्हायचा

तडजोड हाही एक मार्ग आहे

माणसाने ती करायला शिकलं पाहिजे

जिथं जिथं तडा जाईल

तिथं तिथं जोड देता आला की

कुठलंच नुकसान होत नाही

तडजोड म्हणजे शरणागती नव्हे

तर ती परिस्थितीवर केलेली मात असते🌸🌸

☕😊शुभ प्रभात😊☕

💯🙏आपला दिवस आनंदी जावो🙏💯

🌄प्रत्येकाचा “आदर ” करणे हा आपल्या स्वभावातला

एक सुंदर दागिनाच नव्हे तर एक प्रकारची गुंतवणूक

आहे ती आपल्याला व्याजासकट नक्की परत मिळते🌸🌸

🙏🥀शुभ सकाळ🥀🙏

🌸🌸साखरेची गोडी सेकंदच राहते

पण माणसाच्या स्वभावातील गोडी मात्र

शेवटपर्यंत मनात घर करून जाते☺️❤️

🌼🥀💫 शुभ सकाळ 💫🥀🌼

वेळ ही एखाद्या वाहत्या नदीसारखी असते

एकदा स्पर्श केलेल्या पाण्याला

तुम्ही पुन्हा स्पर्श करू शकत नाही

कारण नदीच्या प्रवाहाबरोबर गेलेले पाणी

कधीही परत येत नाही असेच वेळेचेही आहे

एकदा गेलेली वेळ पुन्हा येत नाही,

म्हणून आयुष्यातील प्रत्येक क्षणाचा आनंद घ्या

🙏❤️🥀 सुप्रभात 🥀❤️🙏

🌸🌸हास्य “ही निसर्गाने आपल्याला दिलेली

देणगी संपत्ती आहे.

आपण हवी तशी आणि हवी तेथे

तिची उधळण करु शकतो अगदी निसंकोच पणे☺️❤️

💫🥀😘 शुभ सकाळ 😘🥀💫

❤️💯आयुष्यात कुणाची पारख

करताना त्याच्या रंगावरून न करता

उलट त्याच्या मनावरून करा कारण

पांढ-या रंगावर जर जगाचा विश्वास असता,

तर मीठानी सुद्धा जखमा भरल्या असत्या💯❤️

🌸🍁💯 Good morning 💯🍁🌸

🌜 संस्काराचे मोती🌛

🌄जग गरजेच्या नियमनुसार चालत असतं

थंडीत ज्या सूर्याची वाट बघीतली जाते

उन्हाळ्यात त्याच सूर्याचा तिरस्कार केला जातो

तुमची किंमत तेव्हा होईल जेव्हा तुमची गरज लक्षात येईलं🌸🌸

🙏🌷❤️ शुभ सकाळ ❤️🙏🌷

🌸🌸आई ही जगातली इतकी मोठी हस्ती आहे

जिच्या घामाच्या एका थेंबाची सुद्धा परतफेड

कोणताच मुलगा कोणत्याही जन्मी करू शकत नाही☺️❤️

❤️शुभ सकाळ❤️

🌄समाजात जो सरळ व सत्याने वागतो

त्याला नेहमीच अन्यायाचे घाव सोसावे लागतात.

कारण …. जंगलात लहान मोठी, वाकडी तिकडी

अशी अनेक प्रकारची झाडे वाढलेली असतात.

परंतु अशी झाडे कोणीच तोडत नाही.

पण जी सरळ वाढलेली असतात

त्यांना माञ कुर्हाडीचे घाव सोसावे लागतात🌸🌸

🥀🌼🌹 शुभ सकाळ 🌹🌼🥀

🌄स्वप्ने डोळ्यांत साठवून ठेवू नयेत,

कदाचीत ती अश्रूंबरोबर

वाहून जातील….

ती हृदयात जपून ठेवावीत,

कारण हृदयाचा प्रत्येक ठोका,

ही स्वप्ने पूर्ण करण्याची

प्रेरणा देईल !🌸🌸

🙏🥀💫 सुप्रभात 💫🥀🙏

❤️😑 हल्ली गावाकडे झाडावरचे आंबे

कंटाळून स्वतःच खाली पडू लागलेत कारण

त्या आंब्यांना माहित आहे, भर उन्हात नेम धरून

दगड मारणारं बालपण आता मोबाईलमध्ये हरवलंय😑❤️

😑🍋🌜 शुभ सकाळ 🌛🍋😑

❤️🕊️ बळ आल्यावर प्रत्येक पाखरानं

आभाळात जरूर उडावं

पण ज्या घरट्याने आपल्याला ऊब दिली

ते घरटं कधी विसरु नये🕊️❤️

😊🙏शुभ सकाळ🙏😊

🌄छापलेली पुस्तके वाचल्याने

खरे ज्ञान मिळत नाही

अनुभवाचे पुस्तक वाचल्याने

खरे ज्ञान मिळते कारण

छापलेल्या पुस्तकांचे लेखक

अनेक असतात पण

अनुभवाच्या पुस्तकाचे लेखक

आपण स्वत: असतो🌸🌸

🙏❤️Good morning❤️🙏

🌄हळवी असतात मने

जी शब्दांनी मोडली जातात

अन शब्दच असतात जादूगार,

ज्यांनी माणसे जोडली जातात🌸🌸

🙏❤️ शुभ सकाळ ❤️🙏

☺️❤️सौंदर्य कपड्यात नाही,

तर कामात आहे.

सौंदर्य नटण्यात नाही,

तर विचारांमधे आहे.

सौंदर्य भपक्यात नाही,

तर साधेपणांत आहे.

सौंदर्य बाहेर कशात नाही,

तर मनांत आहे☺️❤️

🙏🌼 शुभ सकाळ 🌼🙏

🌄समुद्र बनून काय फायदा

बनायंच तर तळे बना

जिथे वाघ पण पाणी पितो

तो पण मान झुकवून🌸🌸

🌼🌜 शुभ सकाळ 🌛🌼

🌄हसता हसता सामोरे जा “आयुष्याला”

तरच घडवू शकाल “भविष्याला”

कधी निघून जाईल “आयुष्य” कळणार नाही

आताचा “हसरा क्षण” परत मिळणार नाही🌸🌸

🌺🌜💫 “शुभ सकाळ” 💫🌛🌺

🌄जे हरवले आहेत

ते शोधल्यावर परत मिळतील

पण जे बदलले आहेत

ते मात्र कधीच शोधून मिळणार नाहीत🌸🌸

🙏💫शुभ सकाळ 💫🙏

❤️💯 आयुष्य दर दिवशी आपल्याला नवे कोरे २४ तास देते.

आपण त्यात भुतकाळाशी झगडत बसायचे कि

भविष्याचा विचार करत बसायचे कि

आलेला क्षण जगायचे हे आपण ठरवायचे

हसत रहा आनंदी रहा 💯❤️

❤️🌷शुभ सकाळ🌷❤️

🌸🌸श्वास घेतोय तोवर जगून घ्यावं छान..

झाडालाही कळत नाही कोणतं गळेल पान

आयुष्य म्हणजे शोधला तर अर्थ आहे

नाहीतर नुसता स्वार्थ आहे☺️❤️

🌹🌼🙏 शुभ सकाळ 🙏🌼🌹

🌄नारळाचे मजबूत कवच

फोडल्याशिवाय आतमधील

अमृताचा आस्वाद घेऊ शकत नाही.

त्याचप्रमाणे प्रगतीच्या वाटेत येणारी

संकटावर मात केल्याशिवाय

यशस्वीतेचा आस्वाद घेणे शक्य नाही.

संकट म्हणजे अपयश

नव्हे तो यशाचाच

एक भाग आहे..💯

🙏🥀💫 शुभ सकाळ 💫🥀🙏

🌄चांगली माणस आपल्या जीवनात

येणं हे आपली “भाग्यता ” असते

आणि त्यांना आपल्या जीवनात

जपुन ठेवणं हे आपल्यातली

“योग्यता ” असते🌸🌸

💫🌼 शुभ सकाळ 🌼💫

शुभ सकाळ सुविचार इमेज

❤️💯 प्रत्येक “फुल”देवघरात वाहिलं जात नाही.

तसं प्रत्येक “नात”ही मनात जपलं जात नाही.

मोजकीच “फुलं”असतात, देवाचरणी शोभणारी.

तशी मोजकीच माणसं असतात

“क्षणोक्षणी आठवणारी”

जसे तुम्ही 💯❤️

🌹🌸🌸 शुभ सकाळ⁠ 🌄🌹

शुभ सकाळ सुविचार दाखवा

🌄 काही गोष्टी आयुष्य बदलून टाकतात

मिळाल्या तरीही आणि

नाही मिळाल्या तरीही🌸🌸

😊🌼 शुभ प्रभात 🌼😊

शुभ सकाळ सुविचार फोटो

🌄संकटावर अशा प्रकारे

तुटून पडा की,

जिंकलो तरी इतिहास,

आणि,

हरलो तरी इतिहासच…

जय महाराष्ट्र 🌸🌸

🙏🌼🌻 शुभ प्रभात 🌻🌼🙏

🌸🌸एखाद्याच्या चेह-यावर जाऊ नये कारण

प्रत्येक माणूस हा बंद पुस्तकासारखा असतो ज्याचे मुखपृष्ठ वेगळे

आणि आतील मजकूर काही वेगळाच असतो☺️❤️

🙏❤️🥀 शुभ सकाळ 🥀❤️🙏

 Shubh Sakal Marathi Suvichar Image

🌸🌸संपूर्ण जग सुंदर आहे फक्त तसं पहायला हवं.

प्रत्येक नातं जवळचं आहे फक्त ते उमजायला हवं.

प्रत्येक गोष्टीला अर्थ आहे फक्त तसं समजायला हवं.

प्रत्येक वेळेत समाधान आणि आनंद आहे

फक्त तसं जगायला हवं☺️❤️

🙏🌹🥀 शुभ सकाळ 🥀🌹🙏

🌸🌸सोनेरी सूर्याची सोनेरी किरणे

सोनेरी किरणांचा सोनेरी दिवस

सोनेरी दिवसाच्या सोनेरी शुभेच्छा

केवळ सोन्यासारख्या लोकांना☺️❤️

🌄सत्याची महानता फार

मोठी आहे. सत्य बोलणारा

मनाने शांत असतो.

सत्याचे परिणाम कसेही

झाले तरी त्याला तोंड देतो.

कारण त्याला माहीत

असते विजय हा सत्याचाच होतो🌸🌸

😊 ।।🌷शुभ सकाळ 🌷।। 😊

🌸🌸जेव्हा हरलेली व्यक्ती

हारल्यानंतरही Smile देते ना

तेव्हा जिंकलेली व्यक्तीही

जिंकण्याचा आनंद गमावून बसते☺️❤️

🙏🥀😊 शुभ सकाळ 😊🥀🙏

🌄सत्याच्या वाटेवर स्वप्न तुटून जातात,

निसर्ग बदलला कि फुले सुकून जातात

मनापासून आठवण काढली आहे तुमची,

पुन्हा म्हणू नका आपली माणसे विसरून जातात🌸🌸

🌹💫 शुभ सकाळ 💫🌹

🌄संयम राखणे हा

आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे.

कारण एक चांगला विचार

अनेक वाईट विचारांना नाहीसा करतो🌸🌸

🙏❤️🥀 शुभ सकाळ 🥀❤️

मराठी सुविचार स्टेटस (Marathi Suvichar Status)

🌸या जगात एकच गोष्ट सोपी आहे ती म्हणजे दुस-याला नावे ठेवणे!🌸

🌸उशी म्हणून डोक्याखाली जेव्हा आईची मांडी असते, ती येणारी झोप सर्वात शांत आणि सुंदर असते..!!🌸

🌸समजवण्यापेक्षा समजून घेण्यामध्ये खरी परीक्षा असते, कारण समजवण्यासाठी अनुभवाचा कस लागतो, तर समजून घेण्यासाठी मनाचा मोठेपणा लागतो!🌸

🌸कष्ट ही एक अशी किल्ली आहे की जी नशीबात नसलेल्या गोष्टींचे सुध्दा दरवाजे उघडते!🌸

🌸सारखे-सारखे निर्णय बदलणाऱ्यांचं आयुष्य कधीही बदलत नाही!🌸

🌸तुमच्याजवळ काय नाही हे पाहण्याअगोदर तुमच्या जवळ काय आहे? हे अगोदर पहा!!🌸

🌸अन्न फेकताना विचार करा आपण जेवढे फेकतोय, तेवढे सुद्धा काहींच्या नशिबात नसते!🌸

🌸एखाद्याचं फक्त यश पाहू नका तर त्याला आलेल्या अडचणी पहा तुम्ही त्याच्यापेक्षाही यशस्वी व्हाल !🌸

🌸चुकीच्या बाजूला उभा राहण्यापेक्षा एकटं उभं रहाणं केव्हाही चांगलं!🌸

🌸आईचे प्रेम, वडिलांचे आशिर्वाद, बहिणीची माया, भावाचा पाठिंबा आणि मित्रांची साथ ज्यांनी कमवल त्याच्या इतके श्रीमंत या पृथ्वीवर कोणी नाही!🌸

🌸आईच्या ममतेचा आणि बापाच्या क्षमतेचा अंदाज कधीच लागत नाही!🌸

🌸अडचणींशिवाय जीवन आणि मिठा शिवाय जेवण बेचव आहे!🌸

🌸जर तुमचा स्वतःवरच विश्वास नसेल तर लोक तरी तुमच्यावर का विश्वास ठेवतील.🌸

🌸माणूस एवढा श्रीमंत कधीच होणार नाही की गेलेला क्षण तो विकत घेऊ शकेल!!🌸

🌸आजच्या काळात ज्याच्याकडे हिंमत आहे समाजात त्यालाच किंमत आहे !🌸

🌸माणसं ओळखायची आणि पारखायची असतील तर त्यांच्या मानविरुद्ध एकदा वागुन बघा. तुम्हाला तुमची जागा तिथल्या तिथे समजेल🌸

🌸आपण केलेल्या प्लॅन वर जर आपलाच भरोसा नसेल तर तो सक्सेस तरी कसा होणार?🌸

🌸जगण्याचा आनंद हा आपल्या अवती भवतीच असतो, फक्त त्याला शोधता आलं पाहीजे!!🌸

🌸भरलेला खिसा माणसाला दुनिया दाखवतो, रिकामा खिसा मात्र दुनियेतील माणसं दाखवतो!!🌸

🌸खूप मोठे व्हायचंय? तर तुमच्या छंदाला बिजनेसमध्ये रुपांतरीत करा !🌸

🌸काय साध्य करायचं हे जर तुम्हांला माहीत असेल तर ते साध्य होणारच!🌸

🌸दुस-यांसाठी डोळ्यात पाणी आलं की समजावं आपल्यात अजुन माणुसकी शिल्लक आहे!🌸

🌸प्रामाणिकपणाच नसेल तर ज्ञान असूनहीं काही उपयोग नाही!🌸

🌸आजच्या युगात ज्याच्याकडे कल्पनाशक्ती आणि इच्छाशक्ती ही शस्त्रे आहेत त्याला कुणीही हरवू शकत नाही!!🌸

🌸आयुष्याच्या पुस्तकात सगळ्यात जास्त आनंद देणारं पानं म्हणजे बालपण!!🌸

🌸आयुष्यातील प्रत्येक व्यक्तिही फार मोलाची आहेफक्त तिची किंमत ही वेळ आल्यावरच कळते!🌸

🌸वेळ जाण्याअगोदर वेळेला सांगा माझीही वेळ येणार आहे!!🌸

🌸डोक्यावर पडण्यापेक्षा तोंडावर पडलेले कधीही चांगले दुसऱ्यांना त्रास तरी होत नाही!🌸

🌸फक्त नोकरी मिळावी म्हणून शिकत असाल तर तुम्ही मालक कधी बनणार?🌸

🌸माणसाजवळ काहीही नसलं तरी संयम असावा आणि सर्व काही असलं तरी नम्रता असावी!🌸

🌸आज जर संकटात असाल तर प्रयत्न करत राहा. उद्या नक्की सुख येणार आहे, कारण परिस्थितीला बसून राहण्याची मुभा नाही!🌸

🌸समोरच्याने आपल्याला समजण्याच्या आत त्याला आपली ताकद दाखवा!!🌸

🌸दारिद्रय कमवण्यापेक्षा ऐश्वर्य कमवा दोन्हीलाही तेवढाच वेळ लागतो!!🌸

🌸जे काही हृदयापासून निघतं तेच हृदयाला जाऊन भिडतं..!🌸

🌸फक्त पुस्तकी ज्ञानच महत्वाचे असते तर जगातले बुद्धिमान लोक मागच्या बाकावर सापडलेच नसते !🌸

🌸टीकाकार हे तुमचे दोष शोधण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करत असतात तेव्हा त्यांना नेहमी आदर द्या!🌸

🌸प्रयत्न नेहमी गुपचूप करावेत कारण लोकांना तुमच्या परीक्षेपेक्षा रिझल्ट पाहण्यात जास्त इंटरेस्ट असतो।🌸

🌸वाईट वेळ निघून जाते परंतु जाताना चांगल्या-चांगल्या लोकांच खरं रूप दाखवून जाते!!🌸

🌸फुल बनून हसत राहणे हेच जीवन आहे. हसता-हसता दुःख विसरून जाणे हेच जीवन आहे. भेटून तर सर्वजण आंनदी होतात, पण न भेटता नाती जपणं हेच खर जीवन आहे!!🌸

🌸आहे ते नको आणि नाही ते हवे या इच्छेपुढं सगळं हतबल होऊन जातं!!🌸

🌸समोरच्याचा पराभव करण्यापेक्षा त्याचं मन जिंका तो सर्वात मोठा विजय असेल!🌸

🌸समुद्र हा सर्वांसाठीच सारखाच असतो. काहीजण त्यातून मोती काढतात तर काहीजण मासे काढतात आणि काहीजण फक्त पाय ओले करतात. हे विश्व सुद्धा सर्वांसाठी सारखेच आहे, फक्त तुम्ही त्यातून काय घेता हे महत्वाचे!🌸

🌸स्वप्न खूप मोठी असावीत, पण जग दाखवणा-या आई वडीलांपेक्षा नाही!🌸

🌸व्यवस्थित नाही म्हणण हे कौशल्य आहे. पण हो म्हणून काहीच न करणं ही मात्र कला आहे!!🌸

🌸यशस्वी व्यक्तींच्या यशोगाथा वाचत बसाल तर उत्कृष्ट वाचक व्हाल, त्यांच्या गोष्टी अंमलात आणाल तर महान बनाल !🌸

🌸जेव्हा आपण गप्प राहून सगळं सहन करत असतो तेव्हा सगळ्यांसाठी आपण खूपच चांगले असतो, पण आपण एकदा जरी सत्य बोलायचा प्रयत्न केला, तर अचानक आपण सर्वात वाईट व्यक्ती ठरतो!🌸

🌸कायम तोट्याचा विचार करणारे कधीही नफ्यात येत नाहीत !🌸

🌸यशस्वी होण्यासाठी शिकणं आणि चुकणं दोन्हीही महत्वाचं आहे!!🌸

🌸तुमचे दोन गोड शब्द पुरेसे असतात आम्हाला आनंदी राहायला!🌸

🌸कोणी टिकवून गेला, कोणी चुकवून गेला, कोणी आधार दिला तर कोणी फसवून गेला.. येणारे येत राहिले, जाणारे जात राहिले, परंतू प्रत्येक जण जगणे शिकवित गेला!!🌸

🌸स्वतः काढलेल्या सेल्फीत स्वतःचं तर दुसऱ्याने आपल्यासोबत काढलेल्या सेल्फीत यशाचं प्रतिबिंब दिसत असतं!🌸

🌸भविष्यकाळाचा एवढा पण विचार करू नये की, वर्तमानकाळातील जगणंच राहून जाईल!🌸

🌸कितीही जपून पाऊल टाकलं तरी ते चिखलात फसतंच त्याचप्रमाणे कोणाशी कितीही चांगलं वागण्याचा प्रयत्न केला तरी काहीतरी वाईट घडतंच!🌸

🌸यशस्वी नेहमी संधी तर अपयशी नेहमी समस्या शोधत असतात !🌸

🌸माणुस काय आहे? हे महत्त्वाचं नाही पण माणसामध्ये काय आहे, हे खूप महत्त्वाचा आहे!🌸

🌸पाहिलेलं स्वप्न पूर्ण होतं पडलेलं नाही!🌸

🌸जोपर्यंत माणूस जिवंत आहे तोपर्यंत काहीही संपलेलं नसतं!!🌸

Swami Vivekananda Marathi Suvichar

आग आपल्याला उष्णता देते, आपला नाश देखील करते, हा अग्निचा दोष नाही.

💮💮💮

आपल्याकडे आधीपासूनच विश्वाच्या सर्व शक्ती आहेत. तरी लोक डोळ्यावर हात ठेवतात आणि मग आयुष्यात किती गडद अंधार आहे याबद्दल ओरड करतात.

💮💮💮

हृदयाचे आणि मनाच्या संघर्षात हृदय ऐका.

💮💮💮

आकांक्षा, अज्ञान आणि असमानता – हे गुलामांचे त्रिमूर्ती आहेत.

💮💮💮

धन्य आहेत ते शरीर इतरांची सेवा करण्यात नष्ट होते.

जे काही आपल्याला कमकुवत करते – ते विष, शारीरिक, बौद्धिक किंवा मानसिक ते विषसमजून त्यागुण द्या.

🌸🌸🌸

सत्य हजार मार्गांनी सांगितले जाऊ शकते, परंतु प्रत्येक सत्य असेल.

🌸🌸🌸

“आपण आयुष्य असेपर्यंत शिकणे ”- अनुभव हा जगातील सर्वोत्तम शिक्षक आहे.

🌸🌸🌸

बाह्य स्वभाव हा आंतरिक स्वभावाचा फक्त एक मोठे रूप आहे.

🌸🌸🌸

वास्तविक यश आणि आनंद घेण्याचे सर्वात मोठे रहस्य म्हणजे – त्या पुरुषाने किंवा स्त्रीने जे त्या बदल्यात काहीही मागत नाही. पूर्णपणे निस्वार्थी व्यक्ती सर्वात यशस्वी असतात.

🌸🌸🌸

जर स्वत: वर विश्वास ठेवणे अधिक शिकवले गेले असेल आणि अभ्यास केला असता तर मला खात्री आहे की बर्‍याच वाईट गोष्टी आणि दु: खांचा नाश झाला असता.

🌸🌸🌸

जग एक विशाल व्यायामशाळा आहे जिथे आपण स्वतःला सामर्थ्यवान बनविण्यासाठी आलो आहोत.

🌸🌸🌸

सामर्थ्य म्हणजे जीवन, दुर्बलता म्हणजे मृत्यू. विस्तार जीवन आहे, आकुंचन मृत्यू आहे. प्रेम म्हणजे जीवन, शत्रुत्व म्हणजे मृत्यू.

🌸🌸🌸

आत्मविश्वास ही अशी शक्ती आहे, जी

तुम्हाला पायथ्यावरुन शिखरावर

पोहोचवू शकते.

🌸🌸🌸

विचार करा, काळजी करू नका, नवीन कल्पनांना जन्म द्या.

🌸🌸🌸

जे कोणत्याही पार्थिव वस्तूमुळे विचलित होत नाही, त्या व्यक्तीला अमरत्व प्राप्त झाले आहे,

🌸🌸🌸

कोणीही तुम्हाला शिकवू शकत नाही, कोणीही तुम्हाला आध्यात्मिक बनवू शकत नाही. …

🌸🌸🌸

आपण जे विचार करता ते व्हाल. आपण स्वत: ला कमकुवत समजले तर कमकुवत आणि सामर्थ्यवान समजले तर आपण सामर्थ्यवान व्हाल.

🌸🌸🌸

एका वेळी एक गोष्ट करा आणि असे करताना आपला संपूर्ण आत्मा त्यात घाला आणि बाकी सर्व विसरा.

🌸🌸🌸

कोणाचा निषेध करू नका. जर आपण मदतीसाठी हात वर करू शकत असाल तर नक्कीच वाढवा. जर आपण वाढवू शकत नाही तर हात जोडून आपल्या भावांना आशीर्वाद द्या आणि त्यांना त्यांच्या मार्गाने जाऊ द्या.

🌸🌸🌸

हे जग आहे; आपण एखाद्यास उपकार दर्शविल्यास, लोक त्याला महत्त्व देत नाहीत, परंतु आपण ते काम लवकरात लवकर थांबविल्यास, ते त्वरित आपल्याला कुटिल सिद्ध करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. माझ्यासारख्या भावनिक लोकांना त्यांच्या प्रेमळ लोकांनी फसवले आहे.

🌸🌸🌸

जोपर्यंत आपण स्वतःवर विश्वास ठेवत नाही तोपर्यंत तुम्ही भगवंतावर विश्वास ठेवू शकत नाही.

🌸🌸🌸

स्वतःला कमकुवत समजणे हे सर्वात मोठे पाप आहे. …

🌸🌸🌸

जे इतरांसाठी जगतात तेच जगतात.

🌸🌸🌸

एखाद्या दिवशी, जेव्हा आपल्याला कोणतीही समस्या उद्भवत नाही – आपण चुकीच्या मार्गावर जात आहात याची आपल्याला खात्री असू द्या.

🌸🌸🌸

शुभ रात्रि मराठी सुविचार (Good Night Image Marathi Suvichar)

उठा उठा सकाळ झाली..

झोपा झोपा गंमत केली,

Good Night…

◼️▪️▪️▪️▪️▪️▪️◼️

किंमत पैशाला कधीच नसते..

किंमत पैसे कमावतांना केलेल्या,

कष्टाला असते…

शुभ रात्री !

◼️▪️▪️▪️▪️▪️▪️◼️

स्वप्न असं बघा, जे तुमची झोप उडवून टाकेल.. आणि, एवढं यश मिळवण्याचा प्रयत्न करा कि, टीका करणाऱ्यांची झोप उडाली पाहिजे… शुभ रात्री !

◼️▪️▪️▪️▪️▪️▪️◼️

भेटीचे हे क्षण हातातून अलगद निसटून जातात रात्री झोपताना एकांतात आठवणींचे वारे वाहतात. शुभ रात्री!

🌸🌸🌸

कोणावर इतका भरोसा

ठेऊ नका कि,

स्वतःचा आत्मविश्वास,

कमी पडेल…

शुभ रात्री !

🌸🌸🌸

खोटं ऐकायला तेव्हा मजा येते,

जेव्हा सत्य अगोदरच माहित असतं…

शुभ रात्री !

🌸🌸🌸

स्वप्न असं बघा,

जे तुमची झोप उडवून टाकेल..

आणि, एवढं यश मिळवण्याचा

प्रयत्न करा कि,

टीका करणाऱ्यांची झोप उडाली पाहिजे…

शुभ रात्री !

🌸🌸🌸

कुणीही चोरू शकत नाही

अशी संपत्ती कमावण्याचा प्रयत्न करा..

ती म्हणजे “नाव” आणि “इज्जत”…

शुभ रात्री !

🌸🌸🌸

या जगात सगळ्या गोष्टी सापडतात.

पण.. स्वतःची चूक कधीच सापडत नाही…

शुभ रात्री !

🌸🌸🌸

सर्वात मोठं वास्तव..

लोक तुमच्याविषयी चांगलं ऐकल्यावर

संशय व्यक्त करतात,

परंतु वाईट ऐकल्यावर मात्र,

लगेच विश्वास ठेवतात…

शुभ रात्री !

🌸🌸🌸

गर्व करून कुठल्याही नात्याला तोडण्यापेक्षा,

माफी मागून ती नाती जपा,

कारण वेळ आल्यावर पैसा नाही तर,

माणसंच साथ देतात…!

शुभ रात्री !

🌸🌸🌸

Good Night Marathi Suvichar

रात्र नाही स्वप्नं बदलते,

दिवा नाही वात बदलते,

मनात नेहमी जिंकण्याची आशा असावी,

कारण नशीब बदलो ना बदलो,

पण वेळ नक्कीच बदलते…

शुभ रात्री !

🌸🌸🌸

वास्तवातली दुनिया स्वप्नातल्या

दुनियेपेक्षा खरी आहे…

पण मला मात्र माझी

स्वप्नातली दुनियाच बरी आहे…

शुभ रात्री!

🌸🌸🌸

जेव्हा मायेची आणि

प्रेमाची माणसं

आपल्या जवळ असतात..

तेव्हा दुःख कितीही

मोठं असलं तरी

त्याच्या वेदना

जाणवत नाहीत…

शुभ रात्री!

🌸🌸🌸

जर नशीब काही “चांगले” देणार असेल,

तर त्याची सुरुवात “कठीण” गोष्टीने होते..

आणि नशीब जर काही “अप्रतिम” देणार असेल,

तर त्याची सुरुवात “अशक्य” गोष्टीने होते…!

शुभ रात्री !

🌸🌸🌸

कधी कधी जीवनात इतके बेधुंद व्हावे लागते,

दुःखाचे काटे टोचुनही खळखळून हसावे लागते,

जीवन यालाच म्हणायचे असते,

दुःख असूनही दाखवायचे नसते,

मात्र पाण्याने भरलेल्या डोळ्यांना

पुसत आणखी हसायचे असते…

शुभ रात्री !

🌸🌸🌸

स्वतःला घडविण्यात आपला वेळ खर्च करा,

म्हणजे तुम्हाला इतरांना दोष द्यायला

वेळच मिळणार नाही..

तुम्ही उंच शिखरावर जरूर चढा,

पण जगाने तुमच्याकडे

पाहावं म्हणून नव्हे तर,

त्या शिखरावरून तुम्हाला जग पाहता यावं म्हणून…

शुभ रात्रि! शुभ स्वप्न…!

🌸🌸🌸

तुटणार नाही मैत्री आपली मी प्रार्थना करीन देवापाशी..

जपून ठेवा आठवणी आपल्या पुढच्या जन्मातील भेटीसाठी..

तूम्ही सुखी राहा हि विनंती आहे तुमच्यासाठी..

कारण माझं जीवन आहे फक्त तुमच्या मैत्रीसाठी…

शुभ रात्री!

🌸🌸🌸

कठीण काळात सतत स्वतःला सांगा कि,

“शर्यत अजुन संपलेली नाही.. कारण,

मी अजुन जिंकलेलो नाही…”

शुभ रात्री !

🌸🌸🌸

स्वप्न नगरीत जाणारी झोप एक्सप्रेस, थोड्याच वेळात, मऊमऊ गादीच्या प्लॅटफॉर्म वर येत आहे… तरी सर्वांना विनंती आहे की, सर्वांनी आपापली स्वप्ने घेऊन तयार रहावे. शुभ रात्री!

🌸🌸🌸

मराठी सुविचार छोटे (Marathi Suvichar Short)

जर तुम्हाला सूर्यासारखा चमकायचे असेल तर प्रथम त्याच्यासारखे जळावे लागेल.

गरूडासारखे उंच उडायचे असेल तर कावळ्यांची संगत सोडावी लागते.

स्वप्ना शिवाय जीवन हे अर्थ नसलेले जीवन आहे.

श्रीमंतीचा मंत्र शाळेतून नाही तर अनुभवातून मिळतो.

स्वतःच्या अंतरात्मा च्या आवाजा नुसार वर्तन केल्यास कीर्ती सहजतेने प्राप्त होते.

प्लॅन असलेला मूर्ख हा प्लॅन नसलेल्या हुशार माणसाला हरवू शकतो.

वेळ वाया गेला याचे दुःख करण्यात वेळ घालवणे म्हणजे अजून वेळ वाया घालवणे होय.

आपण वाऱ्याची दिशा बदलू शकत नाही परंतु आपला पतंग मात्र निश्चितच नियंत्रित करु शकतो.

उघडून वाचल्याशिवाय पुस्तक कळत नाही आणि समजून घेतल्याशिवाय माणूस कळत नाही.

सत्य आणि स्पष्ट बोलणारा कडू वाटतं असला तरी तो दगाबाज कधीच नसतो.l

Marathi Suvichar For Students

एकावेळी खूप गोष्टींचा विचार करत बसू नका सुरुवात लहान करा पण स्वप्न मोठे ठेवा.

जो पर्यँत तुमच्यावर कोणी तरी जळत नाही तोपर्यंत तुम्ही यशस्वी होत आहात हे कळत नाही.

चांगले दिवस पाहायचे असतील तर आधी वाईट दिवसांचा सामना करायला तयार राहा.

स्वाभिमान विकून मोठं होण्यापेक्षा अभिमान बाळगून लहान राहिलेलं कधीही चांगलं.

तुमच्या अपयशाला कवटाळून बसू नका त्याच्यापासून शिका आणि पुन्हा सुरुवात करा.

माणसाला दोनच गोष्टी हुशार बनवतात एक म्हणजे वाचलेली पुस्तके आणि दुसरे भेटलेली माणसे.

उद्योगप्रियता, बुद्धिमत्ता आणि सातत्य यामुळे कीर्ती आणि सद्भावना लाभते.

नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवा आयुष्य आपल्याला दररोज एक नवीन संधी देते.

दुसऱ्याच्या राजवाड्यात गुलामी करण्यापेक्षा स्वतःच्या झोपडीत राज्य केलेले कधीही चांगले.

तुमच्या आजचा संघर्ष उद्याचे सामर्थ्य निर्माण करतो.

Marathi Suvichar On Life

ठेच तर पायाला लागते वेदना माञ मनाला होतात.

आणि रडावं माञ डोळ्यांना लागतं. असच नात जपत जगण,

हेच तर खरं जीवन असतं.

जो दुसर्यांना आधार देतो त्याला कोणीच आधार देत नाही.

जगण्यात मौज आहेच

पण त्याहून अधिक मौज फुलण्यात आहे.

खूप कमी लोक आपल्या आयुष्यात सुख आणि आशीर्वाद घेवून येतात…

पण खूप जास्त लोक आपल्याला कटू अनुभव आणि शिकवण देण्यासाठी येतात…

आयुष्यात सगळ्याच गोष्टी आपल्याला जमतील असं नाही.

आयुष्यात असं काहीतरी मिळवा जे

तुमच्या पासून कुणीही चोरून घेऊ शकत नाही.

आयुष्यात भावनेपेक्षा कर्तव्य मोठे असते.

आर्थिक हानी, मनातील दु:ख, पत्नीचे चारित्र्य,

नीच माणसाने सांगितलेल्या गोष्टी, एखाद्याने केलेला अपमान

या गोष्टी कधीही कोणालाही सांगू नका, यातच शहाणपण आहे.

आयुष्यात खूपदा बुध्दी जिंकते;

ह्रदय हरतं पण बुध्दी जिंकूनही हरलेली असते

आणि ह्रदय हरूनदेखील जिंकलेलं असतं.

आळसाचा प्रवास इतका सावकाश असतो

की दारिद्र्य त्यास ताबडतोब गाठते.

एकांतात मिळणाऱ्या क्षणांचं आपण काय करतो

यावर आयुष्याकडे पाहाण्याचा आपला दृष्टीकोन व्यक़्त होतो.

समाधानी राहण्यातच आयुष्यातील सर्वात मोठ सुख आहे.

मी दुनियेबरोबर “लढु” शकतो

पण “आपल्या माणसांबरोबर” नाही,

कारण “आपल्या माणसांबरोबर”

मला “जिकांयचे” नाही तर जगायचे आहे… !!

ज्या दिवशी तुम्ही तुमच आयुष्य मनमोकळे पणाने

जगलात तोच दिवस तुमचा आहे बाकी सर्व तर कॅलेंडरच्या तारखा आहेत.

आळसात आरंभी सुख वाटते,

पण त्याचा शेवट दु:खात होतो.

जखम आयुष्याचे शब्दात उतरवले

अश्रु पिऊन आयुष्य माझे जगवले

सुख तर कधी न मिळाले आयुष्यात

दु:खालाच मी प्राणप्रिय यार बनवले

जीवनामध्ये या 5 गोष्टीँना कधीच तोडु नका…

1) विश्वास

2) वचन

3) नाते

4) मैत्री

5) प्रेम

कारण या गोष्टी तुटल्यावर आवाज होत नाही..

परंतु वेदना खुप होतात….

“जीवन बदलण्यासाठी वेळ ही सगळ्यांनाच मिळते,

पण वेळ बदलण्यासाठी दोन वेळा जीवन मिळत नाही.”

शरीराला आकार देणारा कुंभार म्हणजे व्यायाम.

आळसाला तुम्ही आजचा दिवस बहाल केलात

की तुमचा उद्याचा दिवस त्याने चोरलाच म्हणून समजा.

माणसाचं छोट दु:ख जगाच्या मोठ्या दु:खात

मिसळून गेलं की त्याला सुखाची चव येते.

कधी कधी हक्क मागून मिळत नाहीत.

ते मिळवावे लागतात.

चांगल्या जीवनाचे रहस्य मजा करण्यात नसून,

अनुभवातुन शिकण्यात आहे.

नाती मनापासून जपली, तरच आठवनी सुंदर..

आपुलकी असेल, तरच जिवन सुंदर..

आयुष्यात सर्वात जास्त विश्वास परमेश्वरावर ठेवा.

कधी कधी वाटत कि, आपण उगाचच मोठे झालो.

कारण तुटलेली मनं आणि अपुरी स्वप्नं यापेक्षा तुटलेली खेळणी

आणि अपुरा गृहपाठ खरच खुप चांगला होता.

आयुष्यात ‘चुकीची व्यक्ती’ आपल्याला ‘योग्य धडा’ शिकवते,

तेव्हा जीवन जगण्याची कला कळते.

पायाला पाणी न लागता पण कुणी समुद्र पार करू शकतो

पण माणसाचे आयुष्य अश्रू शिवाय पार करता येत नाही यालाच खरे आयुष्य म्हणतात.

जीवन ही एक जबाबदारी आहे.

क्षणाक्षणाला दुसर्‍याला सांभाळत न्यावं लागतं.

आयुष्य खूप कमी आहे, ते आनंदाने जागा ।

प्रेम मधुर आहे, त्याची चव चाखा ।

क्रोध घातक आहे, त्याला गाडून टाका ।

संकटे ही क्षणभंगुर आहेत, त्यांचा सामना करा ।

आठवणी या चिरंतन आहेत,

त्यांना हृदयात साठवून ठेवा ।।।

जीवन हा एक पाण्याचा प्रवाह आहे,

समुद्र गाठायचा असेल, तर खाचखळगे पार करावेच लागतील.

कर्तव्य पार न पाडता हक्कांच्या मागे धावलात

तर ते दुर पळतात.

आयुष्य हे असच जगायचं असत आपल्याकडे जे नाही त्यावर रडत बसण्यापेक्षा

जे आहे त्याचा सुयोग्य वापर करा जग अपोआप सुंदर बनत.

समाधानी राहण्यातच आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं सुख आहे.

तारूण्य म्हणजे जीवनाचा रचनाकाळ आहे.

छंद आपल्याला आयुष्यावर प्रेम करायला शिकवतात.

आयुष्य हे दुचाकी चालावल्यासारख आहे…..

तोल सांभाळण्यासाठी पुढे जात रहाव लागेल.

कधीकधी अपमान सहन केल्याने कमीपणा येत नाही;

उलट आपले सामर्थ्य वाढते.

आयुष्याच्या प्रवासात प्रवास अत्यावश्यक आहे.

समजवण्यापेक्षा समजून घेण्यामध्ये खरी परीक्षा असते, कारण

समजवण्यासाठी अनुभवाचा कस लागतो, तर समजून घेण्यासाठी मनाचा मोठेपणा

लागतो.

आकाशातले तारे कधीच मोजून होत नाहीत

माणसाच्या गरजा कधीच संपत नाहीत

शक्य तेवढे तारे मोजून समाधानी रहावं

आयुष्य जास्त सुंदर वाटत…!!!

विचाराची संपत्ती ही माणसाच्या जीवनातील कामधेनू आहे.

जीवन हे यश आणि अपयश

यांचे मिश्रण आहे…

आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर सोबती कुणाची तरी हवी असते

पण असे का घडते कि जेव्हा ती व्यक्ती हवी असते …..

तेव्हाच ते आपल्याजवळ नसते……?

आयुष्य हे सर्कस मधल्या जोकर सारख झालय…..

कितीही दु:खी असेल तरी जगासमोर हसावच लागतं.

लक्षात ठेवा-आयुष्यात कुठलीच गोष्ट कायमची आपली नसते.

सुरुवात कशी झाली यावर

बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो.

माणसाला “बोलायला शिकण्यास (किमान ) २ वर्ष लागतात …

पण “काय बोलावे”हे शिकण्यास पूर्ण आयुष्य निघून जाते.

आयुष्यात काही करून दाखवायचे असेल तर आपण काय आहोत?

यापेक्षा आपण काय होऊ शकतो याचा विचार करायला हवा,

जगात अशक्य काहीच नसतं.

Lahan Marathi Suvichar

तुम्ही आयुष्यात किती माणसे जोडली

यावरुन तुमची श्रीमंती कळते.

आयुष्यात नशीबाचा भाग फ़क्त एक टक्का

आणि परिश्रमाचा भाग नव्याण्णव टक्के असतो.

तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार !!!!

अखंड यशाने आपल्या जीवनाची केवळ एकच बाजू कळते.

दुसरी बाजू कळण्यासाठी अपयशाची गरज असते.

केवळ योगायोग असे काहीही नाही.

जीवनातील प्रत्येक घटनेला अर्थ असतो.

नेहमी तत्पर रहा….. बेसावध आयुष्य जगू नका.

आयुष्यातल्या कोणत्याही क्षणी क्रोधाचे गुलाम बनू नका.

आयुष्य कोणासाठी थांबत नाही

फक्त आयुष्यात जगण्याची कारण बदलतात.

तुम्ही किती जगता यापेक्षा कस जगता याला जास्त महत्व आहे.

New मराठी सुविचार संग्रह (Marathi Suvichar Sangrah)

“माणसाची आर्थिक स्तिथी किती

चांगली असली तरी

त्याची जीवनाचा खरा आनंद घेण्यासाठी

त्याची

मनस्थिती चांगली असावी लागते.”

“जिथे तुमची हिम्मत संपते

तिथून तुमच्या पराभवाची

सुरवात होते.”

“शांततेच्या काळात जर जास्त

घाम गाळला तर

युद्धाच्या काळात कमी

रक्त सांडावे लागते.”

“जो शर्ययित धवणाऱ्या चाबुकाचे फटके

आणि चटके मिळतात म्हणुन तो धावत राहतो

त्याला माहित नाही तो का धावतो

जर आयुषामधे तुम्हाला फटके आणि चटके

फडत आस्तीन तरना परमेश्वर तुमचा राइडर

आहे ,तो फटके आणि चटके देतोय कारण तुम्ही जिंकनार आहात!

“नो बर्ड ????can fly

विथ

one wing????”

“माझी वाटचाल कशी असेंन

मि highway नाही होउ

शकलो तर छोटा ट्रेल होइन,

मोठा वटवृक्ष नाही होउ शकलो

तर छोटे झुडुप होइन,

मोठा सूर्य नाही झालो तर

छोटा स्टार होइन,

पण माझे काही तरी कॉन्ट्रिब्यूशन असेंन।

“परीक्षा म्हणजे स्वतःच्या

आतमध्ये

डोकावून पाहण्याची संधी!!!!!!

“ज्यांना स्वप्न पाहायची असतात

त्यांना रात्र मोठी हवी असते

ज्यांना स्वप्न साकार करायची असतात

त्यांना दिवस मोठा हवा असतो.”

“कमी धेय ठेवणे

हा

गुन्हा आहे.”

“प्रेम बिम धोका आहे

अभ्यास करा

हाच मोका आहे.”

“आपली चांगली वेळ जगाला सांगते की

आपण काय आहोत

परंतु

आपली वाईट वेळ आपल्याला सांगते की

जग काय आहे.”

“ज्यांचे आदर्श छत्रपती

शिवराय असतील ते

आयुष्यात कधीच पराभूत

होऊ शकत नाही.”

” स्वतःवर विश्वास असेल तर

जगात

कोणतीही गोष्ट शक्य नाही.”

“जर तुम्हाला आयुषात खूप संघर्ष करावा लागत असेंन तर स्वतःला नशीबवान समजा, कारण देव संघर्ष करण्याची संधी त्यांनाच देतो त्यांच्यामध्ये धमक असते.”

“विपरीत परीस्थितीत काही लोक

तुटून जातात

परंतु काही लोक रेकॉर्ड तोडून

काढतात.”

“हार पत्करणे माझे ध्येय नाही

कारण

मी बनलोयच मुळात जिंकण्यासाठी!!!

“मित्र अशे निवडा की जे तुम्हाला

आयुष्यात यशस्वि होण्यास मदत

साथ देतीन.”

“डोक्यामधे नावीन्यपूर्णता

हृदया मधे कारुण्य

पोटा मधे पोटटीडी घेऊन

डोळ्यामधे दूर दृष्टी घेऊन

जगावे।

“कबुतराला गरुडाचे पंख लावताही येतीलहि,

पण गगनभरारीचे वेड हे रक्तातच असावे लागते

कारण

आकाशाची ओढ दत्तक घेता येत नाही.”

“विपरीत परिस्थितीत काही लोक

तूटून जातात

तर काही लोक रेकॉर्ड

तोडून काढ़तात.”

“इतिहासात भविष्य शोधत बसायचं

कि

भविष्यात इतिहास घडवायचा हे सर्वस्वी

आपल्या हातात आहे.”

“माणसाला खरच एखादि गोष्ट करायची

असेल तर मार्ग सापडतो

आणि करायची नसेल तर कारणे सापडतात .”

“कमी वयात निर्णय घेतल्याचा फायदा होतो

जर तुम्ही आयुषाचे नियोजन करायला चुकलात

तर

तुम्ही पुढे जाऊन फार चूकणार असतात.”

“जिंकायची मजा तेव्हाच

असते

जेव्हा अनेक जन तुमच्या

पराभवाची वाट पाहत असतात.”

“जबाबदारी ची जाणीव असली की

सकाळी कोणत्याच वेळेला

उठण्याचा कंटाळा येत नाही.”

200 मराठी सुविचार

“निंदेला घाबरून आपल ध्येय सोडू

नका

कारण ध्येय साध्य होताच

निंदा करणाऱ्यांची मत बदलतात.”

“रोज सकाळी उठल्यावर

तुमच्या समोर दोन पर्याय असतात

स्वप्न बघत झोपा नाहीतर

उठा त्या स्वप्नाचा मागे लागा.”

“कष्ट इतके शांततेत करा

कि

तुमचे यश धिंगाणा घालेल।।।।

“एकदा मरण जवळून पाहिलंना

कि जगण्यातील भय निघून जात.”

“आपन काही तरी

बादलन्यासाठी आहोत,

मला कोणी गृहीत धरनार नाही.”

“जेव्हा वाईट वेळ येति ना

तेव्हा चांगले- चांगले माणसे सोडून

जातात

अगदी हिदर्याजवळची!!!!!!

“यशस्वी व्यक्ती सुद्धा सामान्य माणूसच

असते

परंतु त्यांची एकाग्रता हि एखाद्या लेझर सारखी असते.”

“तुमच्या स्वप्नांना सांगू नका

कि

तुम्हाला अडचण किती आहे

पण

अडचणींना आवश्य सांगा कि

तुमची स्वप्न किती मोठी आहेत.”

सोपे मराठी सुविचार

“आयुष्य बदलण्यासाठी वेळ सर्वांना मिळते

पण

वेळ बदलण्यासाठी आयुष्य पुन्हा मिळत नाही.”

“ज्यानी स्वप्न पाहिले आहे

त्यांच्या चेहऱ्यावर तेज आहे

मनामधे उस्ताह आहे

बुद्धि मधे विवेक आहे

मनामधे करुणा आहे

ज्याच्या मनगटात ताकत आहे

ज्याचे मातृभूमि वर प्रेम आहे

ज्याचे आई-वडीला वर श्रद्धा आहे

चरित्र शुध असेंन

त्याला कोणीही रोखु शकत नाही।

“दररोज फक्त 1 तास व्यायामासाठी द्या. दररोज 2 सेट सूर्यनमस्कार घाला. दिवसभर यामुळे अलर्ट राहाल.”

“जिद्द ,इच्छाशक्ती ,कष्ट करण्याची तयारी या सगळ्या Phrases आहे.पण ज्यांना स्वप्न पाहायची असतात ,ज्यांना स्वप्न साकारायची असतात त्यांना हे सगळे फॉर्मुले सगळे एकत्र केले आणि ते Output च्या स्वरूपात YES I CAN मध्ये रूपांतरित होतात.”

“जिथे कधी चहा पिऊ शकेल का अशी शंका होती त्या ताज हॉटेलमध्ये २६/११ च्या रात्री सगळ्यात जास्त मी आणि माझ्या टीमची वाट पहिली गेली.आणि तिथेच अतिरेक्यांशी दोन हात केल्यामुळे राष्ट्रपतींचं शौर्यपदक प्राप्त झालं.”

विश्वास नांगरे पाटिल

“मला जीवनात संघर्ष करायचा आहे .मला जगायचं आहे मला यश मिळवायचं आहे.”

“स्मॉल ब्रेक फॉर फूड. थोड्या थोड्या वेळाने फळ घा. फार महागडं काही खाण्याची गरज नाही. पण आवर्जून वडा पाव, मिसळ पाव असे उघड्यावरचे तेलकट पदार्थ टाळा.”

“मी जनतेचा सेवक आहे.”

“दररोज 9 मिनिटे मेडिटेशन करा. जेणे करून लक्षकेंद्रीत व्हायला अधिक मदत होईल.”

आपल्या जीवनाची तीन वर्गात विभागणी करायची.

१-वैयक्तिक जीवन

२- सामाजिक जीवन

३ – व्यावसायिक जीवन

या तिघांना समतोल कसे करायचे या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजे.

“ज्यांना स्वप्न पाहायची असतात त्यांना रात्र मोठी असते.ज्यांना स्वप्न साकार करायची असतात.त्यांना दिवस मोठा हवा असतो.”

Latest Marathi Suvichar

“पहिल्या प्रयत्नात अपयश

आले म्हणून खचून जाऊ नका

कारण

यशस्वी गणिताची सुरवात

शून्या पासूनच

होत असते.”

“माझी नरकात जायची

सुद्धा तयारी आहे

पण मात्र

त्याला कारण मात्र स्वर्गीय हवं,,,,

“0 तास हे टाईमपाससाठी असावेत. इंटरनेट, मोबाइलवर कन्स्ट्रक्टिव गोष्टी पाहा पण डिस्ट्रक्टिव गोष्टींसाठी 0 तास ठेवा.”

“स्वतःवर विश्वास असला पाहिजे .नकारात्मक लोक खूप भेटतात.परंतु आपल्यात जी जिद्द आहे,नवीन काही करण्याची उमेद आहे.ती खूप महत्वाची आहे .त्यामुळे नकारात्मक लोंकापासून दूर राहा .”

“शांततेच्या काळात जास्त घाम गाळला तर युद्धाच्या काळात कमी रक्त सांडावे लागते .”

“नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही ,तोपर्यंत सर्व काही शक्य आहे.”

“आयुष्यातील रेस म्हणजे लिंबू -चमचा रेस सारखी आहे .लिंबू पडला म्हणजे त्या रेसला काही महत्व नसते.तसेच आयुष्यात कुटुंब, समाज ,आणि व्यक्तिगत विकास या तिन्ही गोष्टींचा समतोल असला पाहिजे .नुसता चमचा घेऊन पळण्यात काही अर्थ नाही .तो लिंबू सांभाळून ठेवला पाहिजे.म्हणजेच या तिन्ही गोष्टींना सामान वेळ दिला पाहिजे.”

“अडचणी आयुष्यात नाही मनात असतात

ज्या दिवशी मनावर विजय मिळवाल त्या दिवशी

मार्ग आपोआप निघेल।

“आयुष्यात नियोजन खूप महत्वाचं आहे.

न हरता … न थकता ..न थांबता प्रयत्न करणाऱ्यासमोर कधी कधी नशीब सुद्धा हरते.”

“विपरीत परिस्थितीत काही लोक तुटून जातात .तर काही लोक रेकॉर्ड तोडून टाकतात .”

सुंदर मराठी सुविचार (Sundar Marathi Suvichar)

“माझं गाव खूप लहान आहे.माझं लहानपण अगदी आंब्याच्या ,जांभळाच्या झाडावर जाणे ,नदीला जाऊन मासे पकडणे ,घरी आल्यानंतर म्हशीच्या धारा काढणे असं सर्वसामान्यच होत.”

“जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये खूप संघर्ष करावा लागत असेल तर स्वतःला खूप नशीबवान समजा,कारण देव संघर्ष करण्याची संधी फक्त त्यांनाच देतो ,ज्यांच्यामध्ये क्षमता असते.”

“जेव्हढा मोठा संघर्ष तेव्हढे मोठे यश मिळते.”

“आपली खरी स्पर्धा फक्त आपल्याशीच आहे .जर तुम्ही आज स्वतःला कालच्यापेक्षा चांगलं सिद्ध करू शकता तर तो तुमचा सर्वात मोठा विजय आहे.”

“पैसा आणि प्रसद्दीसाठी नाही तर….

आई-वडिलांच्या डोळ्यात निघणाऱ्या

आनंद अश्रू साठी मोठ ह्यायचंय

हे लक्षात ठेवा।।।

“आमच्या खांद्यावरील जी पाटी आहे I .P .S . त्यामधील सर्व्हिस हा शब्द महत्वाचा आहे.”

“पराभव हा आयुष्यचा भाग

आहे

पण परत पुन्हा लढण्यास तयार

होणे ही जिवंतपणाची

निशाणी आहे.”

If we fail to plan

plan to fail !!!!!!

“शिस्त लावून घ्या. भरपूर मेहनत करा.”

“दररोज कमीत कमी 8 तास तुमच्या कामासाठी द्या. मग ते काम असो वा अभ्यास. पण 8 तास त्यासाठी वेगळे ठेवा.”

“जीवनात सोपं असं काहीच नसत ,काही मिळवायचं असेल तर त्यासाठी मेहनत घ्यावीच लागेल..”

मराठी सुविचार टोमणे

वाईट वाटून घेऊ नका जगातल्या

सगळ्याच लोकांकडे हुशारी नसते…

चांगल्या कामाला मांजरापेक्षा

माणसेच जास्त आडवी येतात !

आपण जेव्हा प्रत्येकसाठी # Available

जालो ना तेव्हा कोणाला आपली

कदर रहत नहीं म्हणून भाव खात जा…

स्वतःला चांगल बनवा जगातुन

एक वाईट माणुस कमी होईल.

काही माणसं कामाला ठेवली आहेत,

पाठीमागे बोलण्यासाठी

पगार शून्य आहे पण काम,

इमानदारी करतात..

लोकांनी मला विचारलं,

“तु” खुप बदललास रे..!!!

“मी” सहज उत्तर दिले…

“लोकांच्या” आवडी नुसार जगणं सोडलं आहे…

“EDIT” करून चेहऱ्यावरचे डाग

घालवता येतात हो…

पण मनाचे काय ? “ते ज्याचे काळे आहे”

ते तसेच राहणार….कळाले का ?

महाराष्ट्रातील सर्वात

खतरनाक टोमणा

“तुमचं काय, तुम्ही मोठी

माणसं बाबा”

आपण पक्षाप्रमाणे आकाशात उडायला शिकलो.,

माशाप्रमाणे समुद्रात पोहायला शिकलो.. ,

पण जमिनीवर राहून माणसासारखे

वागायला शिकलो का..?

हे देवा., माझा तिरस्कार करणाऱ्या

लोकांना दिर्घायुष्य लाभू दे.,

आणि आयुष्यभर माझे

यश पाहून जळत राहू दे.

आपण आपल्या

स्वतःबद्दल कधी वाईट

विचार करू नका कारण,

देवाने या कामाचा ठेका

नातेवाईक आणि शेजारच्यांना

देऊन ठेवलाय…

मराठी टोमणे स्वार्थी मित्रासाठी (Marathi Tomane For Friends)

नेहमी तीच लोक आपल्याकडे

बोटं दाखवतात.. ज्यांची आपल्यापर्यंत

पोहचायची ऐपत नसते…

पुणेकरांचे नवीन टोमणे

तुमच्यापेक्षा ४ लॉकडाऊन

जास्त बघितलेत आम्ही!

काही लोक आपल्याला

त्याच्या गरजें

पुरतं वापरतात…

जेवढं माझ्याकडे जळून पाहशील

तेवढंच माझ्याकडे वळून पाहशील…

खोट्या मनाच्या लोकांना मी

मोठ्या मनाने माफ करतो..

टोमणे मारणं

ही एक कला आहे…

पण मारलेला टोमणा

समजून न समजल्या सारखं वागणं

ही त्याहून ही मोठी कला आहे.

बापाच्या पैशावर Net pack

मारायचा आणि

वरून म्हणायचं

My Life My Rules..

सुंदर चरित्र आणि कर्तृत्व कुणाकडूनच

उसने मिळत नाही..ते फक्त

स्वतःच निर्माण करावे लागते…

गावात ओळखत नाही कुत्र…

आणि Facebook वर

याचे हजारो मित्र…

“माणसं” जोडायला करतो..

तोडायला नाही…

Motivational मराठी सुविचार

अपमानाच्या पायऱ्यावरुनच ध्येयाचा डोंगर चढायचा असतो.

व्यर्थ गोष्टींची कारणे शोधू नका.

आहे तो परिणाम स्विकारा.

भीती ही भावना नसून

अनेकांच्या आयुष्याला लागलेला रोग आहे.

दुबळी माणसे भूतकाळात जगत असतात

आणि सामर्थ्यवान माणसे भूतकाळातून शिकत असतात.

समुद्रातील तुफानापेक्षा मनातील वादळे

अधिक भयानक असतात.

चिंता आणि तणाव दूर करण्याचा एकच उपाय

डोळे बंद करा आणि म्हणा उडत गेले सगळे..

आपली सावली निर्माण करायची असेल तर

ऊन झेलण्याची तयारी असावी लागते.

पराभवाची भीती बाळगू नका

एक मोठा विजय तुमचे सर्व

पराभव पुसून टाकू शकतो.

एकदा कर्तृत्व सिद्ध झालं कि,

संशयाने बघणाऱ्या नजरा

आपोआप आदरानं झुकतात

आपल्या मनासारखं कधीच घडत नसतं

हीच माझी ओळख असं नशीब म्हणत असतं.

एकावेळी एकच काम करा,

पण असे करा की

जग त्या कामाची दखल घेईल.

बुडणाऱ्यांना किनाऱ्यावरुन सूचना देतात ते सामान्य

आणि स्वत:चा जीव धोक्यात घालून त्यांना वाचवतात ते असामान्य!

चंद्र मिळवण्यासाठी नेम धरा चुकलात जरी,

तरी एखादा तारा नक्कीच मिळेल.

काही वादळे विचलित करण्यासाठी नव्हे तर

वाट मोकळी करण्यासाठी येत असतात.

नेहमी लक्षात ठेवा

आपल्याला खाली खेचणारे लोक,

आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीवर असतात.

चुकीच्या दिशेला वेगाने जाण्यापेक्षा

योग्य दिशेला हळू हळू जाणे चांगले.

आयुष्य हा बुद्धिबळाचा खेळ आहे जर टिकून राहायचा असेल

तर चाली रचत राहाव्या लागतात

पुन्हा जिंकायची तयारी

तिथूनच करायची

जिथे हरण्याची जास्त भीती वाटते.

हरला म्हणून लाजू नका

जिंकलात म्हणून माजू नका.

जर तुम्ही त्या व्यक्तीची वाट पाहत असाल जी तुमचे जीवन वाचवणार आहे,

तर तुम्हाला फक्त आरशात बघण्याची आवश्यकता आहे.

अपयश म्हणजे संकट नव्हे,

आपल्याला योग्य मार्गावर आणणारे ते मार्गस्थ दगड आहेत.

कधीही कुणाच्या भावनांबरोबर खेळू नका

कारण तुम्ही हा खेळ सहज जिंकाल

पण समोरच्या व्यक्तीला तुम्ही या खेळात

आयुष्यभरासाठी हरवून बसाल.

माझ्यामागे कोण काय बोलतं

याने मला काहीच फरक पडत नाही,

माझ्यासमोर काही बोलण्याची त्यांची

हिम्मत नाही, यातच माझा विजय आहे.

सुखाला सामोरे जाण्यातच खरं कौशल्य असतं

त्यात जमिनीवर राहूनही आकाशात उडायच असतं.

जग तुम्हाला नावे ठेवण्यात व्यस्त असते,

तुम्ही नाव कमविण्यात व्यस्त रहा.

आयुष्यात एकदा तरी वाईट दिवसांना

सामोरे गेल्याशिवाय चांगल्या

दिवसांची किंमत कळत नाही.

ध्येयासाठी आतोनात प्रयत्न करा,

जगाने तुम्हाला वेडे म्हटले तरी चालेल,

कारण वेडेच लोकं इतिहास घडवतात,

आणि शिकलेली लोकं तो इतिहास वाचतात.

अपयशाने खचू नका, अधिक जिद्दी व्हा.

गर्दीचा हिस्सा नाही,

गर्दीच कारण बनायचं.

अविजय हाच आयुष्यातला सर्वात मोठा विजय असतो.

अंधारच नसता तर चमकणाऱ्या

ताऱ्यांना काही किंमतच उरली नसती.

चाणक्य नीति मराठी सुविचार

”तो तुमच्यापासून फार लांब राहुन लांब नाही आणि जो तुमच्या मनात नाही तो तुमच्याजवळ असून खूप दूर आहे.”

“आपली कमजोरी लोकांसमोर कधीही उघड करू नका.”

“एखादी व्यक्ती उंच ठिकाणी बसून उन्नत होत नाही तर ती नेहमी त्याच्या गुणांमूळे उंच असते.”

“जो माणूस शक्ती नसतानाही आपल्या मनाचा हार मानत नाही, जगातली कोणतीही शक्ती त्याला पराभूत करू शकत नाही.”

“कठीण परिस्थितीतही जे लोक त्यांच्या ध्येयांकडे दृढ राहतात त्यांना नशीब अनुकूल असते.”

“पैशाने शहाणपणाने नव्हे तर शहाणपणाने पैसे मिळवता येतात.”

“आळशी माणसाचे भविष्य आणि वर्तमान नसते.”

“बुद्धिमान माणसाचा कोणी शत्रू नसतो.”

“मनुष्य स्वतःच आपल्या कृतीतून जीवनातल्या दु: खाची विनंती करतो.”

आयुष्यातील तीन मंत्र नेहमी लक्षात ठेवा

* आनंदात वचन देवु नका

* रागामध्ये उत्तर देवू नका

* दु: खामध्ये निर्णय घेवू नका

”मूर्ख लोकांशी वाद घालू नका कारण असे केल्याने आपण आपला स्वतःचा वेळ वाया घालवितो.”

“शिक्षेची भीती नसल्याने लोक चुकीच्या गोष्टी करण्यास सुरवात करतात.”

“सर्व प्रकारच्या भीतीमध्ये सर्वात मोठी भीती म्हणजे बदनामी.”

“इतरांच्या चुका जाणून घ्या आणि त्या स्वतःवर वापरा .तुमचे वय कमी पडेन.”

“देव मूर्तींमध्ये राहत नाही, परंतु तुमची भावना तुमचा देव आहे आणि आत्मा तुमचे मंदिर आहे.”

“जर कुबरनेही आपल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करण्यास सुरवात केली तर तोही एक कंगाल बनू शकेल.”

“कोणत्याही परिस्थितीत, आईला प्रथम अन्न जेवण दयाला हवे.”

“जो तुमचे ऐकतो व इकडे तिकडे पाहतो त्याच्यावर कधीही विश्वास ठेवू नका.”

“बरेच गुण असूनही, फक्त एकच दोष सर्वकाही नष्ट करू शकतो.”

“जंगलमध्ये एका सुगंधित झाडाचा वास संपूर्ण जंगलाचा वास येतो, त्याच प्रकारे,एका सद्गुणी मुलामुळे संपूर्ण कुटूंबाचे नाव वाढते.”

“शत्रूकडून गोड वागणूक दिली गेली तर तो दोष मुक्त आहे हे समजले जाऊ नये.”

Also Read :

🌹 Vakprachar In Marathi

🌹 Samanarthi Shabd In Marathi

🌹 Shabd Samuh Badal Ek Shabd

🌹 Virudharthi Shabdh In Marath

🌹 Marathi Mhani V Arth

🌹 Dhvani Darshak Shabdh

निष्कर्ष

मित्रानो आम्ही तुम्हाला या पोस्ट मध्ये marathi suvichar, चे collection,शालेय सुविचार संग्रह मराठी आणि मराठी सुविचार संग्रह PDF दिले आहे जर तुम्हाला आणखी मराठी सुविचार माहीत असतील तर आम्हाला comment box मध्ये नक्की कळवा आम्ही ते suvichar या पोस्ट मध्ये नक्की ऍड करू जय हिंद जय महाराष्ट्र.

Leave a Comment

error: Content is protected !!