YOUR EXISTING AD GOES HERE

Best 😞 आठवण स्टेटस मराठी | Aathvan Status In Marathi

आम्ही या पोस्ट मध्ये social media, internet वर उपलब्ध असलेल्या बेस्ट आठवण स्टेटस मराठी चे संग्रह देणार आहोत.

तुम्हाला कोणाची तरी आठवण येत असेल आणि तुम्हाला त्या व्यक्तीला तुमच्या भावना पोहोचवायच्या असतील तर तुम्ही आम्ही दिलेल्या aathvan status in marathi collection मधून कोणतेही aathvan marathi status पाठवू शकता.
Table Of Contents(toc)


आठवण स्टेटस मराठी (Aathvan Status In Marathi)


नजरेत भरणारी सर्वच असतात, परंतू र्‍हदयात राहणारी माणसे फारच कमी असतात...😞😞


आठवण करुन देतो पाऊस,

तुझ्या त्या स्पर्शाची...

ओलिचिंब भिजलेली तू ,

मिठीत माझ्या असल्याची..😞😞


आठवणी विसरता येतात, पण प्रेम नाही विसरता येत... 

मग तू मला कशी विसरलीस...😞😞


आठवणी हसवतात... आठवणी रडवतात... काहीच न बोलता आठवणी निघून जातात... तरी आयुष्यात शेवटी आठवणीच राहतात😞😞


सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या

अंधार दाटला होता....

भूतकाळातील आठवणींना आज

पाझर फुटला होता....😞😞


आठवण स्टेटस मराठीगोड आठवणी आहेत

तेथे हळुवार भावना आहेत..

हळुवार भावना आहेत

तेथे अतुट प्रेम आहे.. आणि

जिथे अतुट प्रेम आहे

तेथे नक्कीच.. तू आहेस…..😞😞


‎प्रेमाच्या‬ या प्रेमळ हृदयात‬ आज 

अचानक ‪धडधड‬ झाली. डोळे‬ भरले 

पाण्यांनी‬ आणि ‪पुन्हा‬ तुझी ‪‎आठवण‬ आली...😞😞


तुझी आठवण आली की मी हसत राहीन या जन्मी मी तुझा झालो नाही तरी पुढ्च्या जन्मी नक्कीच होईन.😞😞


आठवण... तीच कामच आहे आठवत राहणे... ती कधी वेळ काळ बघत नाही...😞😞


का मलाच तुझी इतकी आठवण येते, माझी सारी रात्र तुझ्या आठवणीत सरते...😞😞


पिंजऱ्यात असलेल्या पक्षांची कोण आठवण काढत? आठवण त्यांचीच येते जे सोडून गेलेत...😞😞


आयुष्याच्या प्रत्येक वळणार आठवण ...तुझी येत राहील, अलगद असा पापण्यांवरुन अश्रु एखादा ओघळुन जाईल...😞😞


हळुवार जपून ठेवलेले क्षण,

तेच माझ्या जगण्याची आस आहे...

एकेक साठवून ठेवलेली आठवण,

तिच माझ्यासाठी खास आहे…😞😞


आठवण स्टेटस मराठीतुझी आठवण येत नाही

असा एकही दिवस नाही

तुझ्या आठवणी शिवाय आता

माझ्या जवळ काहीच उरलं नाही⁠⁠⁠⁠...😞😞
आठवण Status In Marathi


तुझी आठवण म्हणजे कस्तुरी,

कधीच साथ न सोडणारी,

सदैव सोबत दरवळत रहणारी|

पण तशीच हवी हवीशी वटणारी..😞😞


आता माझ्या हृदयातच तु 

आहेस म्हटल्यावर,

माझ्या प्रत्येक ठोक्याला तु 

आठवणारच ना..😞😞


कधी कधी आपण त्या व्यक्तीला 

Miss नसतो करत....

आपण Miss करत असतो 

त्या क्षणांना आणि त्या Feelings ला

ज्या त्या व्यक्ती बरोबर जोडल्या

गेल्या असतात...😞😞


डोळ्याना सांगीतलय मी, आज रात्र जागायची आहे.....

 ऐकलय की,

तुझी आठवण येणार आहे.😞😞


जिथे श्वासात श्वास गुंततात तेच क्षण आपले असतात

तू नसलास आता तरी.. तेच क्षण मला आजही आठवतात ...😞😞


आजही मला, एकटच बसायला आवडत... मन शांत ठेवून, आठवणींच्या विश्वात रमायला आवडत...😞😞


अश्रु लपविण्यांच्या प्रयत्नांत, मग मी मलाच दोष देत राहते

आणि या खोट्या प्रयत्नांत, तुला आणखीनच आठवत राहते...😞😞


आठवण स्टेटस मराठीयेईन किंवा न येईन परत तुझ्या भेटीला, आठवणी माञ बांधुन ठेवीन काळजातल्या गाठीला...😞😞


Aathvan Status


खंर सांगू माझ्या प्रतिबिंबाला असतात

माझ्यासारख्याच भावना

म्हणून तर तुझ्या मनाच्या दारातून

मी आल्यावर सुद्धा ते जाईना..😞😞


आजही मला, एकटच बसायला आवडत…

मन शांत ठेवून,

आठवणींच्या विश्वात रमायला आवडत…😞😞


येणा-या प्रत्येक सावळीत

तुझाच भास आहे..

तू येशील अशी उगीचच आस आहे..😞😞


वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन,

तुझ्या ओठांवर गाणे बनून येईन..

एकदा मनापासून आठवून तर बघ,

तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन…😞😞


शब्द बनून पुस्तकांमध्ये भेटू आपण,

सुगंध बनून फुलांमध्ये भेटू आपण,

काढशील आठवण माझी जेव्हा,

अश्रू बनून डोळ्यांमध्ये भेटू आपण…😞😞


जगातील सर्वात मोठी वेदना म्हणजे आठवण.. , कारण ही विसरता येत नाही., अन त्या व्यक्तीला परत ही देता येत नाही..😞😞
जवळ तिच्या असताना,

शब्दाना फुटली ना भाषा...

विसरुन जात मन माझं सार,

अशी तिच्या प्रेमाची नशा...😞😞


गोड आठवणी आहेत तेथे हळुवार भावना आहेत.. हळुवार भावना आहेत तेथे अतुट प्रेम आहे.. आणि जिथे अतुट प्रेम आहे तेथे नक्कीच.. तू आहेस.....😞😞


तुझी प्रत्येक ‪आठवण‬ या ‪‎ह्रदयाशी‬ खास आहे.

‪‎तु‬ आहेस ‪‎ह्रदयात‬ म्हणूनच चालू हा ‪‎श्वास‬ आहे...😞😞


तुझी आठवण येते स्टेटस मराठी (Tuzi Athwan Yete मराठी स्टेटस)


नाही आठवण काढलीस तरी चालेल, 

पण विसरून मात्र जाऊ नकोस...😞😞


तिचं कामच आहे आठवत राहणे, ती कधी वेळ काळ, बघत नाही, तिला वाटते तेव्हा येऊन जाते, कधी हसवते तर कधी रडवून जाते. असे माझे विरह प्रेम.😞😞


माझ्यापासून दूर गेल्यावर..

आठवण माझी काढशील ना ?

काही बोलावसं वाटल तर..

मोबाईलवर एक कॉल करशील ना ?😞😞


आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते,

आठवणीत तुझ्या रमावेसे वाटते...

इतके प्रेम केलेस तु माझ्यावर,

की आयुष्य भर तुलाच पाहावेसे वाटते…😞😞


 


आठवण तुझी


मला कळतय ग तुझं

उदास आणि बैचेन मन..

मी पण तुझ्याच आठवणीत

हरवुन जातो प्रत्येक क्षण..😞😞


आठवणी हसवतात… आठवणी रडवतात…

काहीच न बोलता आठवणी निघून जातात…

तरी आयुष्यात शेवटी आठवणीच राहतात😞😞
काळ्या मातीत पसरत होता,

चिबं पावसाच्या सरीचा गंध...

अन् माझं वेड मन भिजत होत,

एकटेपणात त्या आठवणी संग....😞😞


हृदयाच्या प्रत्येक कप्प्यात 

तुझीच आठवण ताजी आहे...

शरीराने कितीही दूर गेलीस तरी,

मनाने अजूनही तू माझीच आहे...😞😞


आठवणी सांभाळणे सोप्प असत,

कारन मनात त्या जपून ठेवता येतात,

पण क्षण सांभाळणे फार अवघड असत,

कारण क्षणांच्या आठवणी होतात..😞😞

निष्कर्ष 

आम्ही या पोस्ट मध्ये तुम्हाला आठवण स्टेटस मराठी संग्रह दिले आहे आणि या संग्रहात आणखी आठवण स्टेटस मराठी जोडू आणि तुम्हाला हे athavan status in marathi collection आवडले असतील अशी आम्हाला आशा आहे. तुम्हाला ही पोस्ट आवडली असेल तर मित्रांसोबत नक्की शेअर करा जय हिंद जय महाराष्ट्र.

YOUR EXISTING AD GOES HERE
close button